Forskjell mellom perfekt, ufullkommen og monopolkonkurranse | Markedssituasjoner

Den kommende diskusjonen vil oppdatere deg om forskjellen mellom perfekt konkurranse, ufullkommen konkurranse og monopol.

Perfekt konkurranse:

1. Stort antall kjøpere og selgere.

2. Perfekt konkurranse blant selgere.

3. Homogent produkt.

4. Mangel på kontroll over produksjonsfaktorer.

5. Fravær av priskontroll

6. Perfekt kunnskap om markedet.

7. En pris eller samme pris råder overalt.

Ufullkommen konkurranse:

1. Lite antall kjøpere og selgere.

2. Ufullkommen konkurranse blant selgere.

3. Produktdifferensiering.

4. Kunstige begrensninger på produksjonsfaktorene.

5. Tilstedeværelse av priskontroll.

6. Uvitenhet om kjøp.

7. Prisdifferensiering.

Monopol:

1. Én og bare én selger.

2. Manglende konkurranse.

3. Ingen produktdifferensiering.

4. Kunstige begrensninger på produksjonsfaktorene.

5. Full kontroll på pris.

6. Ufullkommen kunnskap om markedet.

7. Prisdiskriminering.

 

Legg Igjen Din Kommentar