Fordeler med eneeierforetak

Alt du trenger å vite om fordelene ved enkeltpersonforetak. Enmannsforetak betyr ensidig eierskap.

Således betyr en enkeltpersonforetaksvirksomhet en virksomhet som eies av en enkelt person. En enkeltpersonhaver setter inn egne penger (kapital) i virksomheten.

Han kan også låne av andre på egen risiko. Han bruker sine egne ferdigheter eller sysselsetter folk som jobber under hans regi. Han har personlig kontakt med kunder så vel som leverandører av virksomheten.

Han tar alle beslutninger som angår virksomheten og er helt ansvarlig for overskuddet eller tapene virksomheten har påført seg. En slik person kalles en eneste handelsmann.

I ordene til LH Haney: "Det individuelle entreprenørskapet er den formen for virksomhetsorganisasjon som står foran et individ som den som er ansvarlig, som leder driften, som alene risikerer å mislykkes."

Fordelene med enkeltpersonforetak er som følger:

1. Lett å forme 2. Direkte motivasjon 3. Full kontroll 4. Raske beslutninger 5. Økonomiske og effektive operasjoner 6. Personlig berøring 7. Hold virksomheten enkel, dynamisk og fleksibel 8. Hold hemmelighetene nær hjertet

9. Samfunnets gevinster som helhet 10. Samordningsfasilitet 11. Beredskap ved beslutningstaking 12. Fleksibilitet i ledelsen 13. Direkte motivasjon 14. Spørsmål ved beslutningstaking 15. Taushetsplikt 16. Kredittstående 17. Frihet fra myndighetens regulering og noen få andre fordeler.


Fordeler med eneeierskap: Enkel å forme, direkte motivasjon, full kontroll, raske beslutninger og noen få andre

Fordeler med eneeierskap - 9 fordeler: enkel å forme, sparke i magen, full kontroll, raske beslutninger, økonomiske og effektive operasjoner og noen få andre

Et enkeltpersonforetak tilbyr følgende fordeler:

Fordel nr. 1. Lett å danne:

Eiendomsmessige bekymringer kan dannes enkelt og raskt. Svært få juridiske formaliteter må oppfylles. Det er ikke nødvendig å gå for registrering eller inngå avtale med noen. Man kan danne den og løse den raskt.

Fordel nr. 2. Kick in the Belly:

Eiendomsforetak gir et spark i magen. Du kan brenne lyset av energier og tjene penger. Du tar risikoen og blir belønnet. Forholdet-belønning-forholdet gleder ofte folk til å jage kreative ideer og gjøre dem om til vellykkede virksomheter.

Fordel 3. Full kontroll:

Eieren har full kontroll over alt. Han er ansvarlig overfor ingen andre. Han bestemmer alt i virksomhetens beste. Rett eller galt tar han ansvaret for situasjonen. Satsingen er et speilbilde av eierens tillit til seg selv. Virksomheten fungerer som en energibooster og holder eieren alltid på tå. Det er friheten til å tenke og handle uavhengig som gir maksimal tilfredshet for eieren.

Fordel 4. Hurtige avgjørelser:

Innehavere kan ta raske skritt og avhende ting omgående. Hvis de må konsultere noen, er det ikke sikkert at mulighetene venter lenge. Hvis en rask beslutning om å gi en fyldig rabatt til en lojal kunde gir dem ekstra virksomhet, kan de gjøre det på stedet.

Fordel nr. 5. Økonomiske og effektive operasjoner:

Eieren kan sette sammen kildene sine til beste bruk. Han kan ta skritt for å eliminere avfall av alle slag. Han kan kontrollere kostnadene ved å kjøre showet. Han kan få maksimalt utbytte av hvert eneste stykke. Trusselen om å miste grepet om virksomheten sin og bli presset til et hjørne av rivaler, holder ham årvåken, våken og forsiktig.

Fordel nr. 6. Personlig berøring:

Eieren kan bringe sine ferdigheter, kunnskaper og kompetanse til bordet. Han kan leke med ideene sine og få dem i gang. Han kan konvertere drømmene sine til konkrete realiteter. Han kan få ting til å skje ved å bruke glansen til en god fordel. Alt en eier gjør er noe unikt, spesielt og overbevisende ekte. Med den ekstra innsatsen kan en liten bedriftseier bygge en formue for seg selv.

Fordel nr. 7. Hold virksomheten enkel, dynamisk og fleksibel:

Eieren kan klippe alt etter den tilgjengelige kluten. Hvis det er etterspørsel, kan han pumpe mer penger inn i satsingen. Han kan øke skalaen og nå. Hvis etterspørselen er treg, kan han nøye overvåke alt, og bestille bare de produktene som etterspørres av sluttbrukerne. Han kan kjøre showet synkronisert med endrede kunders smak og preferanser.

