Effekt av pengemengde på LM-kurven (med diagram) | Tilførsel av penger

La oss gjøre en grundig studie av Money Supply på LM-kurven.

Rentesensitiviteten til pengemengden kan nå vises i forhold til IS-LM-kurvemodellen.

Fig. 20.5 viser tilbuds- og etterspørselskurvene for pengesaldo M.

Med et inntektsnivå Y 0, er etterspørselen etter penger-kurven M (Y 0 ).

Med en første pengemengde M 0 holder vi P konstant gjennom hele denne analysen. Så vi skiller ikke mellom nominell balanse og reell balanse. Renten er r 0 . Anta nå at inntektene stiger, på grunn av en retterskift av IS-kurven. Deretter forskyves etterspørselskurven i Fig. 20.5 til M (Y 1 ), og med en pengemengde fast til M 0, vil renten stige til i 1 .

Men hvis pengemengden reagerer på renteendringer, vil pengeforsyningsfunksjonen gjennom det innledende likevektspunktet i 0, M 0 (Y 0 ) være den positivt skrånende forsyningsfunksjonen M (i - i d ) i fig. 20.5. I dette tilfellet fører den økte etterspørselen etter penger til en økning i tilbudet lik M 1 - M 0 når renten stiger til i 2 i stedet for i 1 .

Dermed reduserer rentelastisiteten til pengemengden økningen i i (fra i 1 - i 0 til i 2 - i 0 ) som er nødvendig for å opprettholde likviditet i pengemarkedet med en gitt økning i Y, fra Y 0 til Y 1, i fig. 20, 5.

Dermed med en rentefølsom pengemengde, er hellingen på LM-kurven flatere enn ellers. Dette er vist i LM-diagram på fig. 20.6. Ved den opprinnelige renten i 0 er den virkelige pengemengden lik M (i 0 ) i den sørvestlige kvadranten. Hvis renten stiger til i 1, med pengemengden fastsatt til M (i 0 ), må inntektsnivået stige til Y 1 for å opprettholde likevekt i pengemarkedet.

Renteøkningen reduserer spekulativt og transaksjoner etterspørsel etter penger. Nå er det ikke nødvendig for pengemengden å støtte en økning i Y innenfor begrensningen fra en gitt M.

Hvis pengemengden ikke er fast, men er en funksjon av renten i:

M = M (i); M '> 0,

deretter forskyver en økning i renten fra i 0 til i 1 pengemengden ut fra M (i 0 ) til M (i 1 ) i fig. 20.6. Denne økningen i pengemengden vil støtte en økning i inntekten til Y 2 i motsetning til Y 1 . Dermed ser LM-kurven med en rentefølsom pengemengde ut som L 1 M 1 i fig. 20.6 - flatere enn L 0 M 0 - som antar en fast ekte pengemengde.

Vi kan nå utlede det modifiserte uttrykket for skråningen av LM-kurven med en rentefølsom pengemengde ved å bruke likevektsvilkåret i pengemarkedet. Etterspørselen etter penger kan uttrykkes som enten

 

Legg Igjen Din Kommentar