Hva er markedsføringskonsept?

Alt du trenger å vite om hva som er markedsføringskonsept. Begrepet markedsføring og dens innflytelsesrike rolle i transformasjonen av markeds-, forbruker- og indisk økonomi merkes i økende grad. Det er et gjennomgripende element i samtidens liv for alle.

Markedsføring gir en mulighet til å bidra både til samfunnet og til et individuelt selskap.

Det moderne eller nye markedsføringskonseptet erstatter og reverserer til en viss grad logikken til det gamle.

Det gamle konseptet starter med firmaets eksisterende produkter og anser markedsføring som bruk av salg og markedsføring for å oppnå salg med fortjeneste.

Det nye konseptet starter med firmaets eksisterende og potensielle kunder, det søker overskudd gjennom å skape kundetilfredshet og det søker å oppnå dette gjennom et integrert, bedriftsomfattende markedsføringsprogram. Dette er de tre søylene i det nye markedsføringskonseptet. De to utsiktene - gamle og moderne.

Lær om de tradisjonelle og moderne konseptene innen markedsføring.


Hva er markedsføringskonsept - tradisjonelt og moderne konsept

Hva er Marketing Concept - Produksjonskonsept, Produktkonsept, Exchange Concept, Marketing Myopia og salgskonsept

Markedsføring betyr å styre markeder for å skape utveksling og relasjoner med det formål å skape verdier og tilfredsstille behov og ønsker. Markedsbegrepet bringer oss endelig hele sirkelen til konseptet markedsføring.

Vi skal nå diskutere hvert av de fem forskjellige konseptene for markedsføring i korte trekk:

(1) Produksjonskonseptet :

Produksjonskonseptet holder at forbrukerne vil favorisere de produktene som er allment tilgjengelige og lave kostnader. I henhold til produksjonskonseptet er markedsføring bare et vedlegg til produksjon; Produksjon og teknologi benevner tenkeprosessen til nøkkelpersoner i virksomheten. De mener at markedsføring kan styres ved å styre produksjonen.

Organisasjoner som stemmer for dette konseptet blir drevet av et forsøk på å produsere alt de kan. De oppnår høy produksjonseffektivitet som en betydelig reduksjon i enhetskostnadene for produksjon; og i noen få tilfeller klarer de seg også godt med distribusjonsoppgaven og gjør produktene allment tilgjengelige.

Ledere av produksjonsorienterte organisasjoner konsentrerer seg om å oppnå høy produksjonseffektivitet og bred distribusjonsdekning. Antagelsen om at forbrukere er interessert i produkttilgjengelighet og lave kostnader, er gjeldende i minst to situasjoner - for det første når etterspørselen etter et produkt overstiger tilbudet og derfor er kundene mer interessert i å anskaffe produktet enn fine poeng.

Den andre situasjonen er der kostnadene er så høye at de må bringes ned av økt produktivitet for å utvide markedet.

(2) Produktkonseptet :

Produktkonseptet hevder at forbrukerne vil favorisere de produktene som tilbyr mest kvalitet, ytelse og funksjoner. Ledere i disse produktorienterte organisasjonene fokuserer energien sin på å lage gode produkter og forbedre dem over tid, og de gir liten salgsfremmende innsats.

Generelt sett prøver den å ta vare på markedsføringsoppgaven gjennom påstandene angående produkt. Likevel, i mange tilfeller, mislykkes disse organisasjonene i markedet. De gidder ikke å studere markedet og forbrukeren i dybden. De blir helt opptatt av produktet og glemmer nesten forbrukeren som produktet egentlig er ment; de klarer ikke å finne ut hva forbrukerne faktisk trenger og hva de gjerne vil akseptere.

(3) Exchange-konseptet:

Utvekslingsbegrepet markedsføring, som selve navnet antyder, holder at utveksling av et produkt mellom selger og kjøper er den sentrale ideen om markedsføring. Selv om utveksling utgjør en betydelig del av markedsføring, vil det å se markedsføring som en utvekslingsprosess utgjøre en grov undergraving av essensen av markedsføring.