Fordel nr. 8. Hold hemmelighetene nær hjertet:

Innehaveren trenger ikke plassere alle kortene sine på bordet. Han er heller ikke pålagt å dele informasjon med noen andre. Historien om hans reise fra filler til rikdom trenger ikke å bli offentliggjort hvis han velger å skjule den for offentlig gransking. Suksessmantraet kan ta ham til steder. Og han kan bruke det lønnsomt uansett hvor han vil.

Fordel nr. 9. Samfunnet vinner som helhet:

Små proprietære bekymringer gir spennende så vel som givende muligheter for mennesker som ikke er villige til å jobbe for andre. Slike mennesker kan drømme stort, gi fantasi til tankene sine og starte sin virksomhet ved å utnytte noen gap i markedet til fordel for dem. Små bedrifter gjør folk selvhjulpne. Når eierne har smakt suksess, kan de tilby andre muligheter.

Lokale ressurser blir utnyttet best mulig. Hvis mange slike enheter spirer opp på utvalgte lokasjoner, utvikler den lokale økonomien seg også raskt. Lokalbefolkningen får det beste fra begge verdener, ved å få kvalitetsprodukter til rimelige priser i nærheten. Lokal ungdom er også dyktig ansatt. Rikdom forblir ikke konsentrert i noen få hender. Samfunnet som helhet drar stor nytte av entreprenørskap av ulike slag.


Fordeler med eneeierforetak - 8 store fordeler: Enkel formasjon og oppløsning, direkte motivasjon, mulighet for samordning og noen få andre

1. Enkel formasjon og oppløsning:

Som om det er blitt påpekt, er ingen juridiske formaliteter nødvendige for å etablere virksomheten i denne formen. Det er således den lettest dannede av alle former for virksomhetsorganisasjon. Enhver som gleder seg over kontraktens kapasitet, kan opprette en slik organisasjon. Som Lundz uttrykker det, "Å bli eier, er så enkelt som å kjøpe aviser for 3 cent og selge dem på et gatehjørne for et nikkel (5 cent)."

Oppløsning, oppsigelse eller salg av virksomheten er like enkel i tilfelle av et enkeltpersonforetak. Det er ingen juridiske formaliteter i denne forbindelse, og alt som forretningsmannen må sørge for er tilfredsstillelsen av kreditorenes krav. En eneeier kan vaske hendene fra virksomheten sin og selge sin interesse til en annen person eller forening av personer.

2. Direkte motivasjon:

Det direkte forholdet mellom innsats og belønning fungerer som et kraftig insentiv for innehaveren til å håndtere bekymringen effektivt. Det oppmuntrer og får ham til å gjøre sitt beste i ledelsen av denne virksomheten. Han vet at ethvert bortfall fra hans side vil bety tap av fortjeneste.

3. Fasilitet for samordning:

Innehaveren må selv bestemme alt, og derfor vil han ikke ta en beslutning hvor firmaets ulike interesser kolliderer. Dessuten kjenner han sine ansatte personlig, og derfor er han i stand til å sikre at de jobber som et team.

4. Raskhet i beslutningsprosesser:

En individuell gründer trenger ikke å konsultere andre mens han bestemmer saken for hans bekymring. Dette gir raskere avgjørelser som han kan benytte seg av gevinstmulighetene som oppstår fra tid til annen.

5. Fleksibilitet i ledelsen:

Hvis det ønskes noen endring i virksomheten, trenger han ikke å konsultere noen, og derfor vil han kunne gjøre endringen uten forsinkelse. Dette gir fleksibilitet til denne typen organisasjoner. En god del bekymringer i kjempestørrelse mislykkes på grunn av deres manglende evne til å endre politikken umiddelbart for å møte en endring i situasjonen.

6. Kredittstående:

Hvis en enkelt eier har nok ressurser (kontanter eller investeringer) utenfor firmaet, vil han ha en gunstig kredittstilling blant leverandører og andre firmaer og institusjoner som arbeider med ham. Kreditor vil se frem til tilfredsstillelse av sine krav ut fra denne personlige formuen. Dermed vil hans private ressurser fungere som en slags forsvarslinje utover firmaets eiendeler som sikkerhet for gjeld.

