Dumping: Betydning og forhold | Prisdiskriminering

La oss gjøre en grundig studie av dumping i prisdiskriminering: -

1. Betydning av dumping 2. Betingelser for å lykkes med prisdiskriminering ved dumping.

Betydning av dumping:

Dumping er en annen type prisdiskriminering på arenaen for utenrikshandel.

Det innebærer forskjellige priser i det innenlandske og utenlandske markedet. Dumping skjer når en monopol selger en del av sin produksjon i et utenlandsk marked til en veldig lav pris og den gjenværende produksjonen til en høy pris i hjemmemarkedet.

Hjemmemarkedet er kontrollert eller beskyttet, og det utenlandske markedet er gratis eller åpent.

Haberler definerer dumping som "salg av varer i utlandet til en pris som er lavere enn salgsprisen for de samme varene under de samme omstendighetene hjemme, under hensyntagen til forskjellen i transportkostnader."

Årsaker bak dumping er at det gjør det mulig for eksportøren å konkurrere i utenlandsk marked og å fange markedet ved å selge til en lav pris; til og med under kostnader og for å gjøre mangelen på salgsinntekter ved å belaste en høy pris til boligkjøperne ved å dra nytte av hans monopolposisjon i markedet.

Faktisk tjener den høyere innenlandske prisen til å subsidiere et segment av utenlandsk pris, noe som hjelper betydelig ved å fremme eksport. Eksportinntekter kan imidlertid gjøres tilgjengelig for å fremme veksten i hjemmebransjen som ellers ikke ville vært mulig.

Ved å ty til dumping, når produsenten er i stand til å utvide størrelsen på utenlandske markeder for sitt produkt, minimeres investeringsrisikoen dessuten, og når han må starte storstilt produksjon, kan han høste økonomiene i storskala som resulterer i kostnadsminimering. Etter hvert kan det på sikt bli mulig for ham å selge varene sine til en billigere pris også i hjemmemarkedet.

Betingelser for å lykkes med prisdiskriminering ved dumping:

Prisdiskriminering ved dumping avhenger av følgende forhold:

1. Produktet må ha en grad av monopol minst i hjemmemarkedet.

2. Det må være klart definert eget marked. I internasjonal handel er markedene tydelig differensiert mellom hjemme- og utenlandske markeder. Faktisk er det i internasjonale handelsmarkeder atskilt med rom, forskjeller i toll, nasjonalitet, språk, valuta osv.

3. Det skal ikke være mulig for kjøpere å selge varer fra et billigere marked til et dyrere. I utenrikshandel forhindrer selvfølgelig kostnadselementet for avstandstransport og toll denne tendensen.

4. Prisdiskriminering er lønnsom bare når to forskjellige markeder har forskjellige elastisiteter i etterspørselen. Det er meningsløst å ty til prisdiskriminering hvis to separate markeder har identiske etterspørselskurver fordi under slike forhold ikke vil de samlede salgskvitteringene bli påvirket av skifte til en enhetlig prispolitikk.

Angående dumping har Stigler sagt at:

"Under dumping la produsenten marginale inntekter i hjemmemarkedet og det utenlandske markedet en pris lik marginalkostnad og med pris relatert til marginale inntekter ved ligningen:

MR = P (e - 1 / e), der e er elastisiteten i etterspørselen. Dermed vil det bli satt forskjellige priser for begge markedene for å oppnå maksimal fortjeneste.

 

Legg Igjen Din Kommentar