En forsiktig gjennomgang av markedsføringsprosessen vil lett kunne avsløre at markedsføring er veldig bredere enn utveksling. Exchange dekker i beste fall distribusjonsaspektet og prismekanismen som er involvert i markedsføring.

De andre viktige aspektene ved markedsføring, slik som - bekymring for kunden, generering av verdifornøyelse, kreativ salg og integrert handling for å betjene kunden blir fullstendig overskygget i utvekslingsbegrepet markedsføring.

(4) Markedsføring av nærsynthet:

Å møte kundens ønsker og behov gjennom økonomisk nytte og meningsfulle fordeler høres enkelt ut. Men mange selskaper ser ut til å ha problemer med det. I stedet for å se på hva de gjør fra kjøperens synspunkt, når det gjelder kundefordeler, ser de seg strengt tatt som produsenter.

Selv om forsyningsselskaper leverer naturgass og elektrisitet, er det de markedsfører komforten og bekvemmeligheten som gassovner og elektriske lys og apparater gir. Og når en dyrebutikk selger en kattunge, valp eller kanari, er det markedsføringssamfunn, ikke dyr.

Marknads nærsynthet er produktorientering uten hensyn til kundefordeler. Når selskaper ser på seg selv som leverandører av produkter i stedet for å oppfylle kundenes behov og ønsker, lider de av markedsføring nærsynthet. Levitt argumenterer for at de amerikanske jernbanene, for eksempel, tapte for andre transportformer i de første tiårene av det tjuende århundre på grunn av denne holdningen.

Jernbaneledere mente at de var i jernbanevirksomheten snarere enn transportvirksomheten. Biler og andre former for transport dukket opp i samme periode og svarte hittil behovene for ulike typer reiser. Hvis jernbanene hadde definert sin virksomhet som transport snarere enn jernbane, ville de vært mer fleksible og i bedre stand til å konkurrere med bilprodusenter, lastebilfirmaer, flyselskaper og andre transportmarkører.

(5) Salgskonseptet :

Salgskonseptet ble den dominerende ideen som ledet markedsføring ettersom flere og flere markeder ble kjøpermarkeder og ettersom gründerproblemet ble et av å løse mangelen på kunder i stedet for mangelen på varer. Salgskonseptet fastholder at et selskap ikke kan forvente at produktet blir hentet automatisk av kundene.

Selskapet må bevisst markedsføre en push sine produkter. Tung reklame, kraftig personlig salg, salgsstøtt i stor skala, høye prisrabatter og sterk omtale og PR er de normale verktøyene som brukes av organisasjonene som er avhengige av dette konseptet.

Konseptet brukes også i de politiske partiene, college-opptakskontorer, etc. En høyskole kan annonsere og si at setene er begrenset og vil bli fylt ut etter først til mølla-basis. En annen kan fremdeles vanskelig selge ved å fortelle studenter at høgskolen velger potensielle og kvalifiserte studenter gjennom en intensiv kombinasjon av tidligere resultater, skriftlige prøver, gruppediskusjoner og intervjuer.

Dette konseptet praktiseres aggressivt med de varene som folk vanligvis ikke tenker på å kjøpe som forsikring, leksika osv. Disse bransjene har foretrukket forskjellige salgsteknikker for å finne fremtidsutsikter og vanskelig selge dem på fordelene med deres produkt.

Risikoen for å selge er høy. Det forutsetter at kunder som ble tvunget til å kjøpe et produkt vil like det, og hvis de ikke gjør det, vil de ikke snakke stygt om det til venner. De vil nok glemme skuffelsen og kjøpe den igjen. Dette er veldig subtile forutsetninger som skal gjøres om en kunde og viser seg å være feil.

Det er klart at salgskonseptet også genererer markedsmyopi akkurat som byttekonseptet, produksjonskonseptet og produktkonseptet. Men bare noen få markedsførere innser denne stillingen. Flertallet føler at salgskonseptet er en feilfri idé. De mener at salg er synonymt med markedsføring.