7. Frihet fra myndighetsforordning:

Enmannsforetak er den minst regulerte formen for virksomhetsorganisasjon. "Restriktive lover for enkeltpersonforetak er generelt begrenset til de som berører alle borgere som enkeltpersoner." Selvfølgelig må et enkeltpersonforetak overholde skatte- og arbeidslovgivningen som andre bedrifter, men det er ingen lovlig regulering av dannelse eller oppløsning for denne formen for organisasjon.

Sosialt nytteverdi av eneeierskap:

Bortsett fra å være fordelaktig for eieren av firmaet, er en enkelt eierform av organisasjon nyttig for samfunnet generelt i følgende henseender:

1. Fremmer Independent Living:

Det er kilde til uavhengig måte å leve på. Ettersom enkeltpersonforetaket krever at en mann skal være alt i sin virksomhet, er den veldig egnet for de medlemmene i samfunnet som ønsker å være selvstendig og avhengig av kapasiteten sin maksimalt.

2. Utvikler sosiale fordeler:

Det er en generator av sosiale dyder. Siden eneeieren må være uavhengig, må han møte alle slags problemer selv. Konstant kamp med disse problemene påfører ham sosiale dyder som initiativ, fast vilje, uavhengig tenkning og så videre slik at han kan kommandere et respektabelt liv i samfunnet.

3. Unngår konsentrasjon av økonomisk makt:

Det unngår konsentrasjon av økonomisk makt. Siden enkeltpersonforetaksvirksomhet utføres relativt i liten skala, kan et stort antall mennesker dele virksomhetens eierskap, og dermed unngå konsentrasjon av økonomisk makt i noen få hender gjennom gigantiske enheter.


Fordeler med eneeierforetak - 5 hovedfordeler: Rask beslutningstaking, konfidensialitet av informasjon, direkte incitament og noen få andre

De viktigste fordelene med enkeltpersonforetak er:

Fordel nr. 1. Rask beslutningstaking:

Eneeiere eier full frihet i å ta beslutningene. Det letter rask beslutningstaking da det ikke er behov for å konsultere andre. Han tar alle større eller mindre avgjørelser. Rettidige avgjørelser hjelper ham å dra nytte av markedsmulighetene når og når de oppstår.

Fordel nr. 2. Konfidensialitet av informasjon:

Opprettholdelse av full hemmelighold er veldig viktig for suksessen til en bedrift. Ettersom innehaveren har den eneste beslutningsmyndigheten, gjør det ham i stand til å holde all informasjon relatert til forretningsdrift konfidensiell. Enhver næringsdrivende er heller ikke bundet av lov til å publisere firmaets kontoer.

Fordel nr. 3. Direkte insentiv:

Innehaveren har glede av all fortjeneste fra virksomheten da det ikke er noen andre som deler inntektene til virksomheten. Direkte forhold mellom innsats og belønning oppmuntrer ham til å jobbe hardt og tjene mer.

Fordel nr. 4. Følelse av gjennomføring:

Enmannsforetak gir personlig tilfredshet til folk som ønsker å være selvstendig næringsdrivende. Ettersom innehaveren selv er ansvarlig for suksessen til virksomheten, gir det ikke bare ham tilfredshet, men skaper også en følelse av gjennomføring og selvtillit.

Fordel nr. 5. Enkel formasjon og lukking:

Enmannsforetak kan enkelt startes eller oppløses når som helst med minimum juridiske formaliteter. Ingen egen lov regulerer enkeltmannsforetak. Så det kan enkelt startes eller lukkes etter eierskapens vilje.


Fordeler med eneeierforetak - 17 viktige fordeler: Brukervennlighet, brukervennlighet, rask beslutningstaking, effektiv kontroll og noen få andre

En egenutviklet forretningsform har mange fordeler.

Disse er som følger:

Fordel nr. 1. Formasjonen er enkel:

Etableringen av enkeltpersonforetak er veldig enkel og enkel. Det er ikke behov for detaljerte juridiske formaliteter for å danne en slik bekymring.

Fordel nr. 2. Brukervennlighet:

Det er veldig enkelt å drive forretningsdrift. Den daglige jobben er fri for juridisk innblanding. Det er fleksibilitet i driften. Siden den eneste næringsdrivende tar alle beslutninger, kan han styre virksomheten sin hvilken som helst måte han ønsker. Han kan velge å gå inn i enhver ny virksomhet han ønsker. Han kan på lignende måte bestemme seg for å legge ned enhver forretningsdivisjon. Han kan raskt tilpasse seg enhver endring i omstendighetene, siden han ikke trenger å konsultere eller overbevise noen.

