Avledning av AS Curve fra Phillips Curve

Avledningen av AS-kurve innebærer fire trinn:

1. Oversett produksjon til sysselsetting. - OKUNs lov

2. Koble prisene som firmaene belastes med kostnadene

3. Bruk Phillips-kurveforholdet mellom lønn og ansettelse

4. Sett de tre komponentene sammen for å utlede en oppover skrå AS-kurve

Ist Step:

På kort sikt henger arbeidsledighet og produksjon tett sammen. Okuns lov sier - et ekstra poeng med arbeidsledighet koster 2% av BNP Produksjon (Y) antas å være proporsjonal med sysselsettingen (N) som gir produksjonsfunksjonen [Y = f (N)].

Andre trinn:

Hovedkomponenten i totalkostnaden er arbeidskostnaden. Firmaet vil fikse prisen på produksjonen som dekker kostnadene. Bedriften vil kanskje endre mer enn kostnadene, men konkurransen fra eksisterende firmaer og de nye firmaene som kommer inn i bransjen, forhindrer dem å øke prisene.

Anta:

Bedrifter baserer prisen på arbeidskraftskostnadene.

Hvis hver arbeidsenhet (L) produserer "en" enhet

Egenskaper til AS-kurve:

1. AS-kurven er skrånende oppover som skifter over tid. Derfor skiller faktisk produksjon seg fra hele sysselsettingen

(a) Hvis produksjonen er over fullt ansettelsesnivå

Y 1 > Y * → AS-kurve i neste periode vil skifte oppover til AS 1 (Fig. 13.1)

Faktisk produksjon i inneværende år> full sysselsettingsproduksjon

Lønningene vil øke fordi økning i produksjonen vil føre til en økning i etterspørselen etter arbeidskraft som igjen vil føre til en økning i lønnen. Ettersom lønn er produksjonskostnadene, vil økning i lønn føre til en økning i produksjonskostnadene. Denne kostnadsøkningen vil bli gitt videre til økte priser og dermed vil prisen øke.

(b) Hvis den faktiske produksjonen er mindre enn fullt ansettelsesnivå:

Den positive AS-kurven er avledet fra Phillips-kurven på grunnlag av 3 forutsetninger:

(i) Markering er fast til Z.

(ii) Produksjonen er proporsjonal med sysselsettingen.

(iii) Lønn er mindre enn fullt ut fleksible (det vil si at lønningene er stive / klissete).

2. Hvis AS er platt → Effekten av produksjon og sysselsetting på dagens lønn er mindre, det vil si at lønnen svarer mindre på arbeidsledigheten.

3. Posisjonen til AS-kurven avhenger av fjorårets pris.

 

Legg Igjen Din Kommentar