Forholdet mellom TR, AR og MR Schedule | Fast

I denne artikkelen vil vi diskutere om forholdet mellom TR, AR og MR ved hjelp av tabell 3.1 og 3.2.

I tabell 3.1 presenterte TR, AR og MR tidsplaner (hypotetisk) for et konkurrerende firma.

Husk at under perfekt konkurranse kan firmaet selge mer eller mindre en hvilken som helst mengde av produktet til den prisen som er bestemt i markedet, og derfor, som det fremgår av MR = p (= AR) = konstant .. (3.9), firmaets AR og MR vil være like på alle solgte mengder.

Fra tabell 3.1 oppnås at prisen på ethvert q er produktet Rs 10 = konstant, noe som også er lik firmaets AR = MR (ved hvilken som helst q). Siden, her, p = Rs 10 = konstant, har selskapets totale inntekter økt med konstant hastighet på Rs 10, etter hvert som solgte mengde (q) har økt.

I tabell 3.1 gir kolonnene (1) og (2) AR-funksjonen til firmaet, kolonnene (1) og (4) gir oss MR-funksjonen og kolonnene (1) og (3) gir oss TR-funksjonen. Grafene for disse funksjonene vil være henholdsvis AR-, MR- og TR-kurvene til et perfekt konkurrerende firma. I tabell 3.2 har TR, AR og MR-planene (hypotetisk) for et ufullkommen konkurransedyktig firma presentert.

Husk at under ufullkommen konkurranse, vil firmaet måtte redusere prisen hvis det vil selge mer, og det er grunnen til at både AR og MR vil avta når q øker, og i MR = p (= AR) = konstant .. (3.9), har oppnådd at hvis q> 0 [i den separate analysen, hvis q> 1] MR <AR.

I tabell 3.2 at når q øker, reduseres begge firmaets AR og MR, og TR øker med en reduserende hastighet, siden MR selv er endringshastigheten for TR, MR = d / dq (TR) [ekv. (3.7)]. Ved q = 5 oppnås det at firmaets fallende MR, dvs. den fallende endringshastigheten for dets TR, har blitt null, dvs. når q har økt fra 4 enheter til 5 enheter, har ikke selskapets TR i det hele tatt økt .

Igjen, ved q = 6, har MR eller endringshastigheten for TR redusert ytterligere og blitt negativ, dvs. ettersom q øker fra 5 enheter til 6 enheter, har TR i stedet for å øke, faktisk redusert. Årsaken til at MR blir null eller negativ ved noen q er at p avtar i det ufullkommen konkurranseutsatte markedet når q øker. Merk her at ved MR = 0 har TR vært det maksimale.

I tabell 3.2 utgjør kolonnene (1) og (2) AR-funksjonen til det ufullkommen konkurrerende firmaet, kolonnene (1) og (4) utgjør sin MR-funksjon, og kolonnene (1) og (3) sin TR-funksjon. Grafene for disse funksjonene i seg selv vil være henholdsvis AR-, MR- og TR-kurvene til et slikt firma.

 

Legg Igjen Din Kommentar