Fordel nr. 3. Rask beslutningstaking:

Eneeier eieren har kontakt med den daglige driften av virksomheten. Han er den eneste beslutningsmyndigheten. Derfor, hvis det er noen situasjoner som krever en umiddelbar avgjørelse, er det mulig for innehaveren å ta ethvert vedtak som han mener er passende. Avgjørelsen følges opp med hurtig handling. Denne fordelen er ikke der i tilfelle noen annen form for organisering.

Fordel nr. 4. Effektiv kontroll:

Eneeierinnehaveren tar alle beslutninger i virksomheten. Omfanget av virksomhet er vanligvis liten. Gruppen mennesker som innehaveren trenger å forholde seg til, det være seg kunder, leverandører eller ansatte, er vanligvis liten. Siden innehaveren er fullstendig involvert i all forretningsvirksomhet, har han full kontroll over virksomheten sin. Han vet nøyaktig hva som skal gjøres, og hvordan han skal gjøre det.

Fordel 5. Driftsøkonomi:

Alle aktivitetene som foretas av virksomheten er under nøye personlig tilsyn av innehaveren. Innehaveren vil ikke pådra seg noen utgifter med mindre det er nødvendig. Han vil også sørge for at utgifter som er nødvendige for å bli påført holdes til et minimum.

Størrelsen på virksomheten er også liten. Eneste næringsdrivende er eier, leder og kontrollør av virksomheten. Han gjør kanskje ikke spesialister for forskjellige funksjoner. Personalet består stort sett av familiemedlemmer og bekjente. Dermed er utgifter til drift minimale.

Fordel # 6. Insentiv til å jobbe:

Den egenutviklede forretningsformen gir det beste insentivet til å forbedre ytelsen. Alt overskuddet som følger av innsatsen som er gjort av innehaveren, nytes av ham. Dessuten vil slapphet eller likegyldighet fra hans side føre til tap, som han alene må lide. Dermed vil innehaveren gjøre sitt beste.

Fordel nr. 7. Personlige forhold til ansatte:

Siden innehaveren har kontakt med driften og hans stab, er han i stand til å forstå vanskelighetene som de ansatte møter, ikke bare på arbeidstidspunktet, men også på et personlig nivå. Hvis han kan løse problemene sine, vil han ha et sterkt, motivert, resultatorientert team.

Fordel nr. 8. Direkte kontakt med kunder:

Eneeier er alltid i direkte kontakt med kundene sine. Han er derfor i stand til å forstå deres skiftende behov bedre. Han kan fastslå deres smak, holdning og vaner og forstå vanskeligheter med dem. Han er i stand til å reagere raskere på den endrede situasjonen.

Fordel nr. 9. Bedre betingelser fra leverandører:

Eneeier eieren tar direkte kontakt med sine kundeleverandører. Han er derfor i stand til å kjenne til noe nytt produkt eller teknologi som har kommet i markedet. Han er i stand til å reagere raskere på den endrede situasjonen. Hans personlige forhold til leverandørene gjør at han kan bedre betingelser som økt kredittperiode, lavere priser, etc.

Fordel nr. 10. Forretningshemmeligheter:

Suksess i virksomheten stammer fra spesifikke fordeler. Slike fordeler er et resultat av overlegen kunnskap, som kan være teknisk kunnskap, billigste forsyningskilder for materiale, en effektiv produksjonsprosess, etc. Denne kunnskapen er utviklet av innehaveren av hans takt, framsyn og dyktighet. Denne kunnskapen trenger ikke deles av innehaveren med andre.

Fordel 11. Finansiell stilling:

Eneeierinnehaveren har ubegrenset ansvar. Dermed vil han sannsynligvis skaffe mer penger ettersom beløpet som er tilgjengelig som sikkerhet for utlåner, ikke bare omfatter forretningsformue, men også personlige eiendeler. Videre vil han ikke være i stand til å låne mer enn det han kan betale tilbake, ettersom finansiell stilling overvåkes av långiverne. Således er lånemønsteret til en eneeier en god blanding av forsiktighet og aggresjon.

Fordel 12. Oppfølgingsplanlegging:

En virksomhet startet opprinnelig for overlevelse og vekst. Når innehaveren blir eldre, overleverer han imidlertid virksomheten til sønnene / døtrene. Dermed interesserer neste generasjon mye interesse og lærer seg de forskjellige aspektene ved virksomheten. Forretningsmannen sikrer dermed at neste generasjon i familien også har en ekte kilde til å tjene levebrødet. Som et resultat er virksomheten også sikret en lang levetid.

Fordel nr. 13. Selvstendig næringsdrivende og ansettelse for andre:

Enestående egen organisasjonsform gir et alternativ for dyktige mennesker som ikke er i stand til å få arbeid. Det tjener et nyttig sosialt formål ettersom manglende sysselsetting kan føre til frustrasjon blant slike mennesker, og føre til kriminalitet. Eiendomsmessige bekymringer gir andre mennesker muligheter for sysselsetting der ved å tjene samfunnet.

