Fordeler og begrensninger ved kvartil avvik

A. Fordeler med kvartil avvik:

1. Det kan enkelt beregnes og enkelt forstås.

2. Det innebærer ikke mye matematiske vansker.

3. Siden det tar 50% mellomrom, er det et mål som er bedre enn Range and Percentile Range.

4. Det påvirkes ikke av ekstreme vilkår, da 25% av øvre og 25% av nedre vilkår er utelatt.

5. Quartile Deviation gir også en snarveismetode for å beregne Standard Deviation ved å bruke formelen 6 QD = 5 MD = 4 SD

6. I tilfelle vi skal forholde oss til den midtre halvdelen av en serie, er dette det beste tiltaket å bruke.

B. Begrensninger eller begrensning av kvartilavvik:

1. Ettersom Q 1 og Q 3 begge er posisjonelle tiltak, er de derfor ikke i stand til videre algebraisk behandling.

2. Beregning er mye mer, men det oppnådde resultatet er ikke så viktig.

3. Det er for mye påvirket av svingninger i prøver.

4. 50% vilkår spiller ingen rolle; Første og siste 25% ignorerte elementer vil kanskje ikke gi pålitelig resultat.

5. Hvis verdiene er uregelmessige, påvirkes resultatet dårlig.

6. Vi kan ikke kalle det et mål for spredning, da det ikke viser sindetheten rundt noe gjennomsnitt.

7. Verdien av Quartile kan være den samme for to eller flere serier, eller QD påvirkes ikke av fordelingen av vilkårene mellom Q 1 og Q 3 eller utenfor disse posisjonene.

Så gjennom å gå gjennom fordeler og fordypninger, konkluderer vi at kvartilavvik ikke kan stole på blindt. Når det gjelder fordelinger med høy variasjon, har kvartilavvik mindre pålitelighet.

 

Legg Igjen Din Kommentar