Allmennheten oppfatter også markedsføring ut fra salgskonseptet, de fleste forretningsforetak praktiserer bare å selge. Men i virkeligheten er det stor forskjell mellom salg og markedsføring. Og det forklarer utviklingen av markedsføringskonseptet som en helt distinkt idé fra salgskonseptet.


Hva er markedsføringskonsept - 6 viktige konsepter

Forståelse av ulike markedsføringskonsepter hjelper markedsføringsledere med å utvikle effektive markedsføringsstrategier.

Følgende er de viktige konseptene som brukes i markedsføring:

1. Behov, ønsker og etterspørsel:

Behov, ønsker og krav er en del av grunnleggende markedsføringsprinsipper. Selv om de er tre enkle verdener, har de en veldig kompleks betydning bak seg.

behov:

Behov er noe du må ha.

Behovene er vanligvis fysiologiske. Følgende er de grunnleggende behovene til ethvert menneske:

Jeg. Et tak over hodet

ii. Nok mat og vann for å opprettholde helsen

iii. Grunnleggende helseomsorg og hygieneprodukter

iv. Klær (bare for å forbli behagelig og påkledd)

ønsker:

Det er noe du gjerne vil ha. Ønsker er psykologisk. Derfor kalles alt som går utover behov, et savn. Eksempel - et stort hus, merkeklær, fancy mat og drikke, en ny bil - er et ønske.

Ønske:

Det er sterke ønsker som personen er dedikert til. Begjær er komfort, luksus og utover.

Kreve:

Det er et ønske støttet av nødvendig kjøpekraft.

2. Produkter og tjenester:

Produktet er en gjenstand eller et stoff som er produsert eller raffinert for salg.

Immaterielle produkter som regnskap, bank, rengjøring, rådgivning, utdanning, forsikring, medisinsk behandling eller transport kalles tjenester.

3. Verdi, tilfredshet og kvalitet:

Verdi, tilfredshet og kvalitet er sammenhengende konsepter. Fordi kundene fokuserer på verdi, kvalitet og tilfredshet mens de kjøper produkter danner markedet.

(en verdi:

Det er forholdet mellom hvilke fordeler kunden får og hva han bruker. Kunden får fordeler av et produkt eller en tjeneste og bruker penger. Produktvalg styres av verdien som tilbys av produktet.

Jeg. Fordelene med kunden kan være funksjonelle og emosjonelle

ii. Kostnader for produkter kan være penge, tid og energi

Markedsføring skal gi verdi til kundene ved å øke fordeler og redusere kostnader.

(b) Tilfredshet:

Det er kundens opplevde ytelse fra et produkt i forhold til forventningene.

Kunden er misfornøyd hvis ytelsen ikke samsvarer med forventningene; glad hvis ytelsen overgår forventningene. Markedsføring sikter mot total kundetilfredshet ved å matche produktytelsen med forventningene.

(c) Kvalitet:

Kvalitet er kundenes oppfatning av produktets dyktighet. Det er knyttet til kundebehovets tilfredshet. Organisasjoner tar i bruk konseptet Total Quality Management (TQM) for å opprettholde og øke nivået på kundetilfredshet. De forbedrer kontinuerlig kvaliteten på produktene sine for å øke kundetilfredsheten. Alle er engasjerte og involverte i å tilfredsstille kundenes behov gjennom kvalitetsforbedring.

4. Utveksling, transaksjoner og forhold:

Utveksling:

Handlingen med å skaffe et ønsket objekt fra noen ved å tilby noe i retur.

Eg:

Sultne mennesker kunne finne mat ved å jakte, fiske eller samle frukt. De kunne tigge om mat eller ta mat fra noen andre. Eller de kan tilby penger, et annet godt eller en tjeneste i retur for mat.

Utveksling må sees på som en prosess i stedet for som en hendelse. Dette er den forstand som utveksling beskrives som en verdiskapende prosess; det vil si at utveksling etterlater normalt begge parter bedre enn før utvekslingen.