Fordel # 14. Uavhengighet:

Dyden med proprietær forretningsform er at innehaveren er helt uavhengig. Han nyter total frihet i alle forretningssaker. Det er utmerket egnet for mennesker som ønsker å være selvforsynt.

Fordel # 15. Personlighetsutvikling:

Enmannsforetak gir en person muligheten til å analysere og møte vanskelige situasjoner. Det forbedrer eierens selvtillit og selvtillit. Det oppmuntrer til initiativ og innovativitet. Det forbedrer hans kommunikasjons- og presentasjonsevner. Dermed fører det til over all personlighetsutvikling.

Fordel nr. 16. Forebygging av konsentrasjon av rikdom:

Enkelthetsrelaterte bekymringer kan startes på en liten måte. Dermed kan til og med mennesker med begrensede ressurser starte en liten egen satsing. Virksomhet trenger ikke å bli startet av bare store industrikonsern. Dermed er det diffusjon av eierskap og forebygging av konsentrasjon av rikdom.

Fordel nr. 17. Enkel oppløsning:

Innehaveren kan når som helst bestemme seg for å legge ned sin virksomhet. Han trenger ikke å gå gjennom lange juridiske prosedyrer eller få godkjenninger. Dermed er proprietær forretningsform ideell for å eksperimentere med nye ideer. Hvis ideer mislykkes, kan virksomheten stenges ned og tap kan minimeres.


Fordeler med eneeierforetak - Topp 8 fordeler: Enkel utforming og lukking, fleksibilitet, rask beslutningstaking, hemmelighold av informasjon og noen få andre

Fordelene ved enkeltpersonforetak er som følger:

Fordel nr. 1. Enkel formasjon og lukking:

Dannelse og nedleggelse av enkeltpersonforetak er ganske enkelt. En person med et lite beløp kan starte virksomheten som et enkeltpersonforetak. Det er ingen juridisk formalitet i å danne firmaet. En eneeier er imidlertid pålagt å fullføre spesifikke juridiske formaliteter mens du utfører noen typer virksomheter som å åpne en medisinsk butikk, handle med brennevin osv. På samme måte kan enkeltpersonforetaket oppløses lett, da dette heller ikke innebærer noen lovlige formaliteter.

Fordel 2. Fleksibilitet:

Enmannsforetak er en svært fleksibel form for virksomhetsorganisasjon ettersom virksomheter kan legges til og lukkes uten juridisk formalitet (med forbehold om begrenset virksomhet) eller tillatelse fra noen. Dette er mulig fordi enkeltinnehaveren har den eneste autoriteten til å gjøre dette.

Fordel nr. 3. Rask beslutningstaking:

Det er raskt å ta beslutninger i enkeltpersonforetak da alle beslutninger tas av en enkelt person, selv om han i tilfelle av behov kan konsultere andre mens han tar beslutninger.

Fordel 4. Hemmelighold av informasjon:

Det er veldig høy hemmelighold av informasjon i enkeltpersonforetak, fordi eneeieren ikke er forpliktet til å dele forretningsinformasjon med andre. I mange tilfeller er hemmelighold av informasjon ganske nyttig for forretningsdrift, for eksempel å holde hemmelig fortjenestemargin for en helt ny type virksomhet for å begrense inntredenen til mulige konkurrenter.

Fordel nr. 5. Direkte insentiv:

Enmannsforetak gir direkte insentiv til den berørte forretningsmannen, ettersom han alene har rett til å holde overskuddet opptjent av virksomheten underlagt inntektsskatt. Dermed er det direkte forhold mellom innsats og belønning som er ganske motiverende.

Fordel nr. 6. Følelse av gjennomføring:

Enet eierskap har en tendens til å gi en høy følelse av gjennomføring når eieren håndterer alle forretningsdimensjoner på egenhånd. Hvis virksomheten er vellykket, føler eieren at han har gjort noe meningsfylt i livet sitt.

Fordel nr. 7. Lavkostnader:

Enmannsforetak innebærer lave omkostnader fordi eneeieren eier selv virksomheten. Dermed er styringskostnader ganske lave, noe som resulterer i lave omkostnader på grunn av administrasjonskostnader.

Fordel 8. Sosialt verktøy:

Enmannsforetak opererer stort sett på liten skala. Antallet er ganske stort. Derfor finnes slike firmaer i nærheten av kunder, og minimerer dermed deres tid og krefter på å kjøpe relevante produkter. Dette er en veldig god form for å skape sosialt bruk av enkeltpersonforetak.


