I denne artikkelen vil vi diskutere om de økonomiske ideene til DR Gadgil. I følge DR Gadgil var den viktigste hendelsen i den økonomiske overgangen til landet tilbakegangen av kunsthåndverk på grunn av jernbanepolitikk, frihandelspolitikk og mangel på teknisk utdanning i India. Kommersialisering av jordbruk og økende befolkning var ansvarlig for å starte industrier i India. Under

Det ble antatt at vekst manifesterte seg i faktorveksten. Flere empiriske studier har imidlertid ført til konklusjonen at bidraget til teknisk fremgang i en økning i nasjonalinntekt eller produkt er mye mer betydelig enn veksten i arbeidstilbud eller kapitalakkumulering. Effekten av teknisk fremgang på vekstprosess og handel er mye mer kompleks enn faktorvekst. J

I denne artikkelen vil vi diskutere om kvanteteorien om penger av Friedman. Friedman skrev i sitt essay, “The Quantity Theory of Money — A Restatement” utgitt i 1956, den vakre mengden teorien om penger. I sin omarbeidelse sier han at "penger betyr noe". For en bedre forståelse og forståelse av Friedmans moderne kvantitetsteori er det nødvendig å oppgi de viktigste forutsetningene og troene til Friedman. Først av

Følgende punkter belyser de seks unntakene fra loven om etterspørsel. Unntakene er: 1. Ting av prestisjeverdi 2. Underordnede eller giffne varer 3. Kompletterende varer 4. Spekulativ etterspørsel 5. Bruke pris som en indeks for kvalitet 6. Svært essensielle varer. Unntak # 1. Things of Prestige Value: Ofte bruker rike mennesker veldig dyre varer, ikke av nødvendighet, men for sin prestisjeverdi. Sli

To kriterier brukes ofte for definisjon av en industri, produktet som produseres (markedskriterium) og produksjonsmetodene (teknologisk kriterium). I følge det første kriteriet er firmaer gruppert i en bransje hvis produktene deres er nær erstatning. I henhold til det andre kriteriet er firmaer gruppert i en bransje på grunnlag av likhet mellom prosesser og / eller råvarer som blir brukt. Hvi

I enkel forstand er inntekt definert som strømmen av penger eller varer i henhold til et individ eller en gruppe individer som er et firma eller økonomien over en periode. Det kan stamme fra salg av produktive tjenester (som lønn, renter, fortjeneste og husleie). Dermed kan inntektstabellen presenteres som: Begrepet "inntekt" er veldig viktig i økonomien, fordi alle typer inntekter tjent av husholdninger blir brukt på å kjøpe alle varer og tjenester som kreves for daglig forbruk. Når p

Alt du trenger å vite om viktigheten av utvikling av menneskelige ressurser. Menneskelig ressursutvikling er en nyoppstått studie innen fagfeltet ledelse. Denne nyoppdagede studien innen ledelse driver raskt ut den tradisjonelle betegnelsen personalledelse og erstatter et nytt begrep 'utvikling av menneskelige ressurser'.

I denne artikkelen vil vi diskutere om Akselerert kraftutviklings- og reformprogram (APDRP). Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Introduksjon til Akselerert kraftutviklings- og reformprogram (APDRP) 2. Ultra-Mega Power Projects (UMPPs) 3. Planutvikling av vannkraftpotensial 4. Merchant Power Projects and Private Sector Power Projects.

Noe av den viktigste sammensetningen av menneskelig investering og dens betydning i økonomisk utvikling er som følger: A. Helse og ernæring B. Utdanning og opplæring C. Boligutvikling. A. Helse og ernæring: En sunn arbeidskraft er et flott aspekt for en økonomi i utvikling fordi det fører til større produksjon per mann. Men he

Følgende punkter belyser de tre viktigste grunnleggende strategiene for fagforening for å øke lønningene til medlemmene. Strategiene er: 1. Tilbudsbegrensninger 2. Forhandlingsmakt 3. Økende etterspørsel. Union Strategies : En fagforening kan bruke tre grunnleggende strategier for å heve lønningene til medlemmene. Disse