Transaksjon:

En handel mellom to parter som involverer minst to ting av verdi, avtalte betingelser, et tidspunkt for avtale og et sted for avtale.

Eg:

Én part gir litt penger til en annen part og får et produkt til gjengjeld. For eksempel betaler Ram Rs. 6000 for å kjøpe TV.

Forholdsmarkedsføring:

Prosessen med å skape, opprettholde og styrke sterke, verdibelagte forhold til kunder og andre interessenter.

Utover å skape kortsiktige transaksjoner, må markedsførere bygge langsiktige forhold til verdsatte kunder, distributører, forhandlere og leverandører. De ønsker å bygge sterke økonomiske og sosiale forbindelser ved å love og konsekvent levere produkter av høy kvalitet, god service og rimelige priser for å maksimere profitt. Det kreves et markedsføringsnettverk for bedre relasjonsmarkedsføring.

Markedsføringsnettverk:

Det består av selskapet og alle dets støttende interessenter - kunder, ansatte, leverandører, distributører, forhandlere, annonsebyråer og andre som det har bygd gjensidig lønnsomme forretningsforbindelser med.

5. Markeder:

Marked er definert som settet med alle faktiske og potensielle kjøpere av et produkt eller en tjeneste.

I sammenhengen er følgende konsepter verdt å forstå:

Markedsplass er fysisk sted som en butikk du handler i

Marketplace er digital-shopping på nettet

Metamarkeder - noe produkt hvis kjøp nødvendiggjør kjøp av andre produkter eller tjenester kalles Metamarked .eg et nytt bilmarked, der det å kjøpe en ny bil krever kjøp av forsikring, få lån fra banken og så videre

6. Konsumisme:

Forbrukerkonseptet holder at forbrukere må beskyttes mot underordnede produkter i markedene.

Tilnærminger til studie av markedsføring kan diskuteres under to brede overskrifter:

(a) Tradisjonell tilnærming og

(b) Moderne tilnærming


Hva er markedsføringskonsept - Topp 12 konsepter: behov, ønsker, krav, produkt, service, kundeverdi, kunders forventninger, kvalitet / TQM og noen få andre

(jeg trenger:

En tilstand av følelsesmangel.

en. Behov inkluderer grunnleggende fysiske behov for mat, klær, varme og sikkerhet, sosiale behov for tilhørighet og hengivenhet, og individuelle behov for kunnskap og selvuttrykk.

b. De er en grunnleggende 'del av menneskelig sminke'.

(ii) Ønsker:

De er den formen tatt av et menneskelig behov som formet av kultur og individuell personlighet.

Ønsker blir beskrevet i form av gjenstander som vil tilfredsstille behov.

(iii) Krav:

Dette er menneskets ønsker som støttes av kjøpekraft. Eller det refererer til mengden av en vare som en forbruker er villig til å kjøpe til en gitt pris og i en gitt tidsperiode.

(iv) Produkt:

en. Alt som kan tilbys å markedsføre for oppmerksomhet, anskaffelse, bruk eller forbruk som kan tilfredsstille et behov.

b. Det inkluderer fysiske objekter, tjenester, personer, organisasjoner og ideer.

c. Produkt er et verktøy for å løse en kundes problem.

(v) Tjeneste:

Aktivitet eller fordel som en part kan tilby en annen som i det vesentlige er immateriell og ikke resulterer i eierskap til noe.

(vi) Kundeverdi:

Forskjellen mellom verdiene kunden får ved å eie og bruke et produkt og kostnadene ved å skaffe produktet.

For eksempel kan status og bilde sees på som verdi i tillegg til den virkelige fordelen, dvs. fordelen fra selve produktet.

Kunden handler og evaluerer produktet på opplevd verdi.

(vii) Forventninger fra kunder:

I hvilken grad et produkt oppfattet ytelse samsvarer med kjøperens forventning.

en. Ytelse <forventning = misnøye

b. Ytelse = forventning = tilfredshet

c. Ytelse> forventning = fornøyd kunde

(viii) Kvalitet / TQM:

I den smaleste forstand kan kvalitet defineres som frihet for feil.

