Priselastisitet av etterspørselsformel | Mikro

I denne artikkelen vil vi diskutere om formelen og ligningen for beregning av priselastisiteten på etterspørselen forklart ved hjelp av eksempler.

I henhold til loven om etterspørsel da den (egen) prisen på en vare synker eller øker, vil mengden som etterspørres av den henholdsvis øke eller redusere. Kapasiteten til etterspørsel etter en vare å øke eller redusere som svar på endring i egen pris kalles priselastisiteten til etterspørselen.

Koeffisienten (eller målet) for priselastisitet for etterspørsel (EP) oppnås ved hjelp av følgende formel:

[når som helst (p, q) på etterspørselskurven for et godt]

I (2.2) er dp en uendelig liten endring i prisen på varen ved det første punktet (p, q) på etterspørselskurven, og dq er den følgeskifte i mengden som etterspørres av varen. Det kan her bemerkes at EP er definert på et bestemt punkt på etterspørselskurven for det gode.

Formelen (2.1) eller (2.2) kan illustreres ved hjelp av et enkelt eksempel.

Eksempel:

Anta at når prisen på en vare er p = Rs 10, er mengden som etterspørres av den q = 300 enheter. Det vil si til å begynne med på punktet (p, q) eller (10 300) på etterspørselskurven for det gode.

Anta at når p øker fra p = 10 til p + dp = 11 (dp = + 1> 0), reduseres q fra q = 300 til q + dq = 285 (dq = - 15 <0). Derfor er prisforandring og prosent (pc) prisendring = dp / p = +1/10 og dp / p 100% = + 10%; også proporsjoner og pc

Her, akkurat som et eksempel, ta dp = +1, men faktisk, i formelen (2.1) eller (2.2), betegner dp en uendelig liten endring i p (mye mindre enn dp = 1).

Husk tre ting om enhver koeffisient for priselastisitet i etterspørsel som E p = -1/2, som er oppnådd ovenfra. For det første antas det her at koeffisient for priselastisitet for etterspørsel (E p ) er definert på et punkt på etterspørselen, kurve for det gode.

I eksemplet over er [pris (p) = Rs 10 og etterspurt mengde (q) = 300 enheter) et spesielt punkt på etterspørselskurven. På dette tidspunktet ble E p = -1/2 id oppnådd. Koeffisienten for priselastisitet for etterspørsel som oppnås på et punkt på etterspørselskurven kalles punkt (pris-) elastisitet for etterspørsel, og den er gitt av formelen (2.1) eller (2.2).

For det andre på grunn av loven om etterspørsel, dvs. på grunn av det omvendte forholdet mellom pris og etterspørsel; dq ≠ 0 for dp is 0 oppnås, og som en konsekvens av dette ville Ep være negativ (E p 0). Det må også huskes at E p ≥ 0 ville bli oppnådd, hvis det er et unntak fra loven om etterspørsel.

For eksempel, hvis noe (p> 0, q> 0) punkt på etterspørselskurven, er det ingen endring i etterspørsel (dvs. dq = 0), selv når det er en prisendring (dvs. dp 0), E p = 0 [i kraft av (2.2)] oppnås. Igjen, hvis noe (p> 0, q> 0) peker på etterspørselskurven, endres pris og etterspørsel i samme retning, dvs. som dp ≠ 0, med dq ≠ 0, da E p > 0.

Derfor er tegnet til E p veldig betydelig. Hvis loven om etterspørsel er effektiv, vil Ep være negativ (dvs. Ep ville være negativ på grunn av det negative forholdet mellom pris og etterspørsel). På den annen side, hvis det er et unntak fra loven om etterspørsel, ville Ep være positiv eller null (dvs. Ep ville være positiv eller null på grunn av den positive relasjonen eller ikke noe forhold mellom pris og etterspørsel).

For det tredje forteller verdien av Ep hva som vil være pc-endringen i mengde som kreves hvis prisen endres med 1 prosent. (Se eksemplet gitt ovenfor). Når pc-endringen i pris er 10, er pc-endringen i etterspørsel-5; Derfor, når pc-endringen i pris er 1, er pc-endringen i etterspørselen −5/10 = -1/2 = E p .

Det betyr i vårt eksempel at E p = −1/2 innebærer at på punktet (p = 10, q = 300) på etterspørselskurven, hvis prisen på varen endres med 1 prosent, ville etterspørselen endret seg i motsatt retning (av prisendring) med 1/2 prosent.

 

Legg Igjen Din Kommentar