4 måter å bestemme valutakursen på

Fire måter å bestemme valutakursen på er:

(a) Etterspørsel etter valuta (valuta) (b) Tilførsel av valuta (c) Fastsettelse av valutakurs (d) Valutakursendring!

I et system med fleksibel valutakurs bestemmes valutakursen for en valuta (som pris på en vare) fritt av krefter i markedets etterspørsel og tilbud av utenlandsk valuta.

Grafisk uttrykt skjæringspunktet mellom etterspørsel og tilbudskurvene bestemmer likevektskursen og likevektsmengden av utenlandsk valuta. Dette kalles likevekt i valutamarkedet).

La oss anta at det er to land - India og USA - og valutakursen for deres valutaer, nemlig rupee og dollar, skal bestemmes. For tiden er det flytende eller fleksibelt utvekslingsregime i både India og USA. Derfor avhenger verdien av valutaen til hvert land i forhold til den andre valutaen av etterspørselen etter og tilbudet av deres valutaer.

(a) Etterspørsel etter valuta (valuta):

Etterspørsel etter valuta blir forårsaket (i) til å kjøpe utenlandske varer og tjenester fra innenlandske innbyggere, (ii) til å kjøpe eiendeler i utlandet, (iii) til å sende gaver til utlandet, (iv) til å investere direkte i butikker, fabrikker i utlandet, (v) å gjennomføre utenlandske turer, (vi) for å betale for internasjonal handel osv. Etterspørselen etter dollar varierer omvendt med rupee-prisen på dollar, dvs. høyere pris, desto lavere er etterspørsel. Etterspørselskurven i fig. 10.1 er skrånende nedover fordi det er omvendt forhold mellom valutakurs og etterspørselen.

(b) Forsyning av valuta:

Tilførsel av valutakurer

(i) når utlendinger kjøper hjemlandets (si Indias) varer og tjenester gjennom vår eksport

(ii) når utlendinger investerer direkte i obligasjoner og aksjer i hjemlandet

(iii) når spekulasjoner forårsaker tilsig av valuta

(iv) når utenlandske turister kommer til hjemlandet

Tilførselskurven er skrånende oppover (se fig. 10.1) fordi det er direkte forhold mellom valutakurs og dens forsyning.

(c) Fastsettelse av valutakurs:

Dette bestemmes på et punkt der etterspørselen etter og tilbudet av valutakurs er lik. Grafisk bestemmer skjæringspunktet mellom etterspørsel og tilbudskurver likevektskursen for utenlandsk valuta. Til enhver tid må valutakursen være slik at mengden som kreves av utenlandsk valuta er lik mengden som leveres av den valutaen. Det er bevist ved hjelp av følgende diagram. Prisen på den vertikale aksen er oppgitt med tanke på innenlandsk valuta (dvs. hvor mange rupier for en amerikansk dollar).

Den horisontale aksen måler mengden etterspurt eller levert valuta (dvs. dollar). I dette tallet er etterspørselskurven nedover, noe som viser at det kreves mindre valutakurs når valutakursen øker (dvs. omvendt forhold). Årsaken er at økning i pris på valuta (dollar) øker rupiekostnaden for utenlandske varer som gjør dem dyrere. Resultatet er fall i import og etterspørsel etter valuta.

Tilbudskurven er skrånende oppover, noe som innebærer at tilbudet av valuta øker når valutakursen øker (dvs. direkte forhold). Hjemlandets varer (her indiske varer) blir billigere for utlendinger fordi rupie svekkes i verdi.

Som et resultat øker etterspørselen etter indiske varer. Dermed bør eksporten vår øke etter hvert som valutakursen øker. Dette vil gi større tilbud av valuta. Derfor øker tilførselen av valuta etter hvert som valutakursen øker, noe som beviser tilbaketrekningen av tilførselskurven.

I fig. 10.1 skjærer etterspørselskurven og tilbudskurven for dollar hverandre ved punktet E, noe som innebærer at til vekslingskurs for OR (QE) er mengden etterspurt og levert lik (begge er lik OQ). Derfor er likevektsvekslingskurs OR og likevektskvantitet OQ.

(d) Endring i valutakurs:

Anta at valutakursen er 1 dollar = Rs 50. En økning i Indias etterspørsel etter amerikanske dollar, mens forsyningen forblir den samme, vil føre til at etterspørselskurven DD skiftes til D'D '. Det resulterende krysset vil ha en høyere valutakurs, dvs. valutakurs (pris på dollar i form av rupier) vil stige fra OR til OR, (si 1 dollar = 52 rupier). Den viser svekkelse av indisk valuta (rupier) fordi flere rupier (si 52 i stedet for 50) kreves for å kjøpe 1 amerikansk dollar. Dermed betyr svekkelse av valuta et fall i prisen på hjemmevalutaen.

På samme måte vil en økning i tilbudet på amerikanske dollar føre til at forsyningskurven SS skifter til S'S, og som et resultat vil valutakursen falle fra OR til OR 2 . Det indikerer styrking av indisk valuta (rupier) fordi kostnadene for amerikanske dollar i form av rupier nå har falt, si, 1 dollar = Rs 48, dvs. mindre rupier er påkrevd for å kjøpe 1 amerikansk dollar eller nå Rs 48 i stedet for 50 dollar kjøp 1 dollar. Dermed betyr styrking av valuta "en økning i prisen på hjemmevalutaen".

 

Legg Igjen Din Kommentar