Ekspansjonære finanspolitikker i en stor åpen økonomi

Finansiell utvidelse:

Introduksjon:

(i) I en lukket økonomi vil finanspolitisk ekspansjon føre til en økning i realrenten og nedgang i investeringene

(ii) I en liten åpen økonomi vil finanspolitisk ekspansjon føre til handelsunderskudd og styrking av den reelle valutakursen,

(iii) Tilsvarende, i en stor åpen økonomi, vil finanspolitisk ekspansjon føre til:

(a) En økning i realrenten og reduksjon i investeringer og,

(b) Handelsunderskudd og en styrking av real valutakurs.

Tre typer økonomier er nært beslektede:

S = I + NX

I alle de tre økonomiene fører finanspolitisk ekspansjon til en reduksjon i den nasjonale besparelsen.

I den lukkede økonomien:

Nedgang i nasjonal sparing = Nedgang i investeringer (av et like stort beløp)

. . . SI = NX

. . . NX = 0

I en liten åpen økonomi:

Nedgang i nasjonal sparing = reduksjon i NX (med et like stort beløp), med investeringskonstant på det nivået som er fastsatt av verdensrenten.

En stor åpen økonomi er mellomliggende sak:

Både jeg og NX avtar, men faller i både jeg og NX <faller i nasjonal sparing.

Ekspansjonell finanspolitikk hjemme: med hjelp av S og jeg-kurven :

Ekspansjonell finanspolitikk, som en økning i statens utgifter eller reduksjon i skatten, reduserer den nasjonale besparelsen, fordi S = Y - C - G

Tilførsel av lånbare midler vil avta.

Lagringskurve vil skifte til venstre

Realrenten vil øke, CF vil avta, NX vil falle og real valutakurs vil stige.

Opprinnelig er økonomien i likevekt på punkt E (Fig. 17.6 (a))

Årsak: ved punkt E: Tilførsel av lånbart fond = Etterspørsel etter lånbart fond

eller

S = I + CF

Realrente → r 1 (Fig. 17.6a)

Siden CF avhenger av realrenten

CF = CF (r)

Derfor til rente → r 1

CF er CF 1 (fig. 17.6b)

RER bestemmes på det punktet

Tilførsel av dollar = etterspørsel etter dollar

Siden etterspørsel etter dollar kommer fra NX og CF bestemmer tilbudet av dollar som skal byttes til utenlandsk valuta

Derfor bestemmes RER hvor:

På grunn av ekspansiv finanspolitikk: f.eks. Økning i offentlige kjøp Nasjonal sparing (S) reduseres fordi S = Y - C - G

Siden sparing representerer tilbudet av lånbare midler, innebærer det derfor at sparing reduseres, at tilbudet av lånbart fond vil avta

. . . Lagring av kurve skifter til venstre fra S til S 1 Fig. 17.6 (a)

Som et resultat til gitt rente (r 1 ):

etterspørsel etter lånbart fond (Er 1 )> Tilførsel av lånbart fond (r 1 B)

. . . Realrenten stiger fra r 1 til r 2 .

På grunn av økning i renten reduserer CF fra CF 1 til CF 2 Fig. 17.6 (b)

Dette fordi CF er omvendt relatert til renten

På grunn av nedgang i CF, synker tilbudet på dollar

Som et resultat - RER verdsetter (øker)

RER øker fra є 1 til є 2 (fig. 17.6 (c))

På grunn av økning i RER faller netto eksport fra NX 1 til NX 2 fordi NX = S - I

(↓ S → ↓ NX)

Dermed forårsaker finanspolitisk ekspansjon et handelsunderskudd og styrking av RER.

Ekspansjonell finanspolitikk ved hjelp av IS-LM-modell (i stor åpen økonomi) :

Effekten av finanspolitisk ekspansjon:

Når G øker eller skatten synker, vil IS-kurven skifte til høyre

Inntektene vil øke

Renten vil øke

Når r øker vil CF falle

ER vil sette pris på / øke (Årsak: tilførsel av $ fall)

NX vil falle. (Årsak: P> P *)

[Effekten av økning i r på Y vil være mindre i en stor åpen økonomi sammenlignet med den lille åpne økonomien der virkningen er veldig stor]

Årsaken:

Utenlandske investorer vil investere i hjemlandet (hjemlandet) fordi renten i landet deres (i utlandet) er mindre enn renten i hjemlandet.

Resultat:

Tilførsel av dollarfall

ER setter pris på fra є 1 til є 2 (Fig. 17.7 (c))

NX faller fra NX 1 til NX 2

 

Legg Igjen Din Kommentar