Alt du trenger å vite om klassifisering av produkter. Varer eller produkter klassifiseres som enten forbruksvarer eller industrivarer. Forbruksvarer produseres for personlig bruk av den endelige forbrukeren, mens industrivarer produseres til industrielle formål. Det er mange varer, som skrivemaskiner og skrivesaker kan klassifiseres som både industrivarer og forbruksvarer. M

I denne artikkelen vil vi diskutere om de alternative målene til firmaet, forklart ved hjelp av passende diagrammer. Profittmaksimering er det tradisjonelle målet for forretningsfirmaet, men ikke det eneste målet. Bedrifter forfølger alternative mål så vel som salgsmaksimering eller tilfredsstillende. WJ B

Her er en semesteroppgave om 'Cambridge Quantity Theory of Money' for klasse 9, 10, 11 og 12. Finn avsnitt, langsiktige og kortsiktige artikler om 'Cambridge Quantity Theory of Money' spesielt skrevet for skole- og studenter. Cambridge Kvantitetsteori om penger Innholdsoppgaver: Semesteroppgave om funksjonene i Cambridge's kvantitetsteori Termoppgave om likhetene mellom Fisher og Cambridge ligning Semesteroppgave om forskjellen mellom Fisher og Cambridge ligninger Terminal Paper on the Superiority of Cambridge Equation Terminal Paper on the Criticism of Cambridge Equation Te

Følgende punkter belyser de fem hovedkategoriene for klassifisering av marked. 1. På grunnlag av sted eller område: I dette området er følgende markeder inkludert: (i) Lokalt marked, (ii) Regionalt marked, (iii) Nasjonalt marked, (iv) Internasjonalt marked. (i) Lokalt marked: Når konkurransen mellom kjøper og selger er lokalisert og begrenset på et bestemt marked, kalles det Lokalt marked. I dett

Det sies at det opprettes en økonomisk kontroll når begrensninger for enkeltpersoner innføres. En person kan være produsent eller forbruker. Kontrollen begrenser således valgene til produsenter og forbrukere. Med andre ord, at kontrollen kan pålegges i en planlagt økonomi fra tilbudssiden, fra etterspørselssiden og / eller fra begge sider. Men pr

La oss gjøre en grundig studie av de nominelle og reelle valutakursene. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Introduksjon til nominelle og reelle valutakurser 2. Determinantene for den nominelle valutakursen. Introduksjon til nominelle og reelle valutakurser: Valutakurser er av forskjellige typer. D

Få svaret av: Hva er Isoquant og Isocost Line i produksjonsteori? Et firmas bankmål er gevinstmaksimering. Hvis den samlede produksjonen på kort sikt forblir fast (på grunn av kapasitetsbegrensning), og hvis det er en pristaker (dvs. ikke kan fikse prisen eller endre pris på egen hånd som i et rent konkurransedyktig marked), vil den totale inntekten forblir også fast. Derfo

Følgende artikkel vil guide deg til å lære hvordan du beregner MPC og APC fra forbruksfunksjonen. I følge AH ​​Hansen er forbruksfunksjonen 'kjernen i den keynesianske analysen'. Forbruksfunksjonen - 'tilbøyeligheten til å konsumere' i keynesiansk terminologi - var en grunnleggende komponent i den generelle teorien (1936). Denne hy

Følgende punkter belyser de to hovedårsakene til forskjell mellom kortvarig og langvarig etterspørsel etter en vare. Årsakene er: 1. Kulturell lag 2. Investering av kapital av forbrukerne for å endre forbruksstrukturen. Årsak nr. 1. Kulturell lag: Hvis prisen på en god vare endres for tiden, vil dens innflytelse på kjøperens smak, vaner og holdninger og prisene på de konkurrerende varene utfolde seg over lang tid. En av gr

Ideen om start har en relevans for problemene med industrialisering, i UDCs. I følge prof. A, K. Das Gupta, "Begrepet mangler presisjon, og likevel er det suggererende og kan gis en tolkning som er nyttig for å forstå prosessen med den økonomiske utviklingen av en UDC. Det er faktisk vagheten i begrepet som gir det styrke, for man kan sette en tolkning på det for å passe til forholdene i økonomien man er interessert i. ” Av

I denne artikkelen vil vi diskutere om David Ricardos teori om komparativ kostnadsfordel. David Ricardo mente at den internasjonale handelen styres av den komparative kostnadsfordelen fremfor den absolutte kostnadsfordelen. Et land vil spesialisere seg i den produksjonslinjen der det har en større relativ eller komparativ fordel i kostnader enn andre land og vil avhenge av import fra utlandet av alle slike varer der det har relativt kostnadsulempe.

