Frekvens og varighet av arbeidsledighet

Hyppigheten av arbeidsledighet.

I. Frekvensen av arbeidsledighet er det gjennomsnittlige antall ganger per periode som arbeiderne blir arbeidsledige.

Determinanter for hyppigheten av arbeidsledighet :

(i) sektorskift:

I en økonomi vokser noen selskaper mens noen trekker seg sammen. Arbeidet som er fordrevet fra entreprenørfirmaene blir med i det voksende firmaet. Som et resultat øker omsetningen og hyppigheten av arbeidsledighet.

(ii) Veksthastighet:

Det er hastigheten som de nye arbeidstakerne går inn i arbeidsstyrken. Raskere vekst i arbeidsstyrken, jo større er NRU.

I følge Mankiw:

"Arbeidsstyrke (L) er summen av sysselsatte (E) og arbeidsledige (U) arbeidere, "

L = E + U… (i)

Anta:

1. Arbeidsstyrken er fast

2. Det er overgang i arbeidskraften mellom arbeidsledige og sysselsatte.

La oss være frekvensen av jobbseparasjon, det vil si brøkdel av sysselsatte som mister jobben hver måned.

La f være hastigheten på jobbsøking, det vil si brøkdel av arbeidsledige som finner en jobb hver måned.

Jobbsøking / arbeidsledighetens varighet :

Arbeidsledighetens varighet gir oss en ide om hvorvidt arbeidsledighet er av kort eller lang sikt.

Hvis arbeidsledigheten er av kort sikt, er det friksjon som er uunngåelig. Friksjonell arbeidsledighet oppstår når folk skifter fra en jobb til en annen da i søkeperioden de er arbeidsløse. Hvis arbeidsledigheten er langsiktig, vil det være ventetidsledighet.

Faktorer som arbeidsledighetens varighet er avhengig av er:

(1) Sykliske faktorer

(2) Strukturelle kjennetegn ved arbeidsmarkedet:

(a) Organiseringen av arbeidsmarkedet, inkludert tilstedeværelse eller fravær av arbeidsformidlingsbyråer, etc.

(b) Arbeidsstyrkens demografiske sammensetning.

(c) Ønsker arbeidsledige å fortsette å se etter en bedre jobb, avhengig av dagpenger =>

(i) Hvis alle jobber er like → arbeidsledighetens varighet er mindre fordi Arbeidsledig vil ta den første jobben som tilbys.

(ii) Hvis noen jobber er bedre enn andre → vil arbeidsledigheten være mer.

Folk vil søke og vente på en bedre jobb (kalt søkeløshet).

Økning i dagpenger øker arbeidsledigheten fordi disse fordelene får folk til å fortsette å søke etter en bedre jobb. De slutter i den nåværende jobben for å finne en bedre jobb. Dermed øker NRU.

 

Legg Igjen Din Kommentar