I denne artikkelen vil vi diskutere om usikkerhet, risiko og sannsynlighetsanalyse. Usikkerhet : Usikkerhet er en situasjon angående en variabel der verken sannsynlighetsfordelingen eller modus for forekomst er kjent. For eksempel kan en oligopolist være usikker med hensyn til markedsføringsstrategiene til konkurrentene. U

Her er et essay om 'Interesse' for klasse 9, 10, 11 og 12. Finn avsnitt, lange og korte essays om 'Interesse' spesielt skrevet for skole- og studenter på hindi. Essay # 1. ब्याज का अभिप्राय ( Betydning av interesse): अर्थशास्त्र में मौद्रिक पूँजी के उपयोग के लिएा जाने वाला भुगतान ब्याज है। ब्याज राष्ट्रीय आय का वहाग है जो पूँजी कीाओं के बदले पूँजीपति कोा जाता है। ब्याज की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं: (1) मार्शल के अनुसार, ब्याज किसी बाजार में पूँजी के प्रयोग की कीमत है। ” (2) मेयर्स के अनुसार, ब्याज वह मूल्य है जो रार योग य्य कोष के प्रयोग के लिए दिया जाता है। (3) विकसल के अनुसार

Bankene fungerer som formidlere mellom de som har overskuddspenger og de som trenger det. Å motta innskudd og forhåndslån er dermed de to viktigste funksjonene til alle forretningsbanker. Kort sagt låner de for å låne ut. De låner i form av innskudd og låner ut i forskjellige former for forskudd. Dessut

La oss gjøre en grundig studie av endringene i etterspørsel og tilbud. Så lenge har vi undersøkt hvordan markedene fungerer når den eneste faktoren som påvirker etterspørsel og tilbud er prisen på varen som vurderes. For å gjøre dette, benyttet vi oss av antagelsen ceteris paribus og holdt alle andre faktorer som påvirker etterspørsel og tilbud konstant. Vi kan nå

Les denne artikkelen for å lære om betalingsalternativer i internasjonal handel! I internasjonal handel brukes forskjellige instrumenter for betaling av eksportører og importører. Disse betalingsinstrumentene er dokumentene som er nødvendige for å oppfylle de juridiske kravene til en kontrakt mellom eksportøren og importøren. Disse

La oss gjøre en grundig studie av valget mellom pengemengde og rentesatser. 1. Usikkerhet: Hovedvurderingen som påvirker valget mellom pengemengdemålet (pengemengden) og renten som et mellommål er usikkerheten som pengemyndighetene står overfor. Hvis usikkerhet skyldes uforutsigbar endring av IS-kurven forårsaket av plutselig og uventet skifte i private investeringer (i anleggsmidler og i boligbygging) og forbrukerkjøp av varige varer, er et pengemengdemål overordnet et rentemål. Rentemå

I dette essayet vil vi diskutere om ulikheten i inntekter i en økonomi. Etter å ha lest dette essayet vil du lære om: 1. Årsaker til ulikhet 2. Effekter av ulikhet 3. Tiltak for å redusere ulikheter 4. Måling av ulikhet av innkomster. Innhold: Essay om årsakene til ulikhet Essay om effekten av ulikhet Essay om tiltak for å redusere ulikheter Essay om måling av ulikhet av innkomster Essay # 1. Årsaker

Økonomier som oppstår ved at firmaet øker plantestørrelsen. Vi vil konsentrere oss om økonomiene som kan oppnås i et bestemt anlegg. Stordriftsfordeler kan imidlertid også oppstå fra en økning i antall anlegg i et firma, uavhengig av om firmaet fortsetter å produsere det samme produktet i de nye anleggene eller diversifiserer. Generelt

Nasjonalt inntekt i et land (studienotater)! Betydning av nasjonalinntekt: Arbeidet og kapitalen i et land som handler på naturressursene produserer årlig en viss mengde varer og tjenester. Dette kalles landets inntekt. Nasjonalt inntekt i et land kan defineres som den totale markedsverdien av alle endelige varer og tjenester produsert i økonomien i løpet av et år. To

I denne artikkelen skal vi diskutere: - 1. Betydning og definisjoner av kapital 2. Karakteristikker av kapital 3. Funksjoner 4. Eksempler 5. Viktighet. Betydning og definisjoner av kapital : Kapital er definert som "Alle menneskeskapte varer som brukes i videreproduksjon av formue." Kapital er således en menneskeskapt produksjonsressurs.