Nedenstående artikkel gir raske notater om den relative inntektshypotesen. Under den relative inntektshypotesen er forbruk en funksjon av nåværende inntekt i forhold til det høyeste inntektsnivået som tidligere er oppnådd. Flere versjoner av den relative inntektshypotesen eksisterer. Siden det formulert av James S. Dues

Få svaret av: Hvorfor inflasjon er mer å foretrekke enn deflasjon? Hvis valget er mellom inflasjon og deflasjon, vil de fleste sannsynligvis foretrekke inflasjon. Årsaken er ikke langt å søke. Det vil si at det generelt anses som verre å provosere arbeidsledighet via deflasjon enn å skuffe leietakeren via inflasjon. For å

Hovedmålet med enhver organisasjon er å tjene. Maksimal fortjeneste, som avhenger av kostnadene en organisasjon har pådratt seg for forskjellige aktiviteter. Det er forskjellige typer kostnader som er relevante for forretningsdrift og beslutninger. Det er viktig for organisasjoner å ha en klar idé om hver kostnad som påløper under produksjonen. Dette

Betalingsbalanse (BOP)! Emneområde: Betalingsbalansen (fremover BOP) er en konsolidert konto for mottak og betaling fra og til andre land som oppstår som følge av alle økonomiske transaksjoner i løpet av et år. Med ordene fra CP Kindleberger: "Betalingsbalansen i et land er en systematisk oversikt over alle økonomiske transaksjoner mellom innbyggerne i rapporteringen og innbyggerne i utlandet i løpet av en gitt periode."

Ulike økonomer har forskjellige meninger om den onde sirkel av fattigdom. I følge prof. Nurkse er "hovedårsaken til en ond sirkel av fattigdom mangelen på kapitaldannelse." Tilsvarende mente Kindleberger at en ond sirkel av fattigdom finner sted på grunn av den lille størrelsen på markedet. Årsak

Alt du trenger å vite om metodene for å koste. Metoden for kostnadsberegning refererer til et system for kostnadsfastsettelse og kostnadsregnskap. Industrier er forskjellige i sin natur, i produktene de produserer og tjenestene de tilbyr. Derfor brukes forskjellige metoder for å koste seg av forskjellige bransjer. F

De tre alternative metodene som brukes for å måle nasjonalinntekt er som følger: 1. Merverdiavgiftsmetode 2. Inntektsmetode 3. Utgiftsmetode. Siden faktorinntekter oppstår fra produksjon av varer og tjenester, og siden inntektene blir brukt på varer og tjenester produsert, er tre alternative metoder for å måle nasjonalinntekt mulig. 1. Me

Lov om avtagende avkastning forklarer at når flere og flere enheter med variabel input blir brukt på en gitt mengde faste innganger, kan den totale produksjonen i utgangspunktet øke med økende hastighet og deretter i en konstant hastighet, men den vil til slutt øke med reduserende priser. Med andre ord øker den totale produksjonen opprinnelig med en økning i variabel inngang ved gitt mengde faste innganger, men den begynner å avta etter et tidspunkt. Loven

Tilbud og etterspørsel av lånbare midler (med forklaringer)! Emneområde: For å forbedre den klassiske makroteorien ved å ta hensyn til innflytelse av penger, utviklet det seg en tankeskole som populært kalles den nyklassisistiske skolen. De bygde opp rentenes lånte midler. De viktigste bidragsyterne til utviklingen av denne teorien er Knut Wicksell, Bertil Ohlin, Lindahl og Gunner Myrdal - alle svenske økonomer - DH Robertson og J. Viner,