Fordeler med eneeierforetak

De forskjellige fordelene med enkeltforetaksform er beskrevet nedenfor:

1. Rask beslutningstaking - En enkeltpersonforetak har sentralisert kontroll over virksomheten sin. Derfor vil han sannsynligvis ta hurtige forretningsavgjørelser uten å konsultere noen.

2. Konfidensialitet av informasjon - En eneeier er ikke lovlig forpliktet til å publisere firmaets kontoer. Derfor kan han enkelt opprettholde konfidensialitet av informasjon ved å holde all informasjon relatert til forretningsdrift for seg selv.

3. Direkte insentiv - En eneeier har et direkte motiv for å strebe hardt for å lykkes med sin virksomhet. Å være eneeier eier ikke innehaveren trenger å dele overskuddet av sin virksomhet med noen.

4. Følelse av gjennomføring - Suksessen til en enkeltpersonforetaksvirksomhet er et direkte resultat av innsatsen til innehaveren selv. Som et resultat får en enkeltperson en enorm personlig tilfredshet med sine prestasjoner i virksomheten.

5. Enkel dannelse og nedleggelse - Generelt er minimale juridiske formaliteter involvert i å etablere eller nedlegge et enkeltpersonforetaksform. Derfor sies det at dannelsen og nedleggelsen av enkeltpersonforetaksform er relativt enkel.


Fordeler med eneeierforetak - 7 populære fordeler

1. Rask beslutningstaking - En eneeier som er eneeier, har full frihet til å ta forretningsavgjørelser uten å konsultere andre. Riktig avgjørelse vil bli tatt til rett tid.

2. Konfidensialitet av informasjon - En eneeier kan holde all forretningsinformasjon til seg selv, det vil si fortrolig og opprettholde taushetsplikt fordi han ikke er bundet av lov til å publisere sine kontoer.

3. Enkel dannelse og nedleggelse - Det er ikke mange juridiske formaliteter som kreves for å starte en egenutviklet virksomhet. Avslutningen av virksomheten kan også gjøres enkelt.

4. Direkte incitament til fortjeneste - Innehaveren får alt overskuddet til virksomheten da det ikke er noen andre som deler forretningsfortjenesten. Det er et stort insentiv. Jo mer han jobber, jo mer tjener han.

5. Følelse av oppnåelse og oppnåelse - Når virksomheten er vellykket, fører det til en tilfredshet hos eneeier og skaper en følelse av gjennomføring og prestasjoner.

6. Driftens fleksibilitet - Under enkeltpersonforetak tas alle beslutninger av et enkelt individ. Derfor er det ingen forsinkelser, og virksomheten tilpasser seg raskt til de endrede forretningsbehovene. Det gir virksomheten fleksibilitet.

7. Personlig berøring - I et enkeltpersonforetak utføres generelt alt arbeidet av innehaveren selv. Så han er i stand til å opprettholde en direkte kontakt med kundene og de ansatte og kan gjøre endringer i produktene i henhold til kundenes krav.


Fordeler ved eneeierforetak - Topp 8 fordeler

Enmannsforetaksformen er den mest enkle og vanligste i landet vårt.

Det har følgende fordeler :

1. Lett å forme og avvikle - En enkelt bedriftsform er veldig enkel å danne. Med en veldig liten mengde kapital kan du starte virksomheten. Det er ikke nødvendig å overholde juridiske formaliteter bortsett fra virksomheter som krever lisens fra lokale myndigheter eller helsedepartementet. Akkurat som dannelse er det også veldig enkelt å avvikle virksomheten. Det er ditt eget skjønn når som helst å danne eller avvikle virksomheten.

2. Direkte motivasjon - Overskuddet som er opptjent tilhører eneeier alene og han bærer også risikoen for tap. Dermed er det en direkte kobling mellom innsats og belønning. Hvis han jobber hardt, er det en mulighet for å få mer overskudd, og selvfølgelig vil han være den eneste mottakeren av dette overskuddet. Ingen vil dele denne belønningen med ham. Dette gir sterk motivasjon for eneeier å jobbe hardt.

3. Rask beslutning og rask handling - I en enkeltpersonforetaksvirksomhet er enkeltinnehaveren alene ansvarlig for alle beslutninger. Selvfølgelig kan han konsultere andre. Men han står fritt til å ta enhver beslutning på egen hånd. Siden ingen andre er involvert i beslutningsprosessen, blir det raskt og raskt kan iverksettes tiltak på grunnlag av denne beslutningen.