I denne artikkelen vil vi diskutere betydningen og variantene av andelssamfunn. Betydning av Cooperative Farming Society: Når forskjellige bønder i et landsbybasseng der lander sammen og blir enige om å behandle det sammenslåtte jordstykket som en stor gård for dyrkingens formål, kjøpe de nødvendige innspillene for dyrkingen og markedsføre avlingene i fellesskap, antas de å ha dannet en samarbeidende bondesamfunn. Et slikt

I dette essayet vil vi diskutere om den økonomiske utviklingen i et land. Etter å ha lest dette essayet, lærer du om: 1. Økonomisk vekst og økonomisk utvikling 2. Determinanter for økonomisk utvikling 3. Hindringer eller begrensninger 4. Forutfordringer eller behov 5. Strukturelle endringer. Innhold: Essay om betydningen av økonomisk utvikling Essay on Determinants of Economic Development Essay om hindringene eller begrensningene for den økonomiske utviklingen Essay om forutsetningene eller behovet for økonomisk utvikling Essay om strukturelle endringer under økonomisk utvikling Essay # 1. Bety

Les denne artikkelen på hindi for å lære om likviditetspreferanseteori om interesse. इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे. एम. कीन्स (JM Keynes) ने 1936 General्रकाशित अपनी पुस्तक 'Generell teori om sysselsetting, renter og penger' में किया। कीन्स के अनुसार ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है। उनके अनुसार ब्याज कीर मुद्रा कीर्ति एवंाँग कीापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। कीन्स के अनुसार, ब्याज वह कीमत है जो कि की नकद ूप ूप खने खने खने इच छ इच छ छ छ छ प त त नत नत कीन्स मुद्रा की माँग कोरलता पसन्दगी (Likviditetspreferanse) के द्दर्भ में परिभाषित करते हैं। मुद्रा की

Fra studiet av de essensielle prosessene i en økonomi, ser det ut til at noen grunnleggende problemer oppstår uansett type økonomi. En økonomi eksisterer på grunn av to grunnleggende fakta: For det første er menneskelige behov for varer og tjenester ubegrensede; og for det andre er produktive ressurser å produsere varer og tjenester knappe. Ønske

Vi skal nå utlede betingelsen for lønnsomhet av prisdiskriminering. For enkelhets skyld vil vi anta at firmaet er en monopolist med ett anlegg, og at det selger produktet på bare to markeder. La oss også anta at selskapet finner ut at prisdiskriminering mellom de to markedene er mulig, og det har besluttet å diskriminere om det er lønnsomt. Som

I monopolistisk konkurranse er etterspørselskurven relativt elastisk, på grunn av tilgjengeligheten av nære erstatninger i monopolistisk konkurranse har begrenset makt til å bestemme og regulere prisene på deres produkter. Dette skyldes at hvis selgere øker prisene på produkter, kan kundene bytte til nærmeste konkurrenter for å benytte seg av de nære erstatningene. På grunn

Følgende punkter belyser de fjorten hovedårsakene til den lave kapitaldannelsen i en økonomi. Årsak # 1. Lavt nivå av nasjonalinntekt og inntekt per innbygger: Den viktigste årsaken til kapitalmangel i underutviklede land er et lavt nivå av reelle nasjonale inntekter og per innbygger som begrenser motivene for sparing og investeringer. På gr

Arten av grunnleggende økonomiske problemer kan forstås og skilles bedre fra hverandre ved hjelp av et viktig verktøy i moderne økonomi kjent som produksjonsmulighetskurve. Produksjonsmulighetskurve kalles også produksjonsmulighetens grense. Produksjonsmulighetskurve (frontier) er en grafisk fremstilling av alternative produksjonsmuligheter som en økonomi står overfor. Siden

Kinked-demand-kurven som et verktøy for analyse stammet fra Chamberlins skjæringspunkt mellom firmaets individuelle dd-kurve og dens markedsandelskurve DD '. Chamberlin selv brukte imidlertid ikke 'kinked-demand' i sin analyse. Hall og Hitch brukte i sin berømte artikkel 'Price Theory and Business Behaviour' den knekkede etterspørselskurven ikke som et verktøy for analyse for å bestemme pris og produksjon i oligopolistiske markeder, men for å forklare hvorfor prisen, en gang ble bestemt på grunnlag av gjennomsnittskostnadsprinsippet, vil forbli 'klissete'. Det vi

