Skift og rotasjon av budsjettlinjen (med diagram)

I denne artikkelen vil vi diskutere om forskyvningen og rotasjonen av budsjettposten, forklart ved hjelp av et passende diagram.

I likegyldighetskurven teori antas det at forbrukeren bare kjøper og forbruker to varer (her X og Y). Hvis prisene på varer X og Y, og forbrukerens pengeinntekter er gitt, vil ligningen på forbrukerens budsjettlinje være

M̅ = p x .x + p y. Y [ekv. (6.15)]

Helningen på budsjettlinjen (6.15) er –p x / p y = negativ, og x- og y-avskjæringen av linjen er henholdsvis M / p x og M / p y .

Anta at innledningsvis er verdiene til M, p x og p y slik at forbrukerens budsjettlinje er blitt oppnådd til å være en linje som L 1 M 1 i fig. 6.7.

Hvis nå kundeinntekten (M) til forbrukeren stiger, p x og p y forblir uendret, så blir skråningen (-p x / p y ) for budsjettlinjen hans konstant, linjens avskjæringer (M / p x og M / p y ) ville øke.

Som et resultat vil budsjettlinjen ha et parallelt skifte mot høyre fra L 1 M 1 til en ny stilling som L 2 M 2 . Motsatt, hvis forbrukerens pengeinntekter synker, priser som forblir konstante, ville budsjettposten få et parallelt skifte til venstre. Dette parallelle skiftet mellom høyre og venstre side av budsjettlinjen er kjent som “skift” av budsjettposten.

På den annen side, hvis kundeinntekten for forbrukeren forblir konstant, endres prisen på et av varene, er det kjent som "rotasjonen av budsjettposten". Anta for eksempel at forbrukerens budsjettpost først er L 1 M 1 på fig. 6.7.

Nå hvis kundeinntekten (M) til forbrukeren og prisen på god Y forblir uendret, prisen på god X synker, forblir y-avskjæringen av budsjettposten (M̅ / p y ) konstant ved OL 1, men x-avskjæring (M̅ / p x ) øker fra OM 1 til for eksempel OM 3 .

Som et resultat vil nå forbrukerens budsjettlinje være L 1 M 3 . Her roterer budsjettlinjen mens du endrer posisjon fra L 1 M 1 til L 1 M 3, mot urviseren rundt punktet L 1 . Dette er kjent som "rotasjonen" av budsjettposten.

På samme måte, hvis M og p x forblir konstante, faller p y, vil også en rotasjon av budsjettlinjen fra den første L 1 M 1- stillingen til en posisjon som L 3 M 1 . Nå forblir x-avskjæringen av budsjettlinjen konstant, y-avskjæringen øker og rotasjonen av budsjettlinjen ville være med klokken rundt punktet M 1 .

 

Legg Igjen Din Kommentar