Effekter av deregulering av finansmarkedet (med diagram)

Effekter av deregulering av finansmarkedet (med diagram)!

Siden 1991 har det vært forskjellige typer deregulering og innovasjoner i indiske finansmarkeder.

Disse har endret menyen med eiendeler som er tilgjengelige for husholdninger og bedrifter å eie, og vil sannsynligvis endre definisjonen av pengemengde.

Dereguleringen av finansmarkedene kan dessuten øke volatiliteten i rentene.

I perioden før reformen (før juli 1991) satte RBI-forordningen tak på rentene som kunne betales på forskjellige typer innskudd fra banker og andre finansinstitusjoner (depositarer). Nå kan forretningsbanker og andre bankinstitusjoner fikse sine egne rentesatser.

Deregulering fikk IS-kurven til å bli brattere - IS 'i fig. 10.28. En annen årsak til dette er innføring av nye typer innskudd fra banker, verdipapirfond i pengemarkeder, investeringsselskaper og forsikringsselskaper med fleksibel rente, utvikling av verdipapirer med sikkerhet og justerbar rente på pantelån (som boligfinansiering og billån ).

Dette er grunnen til at IS-kurven har blitt brattere. Se fig. 10.28. LM-kurven er også blitt brattere - LM 'i fig. 10.28 (b) fordi en gitt økning i r i finansmarkedene ikke medfører reduksjon i etterspørselen etter penger som det gjorde tidligere da rentetak på sparing og tidsinnskudd ble fikset av RBI.

Faktisk førte systemet med administrert rente til uttak av midler fra ikke-banksparende institusjoner som postkontorer da markedsrenten steg over rentetakene. Det var et skifte mot obligasjoner, obligasjonslån og verdipapirfond i pengemarkedet og borte fra institusjoner.

På grunn av fall i renten på bankinnskudd, har folk mer transaksjonsbalanse og har mindre incentiv til å redusere inntektene i bankene for å kjøpe inntektsgivende eiendeler som obligasjoner. Dette er grunnen til at etterspørselen etter penger-funksjon og LM-kurven er blitt brattere i fig. 10.28 (b).

Effekter på rentene :

Kanskje den mest bemerkelsesverdige effekten av deregulering sannsynligvis vil være økt volatilitet i rentene. I fig. 10.29 (a) forskyves LM-kurven til venstre med samme horisontale avstand som resultatet av en beslutning fra sentralbankene om å stramme inn pengepolitikken. I fig. 10.29 (a) hvor vi viser økonomien før deregulering, fører et fall i M til en svak økning i r (fra r 0 til r 1 ) fordi både IS- og LM-kurvene er relativt flate. I fig. 10.29 (b) viser vi økonomien etter deregulering. I dette tilfellet er det en mye større økning i r (fra r 0 til r 2 ).

Som et resultat av de brattere kurvene skaper et gitt venstreforskyvning i LM-kurven en mye større økning i r under det nye deregulerte miljøet. Det er imidlertid ikke mulig å si om Y falt mer etter deregulering enn før deregulering.

 

Legg Igjen Din Kommentar