TQM:

Det er programmet designet for å stadig forbedre kvaliteten på produkter, tjenester og markedsføringsprosess.

en. American Society for Quality Control definerer kvalitet som helheten av funksjoner og egenskaper ved et produkt eller en tjeneste som bærer på dens evne til å tilfredsstille kundenes behov.

b. Det grunnleggende målet med TQM har blitt Total kundetilfredshet.

(ix) Utveksling:

en. Handlingen med å skaffe et ønsket objekt fra noen ved å tilby noe i retur.

b. Utveksling er bare en av mange måter folk kan få ønsket objekt på.

(x) Transaksjon:

en. En handel mellom to parter innebærer minst to ting av verdi, avtalte betingelser, et tidspunkt for avtale og et sted for avtale.

b. Markedsføring består av handlinger som er gjort for å oppnå ønsket respons fra en målgruppe mot et produkt, tjeneste, idé eller andre objekter.

(xi) Relasjonsmarkedsføring:

Prosessen med å skape, beholde og styrke sterke verdifulle relasjoner med kunder og andre interessenter.

(xii) Marked:

en. Settet av alle faktiske og potensielle kjøpere av et produkt eller en tjeneste.

b. Opprinnelig sto begrepet marked for stedet hvor kjøpere og selgere samlet seg for å bytte ut varene sine.

c. Økonomer bruker begrepet marked for å referere til en samling kjøpere og selgere som handler i en bestemt produktklasse.

d. Markedsførere ser selgerne som en bransje og kjøperne som et marked.


Hva er markedsføringskonsept - 3 grunnleggende konsepter

Markedsføring starter med å oppdage behov og krav fra forbrukerne. Det er en kontinuerlig prosess til kundenes krav er oppfylt. I dag sitter kunden på førersetet. Det er også på grunn av endringen i ligningen for etterspørselstilgang. Nå er etterspørselen mindre enn tilbudet bare motsatt fra tidligere tider. I dag ønsker hver markedsfører å beholde og tilfredsstille kunden på grunn av den intense konkurransen.

Følgende er de grunnleggende konseptene som elementer i markedsføring:

1. Behov, ønsker og krav

2. Verdi

3. Utveksling og transaksjon

4. Marked

5. Produkter

6. Kostnad og tilfredshet

7. Forhold og nettverk

8. Markedsførere

Behov, ønsker og etterspørsel:

Behov, ønsker og krav er en del av grunnleggende markedsføringsprinsipper. Selv om de er tre enkle verdener, har de en veldig kompleks betydning bak seg sammen med en enorm differensieringsfaktor. Faktisk kan et produkt differensieres ut fra om det tilfredsstiller kundens ønsker eller krav.

behov:

Menneskelige behov er de grunnleggende kravene og inkluderer mat, klær og husly. Uten at disse menneskene ikke kan overleve. En utvidet del av behovene i dag har blitt utdanning og helsehjelp. Generelt krever ikke produktene som faller inn under behovskategorien av produkter.

I stedet kjøper kunden det selv. Men i dagens tøffe og konkurransedyktige verden har så mange merker kommet frem til det samme tilbudet som tilfredsstiller kundenes behov at til og med “behovskategoriproduktet” må skyves inn i kundenes sinn.

Det er utallige menneskelige behov, men menneskelige behov kan stort sett klassifiseres i tre kategorier som diskutert nedenfor:

1. Grunnleggende fysiologiske eller primære behov:

Disse behovene oppstår ut fra den grunnleggende fysiologien i livet og er viktige for en menneskes overlevelse. De er tilnærmet universelle blant mennesker, men de eksisterer i ulik intensitet. Behovene påvirkes også av det sosiale miljøet. Én mann kan kreve hvete for å tilfredsstille sin sult, en annen kan kreve ris til samme formål. Noen av de fysiologiske behovene er mat, vann, søvn, luft å puste, sex, klær og husly.

