Nasjonal inntektskontos identitet (med diagram)

I. Lukket økonomi;

II. Åpen økonomi;

(i) Liten åpen økonomi

(ii) Stor åpen økonomi

I. Lukket økonomi:

Økonomien har ingen relasjon til resten av verden.

Lukket økonomi oppstår hvis:

(i) Investorer her og i utlandet er ikke villige til å eie utenlandske eiendeler uansett avkastning, eller

(ii) Regjeringen forbyr innbyggerne å handle i utenlandske finansmarkeder.

(iii) Renten er fast der: innenlandsk sparing = innenlandsk investering

II. Åpen økonomi:

Økonomien har forhold til resten av verden. Åpen økonomi oppstår hvis investorene her og i utlandet kjøper en eiendel som gir høyest avkastning:

(i) Liten åpen økonomi → Funksjoner ved liten åpen økonomi:

(1) Økonomien er for liten, derfor kan den ikke påvirke verdensrenten, verdensrenten (r *) bestemmer den reelle innenlandske renten (r) fordi den kan låne og låne ut til r *.

Derfor er r = r *

verdensrenten (r *) bestemmes hvor: Verdensbesparelse = verdensinvestering

(2) Perfekt kapitalmobilitet:

Innbyggere i landet har full tilgang til verdensmarkedet. Det er ingen begrensninger fra regjeringen. Dermed i liten åpen økonomi med perfekt kapitalmobilitet:

Innenriksrente (r) = verdensrente (r *)

(ii) Stor åpen økonomi:

Renten er ikke fastsatt av verdensrenten fordi landet er stort nok til å påvirke verdensrenten, det vil si verdensmarkedet.

f.eks. USA og India.

USA er en stor åpen økonomi.

India er en liten åpen økonomi.

Investorer i USA vil låne ut i utlandet, f.eks. I India bare hvis:

rente i USA <rente i India

(i) Funksjoner av stor åpen økonomi:

Kapital er ufullkommen mobil. Midler vil ikke flyte fritt for å utjevne renten i alle land. Investorer her og i utlandet foretrekker kanskje å holde formuen i innenlandske eiendeler og ikke i utenlandske eiendeler.

(en) På grunn av ufullkommen informasjon om utenlandske eiendeler, eller

(B) Begrensninger som regjeringen pålegger utlån eller lån fra utlandet foretrekker hjemlige eiendeler.

(ii) Land er stort nok til å påvirke verdensmarkedet:

Hvis et stort land låner ut i utlandet, vil tilbudet på lån i verdensøkonomien øke og renten i verden avta. Dermed blir CF positiv. Tilsvarende, hvis landet låner mer fra utlandet, vil verdensrenten være høy.

Nasjonal inntektskontos identitet :

Lukket økonomi :

I en lukket økonomi selges all produksjon innenlands.

Derfor er utgiftene delt inn i tre komponenter:

(i) Forbruk (C)

(ii) Investering (I)

(iii) offentlige kjøp (G)

Åpen økonomi :

I åpen økonomi:

I en åpen økonomi selges en viss produksjon innenlands og en del produksjon selges i utlandet, det vil si eksporteres

Derfor er utgiftene i en åpen økonomi delt inn i fire komponenter:

(i) Cd (ii) ld (iii) Gd (iv) EX.

. . . YCG = S (nasjonal sparing)

. . . S = I + NX

Eller S - I = NX ... (4)

Ligning 4 viser at netto utenlandsk investering (S - I) er lik handelsbalansen (NX)

Ligning (3a) viser at innenlands økonomi kanskje ikke tilsvarer produksjonen av varer og tjenester.

(i) Hvis produksjonen overstiger det innenlandske forbruket, dvs. Y> C + I + G

da: NX vil være positiv (NX> O)

(ii) Hvis Y <C + I + G

NX <O, dvs. NX vil være negativ

 

Legg Igjen Din Kommentar