Innbyrdes forhold mellom middel, modus og median

Mode er den mest populære termen i serien og kan være lett å finne. Men ulempene eller demerittene er for store til å forkaste det. Det kan ikke behandles videre algebraisk også.

Median har også den samme ulempen at den ikke kan behandles videre algebraisk; og lignende modus, kan verdien av hele seriens sum ikke finnes fra dens verdier og antall begreper. Den er heller ikke så rigid definert som den er Mean.

Gjennomsnitt er det beste målet for de tre sentrale tendenser. Det er mest stivt definert, og er videre i stand til algebraisk behandling. Summen av hele serien kan finnes fra dens verdi og antall begreper.

Dermed går vi gjennom fordeler og ulemper med alle disse tre, finner vi at gjennomsnittet har visse fordeler i forhold til de to andre tiltakene, men det senker ikke fordelene for de to andre. Selv om middelverdi er mest populært og viktig gjennomsnitt, men fortsatt er det felt der median og modus er best egnet for unimodal frekvensfordeling

A. Denne formelen ble uttrykt av Karl Pearson på følgende måte:

For moderat skjev fordeling kan det empiriske forholdet mellom middel, modus og median uttrykkes med formelen ovenfor.

Dette forholdet er basert på det faktum at avstanden mellom middel og median er halvparten av avstanden mellom modus og median, dvs.

 

Legg Igjen Din Kommentar