2. Sosio-psykologiske eller sekundære behov:

Sekundære behov er relatert til sinn og ånd i stedet for livets fysiologi. Mange av disse behovene utvikler seg når man modnes. Forekomster er tilhørighet, anerkjennelse, selvtillit, pliktfølelse, selvhevdelse og så videre. Egentlig er dette behovene som kompliserer ledernes innsats fordi de sekundære behovene varierer mye mer enn de primære fysiologiske eller grunnleggende behovene.

3. Generelle behov:

Dette er en mellomkategori av motiver mellom det fysiologiske og det sosio-psykologiske. Motivene i denne kategorien er ikke utlært, men ikke fysiologisk basert. I denne kategorien kan falle alle andre motiver som ikke kan klassifiseres som fysiologiske eller sosio-fysiologiske, som kompetanse, manipulasjon, nysgjerrighet og kjærlighet eller hengivenhet.

ønsker:

Ønsker er et skritt foran behov og er i stor grad avhengig av menneskers behov. Ønsker ikke varige, og det endres regelmessig. Når tiden går, endres mennesker og beliggenhet, vil endre seg deretter. Ønsker ikke er viktig for at mennesker skal overleve, men det er knyttet til behov. Hvis man alltid klarer å tilfredsstille våre ønsker, forvandles det til et behov.

krav:

Når en person ønsker noe som er premium, men han også har muligheten til å kjøpe det, blir disse behovene omgjort til krav. Den grunnleggende forskjellen mellom ønsker og krav er lyst. En kunde ønsker kanskje noe, men han kan ikke være i stand til å oppfylle ønsket.


Hva er markedsføringskonsept - moderne konsept

Det moderne eller nye markedsføringskonseptet erstatter og reverserer til en viss grad logikken til det gamle.

Det gamle konseptet starter med firmaets eksisterende produkter og anser markedsføring som bruk av salg og markedsføring for å oppnå salg med fortjeneste. Det nye konseptet starter med firmaets eksisterende og potensielle kunder, det søker overskudd gjennom å skape kundetilfredshet og det søker å oppnå dette gjennom et integrert, bedriftsomfattende markedsføringsprogram. Dette er de tre søylene i det nye markedsføringskonseptet. De to utsiktene - gamle og moderne.

1. Kundeorientert fokus:

Det nye markedsføringskonseptet holder at et firma kan få mer ved å orientere seg utover mot markedet i stedet for innover mot produktene.

Det er flere fordeler når ledelsen holder øye med markedet fremfor på produktet.

Den første fordelen er at ledelsen innser at en kunde trenger en mer grunnleggende enn bestemte produkter. I USA falt mange hoteller i økonomiske vanskeligheter fordi de fortsatte å bygge hotell i møte med den økende populariteten til moteller.

Den andre fordelen er at oppmerksomhet rundt kundebehov hjelper ledelsen til å oppdage nye produktmuligheter raskere. I denne alderen kan ikke selskaper stå stille. Eksisterende produkter og merker er under konstant angrep av konkurranse. Firmaet kan bare forsvare seg ved å utvikle nye produkter.

Ideene til disse nye produktene kan komme fra en rekke kilder, men den beste kilden til nye ideer er de utilfredse behovene til selskapets kunder. Som eksempel utviklet Ford sin Mustang fordi den anerkjente at et stort antall mennesker hadde en stor interesse for sportsbiler, men ikke hadde råd til de som for tiden er på markedet.

Den tredje fordelen er at merchandising blir mer effektiv. Den fjerde fordelen er at ledelse bringer egne interesser i større harmoni med samfunnets interesser. Ledelsens interesser ligger i oppnåelse av fortjeneste og gi jevn sysselsetting for ressursene.

Samfunnet er interessert i å styrke menneskers velferd. En markedsorientering betyr at ledelsen bygger fremtidig fortjeneste på å søke bedre måter å tilfredsstille behov.

2. Integrert markedsføring:

En orientering mot kjøpere fra toppledelsen er ikke nok. Retningen må sikkerhetskopieres av organisatoriske endringer i selskapet. Integrering av markedsføringsledelse er den andre pilaren i markedsføringskonseptet.

