Historie om økonomisk tanke: mening og betydning

I denne artikkelen skal vi diskutere historien om økonomisk tanke: - 1. Betydning av historien om økonomisk tanke 2. Betydningen av historien om økonomisk tanke 3. Vanskeligheter i studien.

Betydning av historien om økonomisk tanke:

Historien om økonomisk tanke som tittelen tilsier handler om opprinnelse og utvikling av økonomiske ideer og deres innbyrdes forhold. Det er en historisk beretning om økonomiske doktriner. Prof. Haney har definert det som "en kritisk redegjørelse for utviklingen av økonomiske ideer, som søker etter deres opprinnelse, sammenhenger og manifestasjoner" . I følge prof. Bell, "er det studien av arven som forfatterne har etterlatt seg om økonomiske emner".

Prof Schumpeter mener at "økonomisk tanke er summen av alle meninger og ønsker om økonomiske temaer, særlig når det gjelder offentlige politikker fra forskjellige tider og steder." Schumpeter sier videre at historien til økonomisk tanke sporer den historiske holdningsendringen. Det snakker også om de økonomiske problemene og tilnærmingene til disse problemene.

Historie om økonomisk tanke er forskjellig fra økonomisk historie og historikk om økonomi. Mens økonomisk tankehistorie tar for seg utviklingen av økonomiske ideer, er økonomisk historie en studie av den økonomiske utviklingen i et land. På den annen side handler Historie om økonomi med vitenskapen om økonomi.

Selv om økonomisk historie og historie om økonomisk tanke utgjør separate studieretninger, er de nært beslektet. Økonomiske ideer er direkte og indirekte motivert av landets økonomiske forhold og miljø. Ideer og miljø er like viktige og derav nær tilknytning mellom økonomisk tankehistorie og økonomisk historie.

Historien om utvikling av økonomiske ideer kan studeres under tre perioder, nemlig:

1. Gamle,

2. Middelalder og

3. Moderne.

Videre kan historien om økonomisk tanke være bredt delt inn i to deler. Den første delen omhandler opphavet og utviklingen av økonomiske ideer før utviklingen av økonomi som vitenskap. Den andre delen omhandler de økonomiske ideene etter utviklingen av økonomi som vitenskap.

Historien om økonomisk tanke kan studeres og analyseres ved å ta i bruk forskjellige tilnærminger:

1. Kronologisk tilnærming

2. Konseptuell tilnærming

3. Filosofisk tilnærming

4. Deduktiv (eller) klassisk tilnærming

5. Induktiv tilnærming

6. Nyklassisk tilnærming

7. Velferdstilnærming

8. Institusjonell tilnærming og

9. Keynesiansk tilnærming.

1. Kronologisk tilnærming:

I denne tilnærmingen diskuteres økonomiske ideer i rekkefølge av tid. De økonomiske ideene til forskjellige økonomer kan presenteres årlig og kan studeres. I denne tilnærmingen kan vi finne en kontinuitet i de økonomiske ideene til forskjellige økonomer.

2. Konseptuell tilnærming:

Den snakker om utviklingen av forskjellige økonomiske konsepter (ideer) og gjensidig avhengighet av disse konseptene. Konseptuell tilnærming kan også kalles som ideologisk tilnærming.

3. Filosofisk tilnærming:

Dette ble først adoptert av den greske filosofen Platon. I det siste ble økonomi betraktet som en hushjelp for etikk. Naturligvis ble filosofisk tilnærming tatt i bruk av de tidlige forfatterne for å diskutere de økonomiske ideene.

4. Deduktiv tilnærming:

De klassiske økonomene tok i bruk deduktiv metode. De trodde på universell anvendelse av økonomiske lover.

5. Induktiv tilnærming:

Den historiske skolen la vekt på den induktive metoden. Disse økonomene mente at økonomilovene ikke er universelle.

6. Nyklassisk tilnærming:

Denne tilnærmingen tar sikte på å forbedre de klassiske ideene ved å endre dem. Nyklassisk tilnærming ble først vedtatt av Marshall. Den nyklassiske tilnærmingen mente at “Induksjon og deduksjon er nødvendig for økonomien, akkurat som høyre og venstre føtter er nødvendige for å gå”.

7. Velferdstilnærming:

Målet er å gi grunnlaget for å vedta politikk som sannsynligvis vil maksimere sosial velferd.

8. Institusjonell tilnærming:

Institusjonalistene stilte spørsmål ved gyldigheten av klassiske ideer og ga betydning for psykologiske faktorer.

9. Keynesiansk tilnærming:

En stor utvikling innen moderne økonomi er assosiert med navnet JM Keynes. Hans tilnærming er ny og annerledes enn den klassiske skolen. Den tar hensyn til driften av konjunkturene som påvirker hele den økonomiske politikken. Keynesiansk tilnærming omhandler problemet med økonomien som helhet.

Betydningen av økonomisk tankehistorie:

Det er to synspunkter med hensyn til viktigheten av å studere historien om økonomisk tanke. En gruppe økonomer mente at det ikke er behov for å studere historien om økonomisk tanke fordi det er en historie med feil. Mens en annen gruppe mente at man ikke kan ha kunnskap om noen økonomisk lære før man vet noe om dens historie.

Så en studie av historien om økonomisk tanke er viktig av følgende grunner:

1. Studien av økonomisk tankehistorie viser tydelig at det er en viss enhet i økonomisk tanke og at denne enheten forbinder oss med eldgamle tider.

2. Studien av økonomisk tanke vil hjelpe oss å forstå opprinnelsen til økonomi.

3. Økonomiske ideer har vært medvirkende til å utforme den økonomiske og politiske politikken i forskjellige land.

4. Økonomiske ideer er betinget av tid, sted og omstendigheter.

5. En studie av økonomisk tanke gir et bredt grunnlag for sammenligning av forskjellige ideer. Det vil gjøre det mulig for en person å ha en balansert og rimelig dom.

6. Gjennom studiet av økonomisk tanke vil studenten innse at økonomi er forskjellig fra økonomer.

7. Studien av emnet hjelper oss å unngå feil begått av tidligere økonomiske tenkere.

8. Studien av historien om økonomisk tanke vil gjøre oss i stand til å kjenne personen som er ansvarlig for formuleringen av visse viktige prinsipper.

Kort sagt, betydningen av studien av historien om økonomisk tanke kan knapt overvurderes. Det er et viktig verktøy.

Vanskeligheter med å studere historien om økonomisk tanke :

Imidlertid må det huskes at økonomisk tankehistorie er selektiv og fortolkende. Med andre ord velger forfatterne temaene de er interessert i. De forklarer også fakta på sin egen måte.

Hvis forfattere utelater visse viktige fakta og legger vekt på andre, er dommene deres partiske. Den berømte boken "A History of Economic Doctrines" - skrevet av Gide og Rist, for eksempel utelater diskusjoner om eldgamle økonomiske ideer, middelalderske økonomiske tanker og bidragene fra Mercantilists.

Videre bør fullstendig historie også omhandle moderne økonomisk tanke. Det betyr at den bør inkludere bidragene fra Marshall, AC Pigou, JM Keynes osv. I denne forbindelse kan det også sies at Alexander Greys “The Development of Economic Doctrines” er ufullstendig. Til tross for de ovennevnte feilene, gjør studiet av økonomisk tankehistorie en i stand til å forstå emnet tydelig.

 

Legg Igjen Din Kommentar