Den administrerte prislæringen bruker en av to hovedteorier for å forklare hvordan oligopolister setter priser. Det er kjent som pris pluss-priser og mål-retur-priser. Pris pluss priser: Den kanskje mest aksepterte metoden i oligopolindustrier som biler eller aviser eller stål eller til og med aluminium er pris pluss prissetting eller prisfastsettelse med full pris. De

Nedenstående artikkel gir et nært syn på den samlede etterspørselskurven. Samlet etterspørsel er forholdet mellom da produksjonsmengde og det samlede prisnivået. Mengdeutjevningen som samlet etterspørsel: Kvantitetsteorien forteller oss at, MV = PY. der M er pengemengden, er V hastigheten på penger (som antas konstant), P er prisnivået og Y er mengden av den totale produksjonen. Denne l

I denne artikkelen vil vi diskutere om selskapets samlede, gjennomsnittlige og marginale omsetning. (a) Totale inntekter: Samlet inntekt er det totale salgsinntekter eller salgsinntekter som et firma får fra salg av sin produksjon til en bestemt pris. Tabeller viser inntektsplanen til et firma. La oss anta at prisen per enhet eller gjennomsnittlig inntekt gradvis faller etter hvert som den solgte mengden øker (som for monopol og ufullkommen konkurranse).

Etterspørselen etter penger kommer fra ønsket om å holde likvide midler hvor penger er det eneste perfekte eksemplet. Det kan bemerkes at penger ikke etterspørres for sin egen skyld, men fordi de kan brukes til å kjøpe økonomiske varer og tjenester. Keynes hevdet at det er tre motiver for å holde penger. For de

Lær om forholdet mellom sysselsetting og arbeidsledighet. To store samtidige problemer med makroøkonomi er inflasjon og arbeidsledighet. Det var bekymringen med arbeidsledigheten som fødte Keynesian-økonomer på begynnelsen av 1930-tallet. Keynes var den første økonomen som introduserte begrepet ufrivillig arbeidsledighet. Mens

La oss gjøre en grundig studie av finansieringen av budsjettunderskudd gjennom utskrift av penger. Ressursmobilisering gjennom pengefinansiering av budsjettunderskudd: Regjeringen kan mobilisere ressurser for økonomisk vekst ved å finansiere budsjettunderskuddet gjennom å trykke høydrevne penger. Det

Alt du trenger å vite om ansattes rådgivning. Ansattes rådgivning er en viktig del av resultatgjennomgang og potensiell vurdering, hvis disse skal oppnå sitt grunnleggende formål å hjelpe ansatte til å forbedre seg og utvikle seg. Med mindre de blir håndtert nøye og sensitivt, kan ansatte bli mer misfornøyde etter rådgivningen enn før. Ansattes r

La oss gjøre en grundig undersøkelse av de viktigste årsakene og virkemidlene til betalingsbalansen. Årsaker til ugunstig betalingsbalanse: (a) Den viktigste delen av importen gjennom hele året var matkorn, spesielt i tørkeårene. Verdien på import av matkorn var av størrelsesorden Rs. 1140 crores i perioden 1983-86. (b) Bor

Alt du trenger å vite om evalueringsprosessen. Vurderingen av ansattes bidrag til en organisasjon kan defineres som prosessen med evaluering av resultatene. Vurdering av ansattes ytelse hjelper organisasjoner med å bestemme om ytelsen til ansatte er på linje med organisasjonens mål. Resultatvurdering kan defineres som prosessen implementert av lederne for å hjelpe ansatte til å prestere bedre. Denn

I. Generelle merknader: Lineær programmering er en nylig utviklet teknikk for å tilveiebringe spesifikke numeriske løsninger på problemer som tidligere bare kunne løses i vage kvalitative termer ved å bruke apparatet til firmaets generelle teori. Lineær programmering har dermed bidratt til å bygge bro mellom abstrakt økonomisk teori og ledelsesmessige beslutninger i praksis. Bruken

Under oligopol er priser og produksjon ubestemmelig. Dessuten er organisasjoner gjensidig avhengige av hverandre når de skal sette prispolitikken. Derfor fant økonomer det ekstremt vanskelig å foreslå noen spesifikk teori for fastsettelse av pris og produksjon under oligopol. Med ordene til Maurice, “er det ingen teori om oligopol i den forstand at det er en teori om perfekt konkurranse eller om monopol. Det