Trade Equilibrium under Different Curves | Internasjonal økonomi

I denne artikkelen vil vi diskutere om handelsbalanse i forhold til fellesskapets likegyldighetskurver og tilbudskurver.

Trade Equilibrium når det gjelder fellesskapets likegyldighetskurver :

I en lukket økonomi bestemmes den generelle likevekten når både produksjons- og forbrukssektorene er i likevekt. Likevekten i forbrukssektoren finner sted hvis den marginale substitusjonsgraden for den ene varen, si X, for den andre varen, si Y, blir lik prisforholdet for de to varene (MRS xy = P x / P y ). Likevekten i produksjonssektoren er mulig når den marginale transformasjonsgraden mellom disse to varene blir lik deres prisforhold (MRTxy = P x / P y ).

Så tilstanden for likevekten i hele systemet blir tilfreds når:

MRS Xy = MRT Xy = P X P y

I likevektsposisjonen vil hellingen til en eller annen råvaregulighetskurve være nøyaktig lik skråningen for produksjonsmulighetskurven eller transformasjonskurven. En slik situasjon kan vises gjennom fig. 4.9.

I figur 4.9 måles varen X langs den horisontale skalaen og varen Y måles langs den vertikale skalaen. I 1, I 2 og I 3 viser kartet over samfunnets likegyldighetskurver. AB er produksjonsmulighetskurven. Linjen PP 1 måler det innenlandske prisforholdet for X- og Y-varer. Forbruksbalansen bestemmes ved R når MRS xy = P x / P y eller hellingen av fellesskapets likegyldighetskurve I 2 er nøyaktig lik prislinjens helling.

Samfunnet ønsker verken å kjøpe flere eller mindre enheter av noen av de to varene. Produksjonsbalansen bestemmes også ved R der prislinjen PP 1 er tangent til produksjonsmulighetskurven AB. På dette tidspunktet er MRT xy lik prisforholdet mellom X og Y (MRT xy = P x / P y ), og det er verken en økning eller et fall i produksjonen til noen av de to varene. R er således punktet med generell likevekt, der prislinjen samtidig er tangent for både fellesskapets likegyldighetskurve og produksjonsmulighetskurven og MRS xy = MRT xy = P x / P y .

I et åpent økonomisk system er ikke forbruks- og produksjonsbalansesituasjoner tilfeldig, men den internasjonale handelen medfører justeringer mellom produksjon og etterspørsel for hver enkelt handelsnasjon. I det endelige likevektsproblemet blir eksportverdien nøyaktig lik verdien av importen. Den generelle likevekten for det gitte landet i situasjonen etter handel kan forklares gjennom fig. 4.10.

I fig. 4.10 måles varen X langs den horisontale skalaen og varen Y langs den vertikale skalaen. I 1, I 2 og I 3 er samfunnets likegyldighetskurver. PP 1 er den innenlandske prisforholdslinjen. AB er produksjonsmulighetskurven eller mulighetskostnadskurven. Før handel bestemmes forbruks- og produksjonsbalansen ved R hvor OQ av X + ON av Y produseres og konsumeres av landet. Hvis handel finner sted og P 2 P 3 er den internasjonale vekslingsgradslinjen, bestemmes produksjonsbalansen ved S av tangensen mellom P 2 P 3 og mulighetskostnadskurven AB.

Derav MRT xy = P x / P y . Forbruksbalansen bestemmes av tangensen til P 2 P 3 med den høyere likegyldighetskurven for samfunnet ved T der MRS xy = P x / P y . På punkt S produserer dette landet OQ 1 mengde X og forbruker OQ 2 av det. Overskuddsforsyningen Q 1 Q 2 blir eksportert. Hos T er etterspørselen etter Y-varen ON 2, men innenlandsk produksjon av denne varen er bare ON 1 slik at den vil importere N 1 N 2 mengde av den. Det er mulig å vise at i en slik situasjon med likevekt etter handel er eksportverdien lik verdien av importen.

Trade Equilibrium når det gjelder handel likegyldighetskurver :

En likegyldighetskurve for handel tilsvarer hver samfunns likegyldighetskurve i et land. Som et resultat har hvert land sitt respektive kart over likegyldighetskurver for handel. Det er målet for hvert handelsland å nå sin høyest mulige handel likegyldighetskurve. Handelsbalansen vil finne sted der det er tangens mellom den internasjonale prisforholdslinjen og handelen likegyldighetskurver i de to landene. Det blir forklart gjennom fig. 4.15.

Fig. 4.15 er et Edgeworth-boksediagram. Fig. Med opprinnelse ved O er opptatt av landet A og omvendt Fig. Med opprinnelse som O 1 er relatert til land B. Råstoffduk kan eksporteres til A og importeres av B, mens stål kan eksporteres av B og importeres av A. kurvene A 1, A 2 og A 3 representerer handel likegyldighetskart over land A. B 1, B 2 og B 3 kurver representerer handelsulighetskortet for land B. Disse kurvene er tangent ved S, R og T. Sammenføyning av disse punktene, kurven CC kan tegnes som er kontraktskurven.

Alle punktene på avtalekurven representerer slike kombinasjoner av to varer som utvekslingen kan finne sted. Hvis PQ er den internasjonale vekslingsgradslinjen eller prisforholdslinjen, kutter den kontraktskurven ved R der handelsjegghetens kurve A 2 i land A og B 2 i land B blir tangent til hverandre. Dette punktet representerer den optimale posisjonen sett fra begge landene, og hvert av dem er bedre stilt gjennom handel.

Trade Equilibrium når det gjelder tilbudskurver :

Tilbudskurven for et bestemt land viser forskjellige mengder av den eksporterbare varen hennes, som hun tilbyr til et annet land for å importere visse mengder av den importerbare varen. Gitt tilbudskurvene til to handelsland, bestemmes handelsbalansen når det er skjæringspunkt mellom disse tilbudskurvene. Det forklares ved hjelp av fig. 4.16.

I fig. 4.16 er OA tilbudskurven for land A og OB er tilbudskurven for land B. Tøy er eksporterbar vare for land A. Det er importerbar vare for land B. Stål er den eksportable varen til land B og importerbar vare av land A. På punkt R 1 på tilbudskurven OA er landet A villig til å eksportere OQ 1- mengde tøy i bytte mot R 1 Q 1- mengde stål. Land B er imidlertid villig til å eksportere S 1 Q 1 kvantitet stål for å importere OQ 1 mengde tøy.

På punkt R2 er land A forberedt på å eksportere OQ 2- mengde tøy i bytte mot R2-kvantitet stål. Men land B er villig til å gi fra seg bare S 2 Q 2 stål for OQ 2 mengde tøy. Derfor kan utveksling ikke finne sted i noen av de to situasjonene.

Likevekten foregår på punkt R, hvor tilbudskurvene OA og OB skjærer hverandre og OQ-mengde tøy byttes ut for RQ-mengde stål mellom de to handelslandene. Linjen som går sammen med O og R er den internasjonale vekslingsgradslinjen. Linjens helling måles med forholdet mellom importert mengde og eksportert mengde (RQ / OQ).

 

Legg Igjen Din Kommentar