4. Bedre kontroll - I enkeltpersonforetaksvirksomhet har innehaveren full kontroll over hver eneste virksomhet. Han er planlegger så vel som arrangør, som koordinerer alle aktiviteter på en effektiv måte. Siden innehaveren har all autoritet med seg, er det mulig å utøve bedre kontroll over virksomheten.

5. Opprettholdelse av forretningshemmeligheter - forretningshemmelighet er en viktig faktor for enhver virksomhet. Det refererer til å holde fremtidsplaner, tekniske kompetanser, forretningsstrategier osv., Hemmelig for utenforstående eller konkurrenter. Når det gjelder enkeltpersonforetaksvirksomhet, er innehaveren i en veldig god posisjon til å holde planene sine for seg selv siden ledelse og kontroll er i hans hender. Det er ikke nødvendig å røpe noen informasjon til andre.

6. Nært personlig forhold - Eneeier er alltid i stand til å opprettholde god personlig kontakt med kundene og de ansatte. Direkte kontakt gjør at enkeltinnehaveren kan kjenne den enkelte liker, misliker og smaker av kundene. Det hjelper også med å opprettholde nære og vennlige forhold til de ansatte, og dermed går virksomheten problemfritt.

7. Fleksibilitet i drift - Eneeier er fritt til å endre arten og omfanget av forretningsdrift når og når det kreves i henhold til hans beslutning. En eneeier kan utvide eller begrense virksomheten i henhold til kravet. Anta at du som eier en bokhandel har solgt bøker til skoleelever. Hvis du vil utvide virksomheten din, kan du bestemme deg for å selge papirvarer som penn, blyant, registrere osv. Hvis du driver en STD-messe, kan du utvide virksomheten din ved å installere en faksmaskin i standen.

8. Oppmuntrer til selvstendig næringsdrivende - Enes eierform av forretningsorganisasjon fører til skapelse av sysselsettingsmuligheter for mennesker. Ikke bare er eieren selvstendig næringsdrivende, noen ganger skaper han også arbeidsmuligheter for andre. Du må ha observert i forskjellige butikker at det er et antall ansatte som hjelper eieren med å selge varer til kundene. Dermed hjelper det å redusere fattigdom og arbeidsledighet i landet.


Fordeler med eneeierforetak

1. Enkel formasjon og oppløsning - Det er den enkleste fra alle former for virksomhetsorganisasjon. Enhver person som har kapasitet til å inngå kontrakter, kan opprette en slik organisasjons oppløsning, oppsigelse eller salg av virksomhet er like enkel i tilfelle av et enkeltpersonforetak. Dette er ingen juridiske formaliteter i denne forbindelse, og alt som forretningsmannen må sørge for er tilfredsstillelsen av kreditorenes krav. En eneeier kan vaske hendene fra virksomheten sin og selge sin interesse til en annen person eller forening av personer.

2. Fasilitet for koordinering - Det er ikke noe problem med koordinering. Innehaveren må selv bestemme alt, og derfor vil han ikke ta en avgjørelse hvor de forskjellige interessene til bedriftene kolliderer.

3. Spørsmål i beslutningsprosesser - Spørsmål ved beslutning er en annen fordel med denne formen. Dette gir raskere avgjørelser som han kan benytte seg av gevinstmulighetene som oppstår fra tid til annen.

4. Fleksibilitet i ledelsen - Hvis det ønskes noen endring i virksomheten, trenger han ikke å konsultere noen, og derfor vil han kunne gjøre endringen uten forsinkelse. Dette gir fleksibilitet til denne typen organisasjoner.

5. Taushetsplikt - Taushetsplikt kan opprettholdes om forretningsmessige forhold, og derfor vil innehaveren kunne dra full nytte av alle nye ideer som oppstår for ham. Det er liten risiko for at konkurrentene drar nytte av dem.

6. Kredittstående - Hvis en enkelt eier har nok ressurser kontanter eller investeringer utenfor firmaet, vil han ha en gunstig kredittstilling blant leverandører og andre firmaer institusjoner som arbeider med ham. Kreditorene vil se frem til tilfredshet med kravene sine ut fra hans personlige formue. Dermed vil hans private ressurser tjene som en slags andre forsvarslinje utover firmaets eiendeler som sikkerhet for gjeld.

7. Freedom From Government Regulation - Eneeierskap er de siste regulerte formene for virksomhetsorganisasjon. "Restriksjonelle lover om enkeltpersonforetak er generelt begrenset til de som berører alle borgere som enkeltpersoner." Et enkeltpersonforetak må selvfølgelig overholde skatte- og arbeidslovgivningen som andre bedrifter, men det er ingen juridisk regulering av dannelse eller oppløsning for denne organisasjonsformen.


Fordeler med Sole Proprietors hip

(i) Enkel og enkel formasjon - En eneste handelsproblem kan dannes uten problemer. I motsetning til andre former, er ingen juridiske formaliteter nødvendig for dannelsen. Det kan startes og kan også stenges i henhold til ønsker og innfall fra eneforhandleren. Det er således ingen juridiske formaliteter for utvidelse, sammentrekning eller oppløsning av virksomheten.

(ii) Direkte og eksklusiv kontroll - Innehaveren har full autoritet til å styre virksomheten. Han er ikke ansvarlig overfor noen, og ingen blander seg i arbeidet. Dermed er det ikke noe problem med koordinering; han er i en bedre posisjon til å opprettholde gode forhold til alle sine ansatte om noen.

(iii) Raskhet i beslutningsprosesser - Den eneste næringsdrivende er den eneste diktatoren for virksomheten og relativt fri for innblanding utenfor. Han er i stand til å iverksette tiltak som er så nødvendige for suksess.

(iv) Direkte motivasjon og insentiv til arbeid - Eieren nyter hele overskuddet av bekymringen alene. Eksistensen av det direkte forholdet mellom innsatsen og belønningen overlever som et kraftig insentiv og gjør at den eneste næringsdrivende jobber veldig hardt og skåner hans bekymring mest effektivt.

(v) Opprettholdelse av taushetsplikt - I ethvert forretningsforetak er opprettholdelse av forretningshemmelighet en viktig faktor; og det er i denne individuelle gründerorganisasjonen at den eneste næringsdrivende vil få dette objektet oppfylt, da det ikke er behov for å gi reklame for regnskap og saker for denne virksomheten.

(vi) Personal Touch with Customers – As the enterprise is generally small and most often the proprietor himself manages it, he can develop close personal relations with his customers. This promotes customer satisfaction which, subsequently, adds to goodwill of that concern.

(vii) Economy in Management – The business of sole proprietorship is mostly supervised, managed and controlled by the sole proprietor alone or with the help of his relatives and friends and sometimes by one or two paid assistants; hence the costs of management are comparatively lower.

(viii) Minimum Government Regulation – The operatives of a sole proprietor are regulated by government and law to the minimum extent. He of course, has to comply with tax and labor laws, but otherwise he is free from interference. There are legal formalities in formation, expansion or dissolution of the business enterprises.

(ix) Socially Significant – Sole proprietorship is important from social point of view also. It is a means for earning livelihood independently. The owner is his own master. It ensures diffusion of business ownership and, thus, concentration of wealth and power in a few hands is avoided.

It, further, helps the development of entrepreneurial qualities such as self-reliance, self-confidence, responsibility, tact and initiative etc. in the individual entrepreneurs.


Advantages of Sole Proprietors hip – 9 Major Advantages

1. Easy Formation – It is easy to form and dissolve a sole proprietary concern. No deed is necessary. There are no legal formalities and registration of the firm also is not necessary. Therefore, minimum time and cost are involved in the formation and dissolution of sole proprietorship concern.

2. Quick Decision and Prompt Action – The sole proprietor is its own boss and need not consult others while making any decision. He exercises exclusive control over the affairs of the firm. Therefore, he can take decisions without any delay in all matters connected to his business and can implement them without any delay.

3. Highly Flexible – It is a highly flexible type of organisation. The proprietor can adopt and adjust the activities of the business units to the changing market condition.

4. Direct Contact with The customers – The sole trader exercises direct control over the affairs of the business. This direct relationship with the customer helps the proprietor to ascertain the nature of attitudes, tastes, habits and needs of the customers. Therefore he can effectively satisfy the requirement of his customers which will enhance reputation of the concern.

5. Business Secrecy – Maintenance of business secrecy is very easy in a sole proprietorship concern. He can retain important business secrets. This will avoid competition from outsiders.

6. Efficient management – In case of sole proprietorship, the entire profit goes to the proprietor. This motivates him to work hard which shall make him an efficient administrator.

7. Independent Living – Sole proprietorship business provides an independent way of the life for people who do not wish to work under others. The individual can earn their livelihood independently with the help of their business skill and professional drive. It makes people self-dependent.

8. Better Employee Relations – The sole proprietor has direct relationship with his employees who are also comparatively less in the number. Therefore, the chances for conflicts with his employees are remote.

9. Social Utility – It provides a scope for independent living, development of personality and diffusion of economic power which is useful to the society.


 

Legg Igjen Din Kommentar