I et produktorientert selskap utvikler hver avdeling sin egen logikk over driften. Forskning og utvikling tenker når det gjelder utnyttelse av eksisterende teknologi; engineering tenker når det gjelder å lage produktet billig; produksjon tenker når det gjelder utnyttelse av nåværende fasiliteter; markedsføring tenker i form av maksimal salgsvolum og trafikk tenker når det gjelder å holde trafikkostnadene nede. Men alle disse logikkene vil påvirke kjøperen.

På den annen side insisterer det nye markedsføringskonseptet på å erstatte en enkelt logikk med disse mange logikkene. Det krever at avdelinger ledes av logikken om kundebehov tilfredshet med fortjeneste.

3. Fortjeneste gjennom å skape kundetilfredshet:

Den tredje pilaren i de moderne markedsføringskonseptene er oppnåelsen av gode overskudd ved å gi kunden det han vil. I en økonomi preget av intens konkurranse og raske endringer i kundenes ønsker, må overskuddet baseres på å produsere kundebehov tilfredshet. En kundeorientering er det logiske grunnlaget for overskuddsplanlegging i en forbrukerens suverene økonomi.


Hva er markedsføringskonsept - rolle i økonomien

Begrepet markedsføring og dens innflytelsesrike rolle i transformasjonen av markeds-, forbruker- og indisk økonomi merkes i økende grad. Det er et gjennomgripende element i samtidens liv for alle. Markedsføring gir en mulighet til å bidra både til samfunnet og til et individuelt selskap.

I sammenheng med det nåværende konkurrerende miljøet, har markedsføring blitt nøkkelen til å bestemme suksessen og helsen til et selskap. Bedrifter i India har erkjent dette og legger derfor større vekt på markedsføring.

Veksten i en økonomi indikeres av en økning i bruttonasjonalproduktet (BNP) og inntekt per innbygger. Økning i bruttonasjonalprodukt og inntekt per innbygger i et land krever økning i produksjonen av varer og tjenester. Derfor er produksjonsnivået betydelig når det gjelder å bestemme inntektsnivået, enten det gjelder en individuell økonomisk enhet eller av økonomien som helhet.

Markedsføring har både mikro- og makroaspekter. I sitt mikroaspekt muliggjør et effektivt markedsføringssystem produsenten av varen å få en høyere pris for produktet og dermed gjøre det mulig for ham å tjene større inntekter og hjelper ham med å opprettholde en høyere levestandard.

Når det gjelder makroaspektet, gjør det samfunnet i stand til å få forskjellige produkter som medlemmene trenger til fornuftige priser og dermed gjøre dem i stand til å forbedre forbruksstandarden og levenivået. Den unngår sløsing med økonomiske ressurser ved å mobilisere varer fra steder der de er i rikelig, og har derfor ikke mye verdi med tanke på menneskelig tilfredshet, til steder hvor de er knappe og har derfor en stor verdi når det gjelder slik tilfredshet.

Begrepet 'markedsføring' gir forskjellige betydninger til forskjellige mennesker; for noen handler det, for andre selger det, og andre forstår det som kjøp og salg.

Markedsføring er den virksomheten som foretas av selskapene for å gjøre en utvekslingstransaksjon, en fullbyrdet og legge til for å oppnå større produksjon til en minimumskostnad. Markedsføring i sin mest generelle definisjon "er styring av flyt av varer og tjenester fra produsent til forbruker eller brukere".

Markedsføring er settet med menneskelige aktiviteter rettet mot å tilrettelegge og fullføre utveksling. Markedsføring er menneskelig aktivitet rettet mot å tilfredsstille behov og ønsker gjennom valutakurser. Markedsføring blir også referert til som prosessen med å oppdage og oversette forbrukernes behov og ønsker til produkt- og servicespesifikasjon, skape etterspørsel etter disse produktene og tjenestene og i sin tur utvide denne etterspørselen.

Paul Mazur definerer markedsføring som etablering og levering av levestandard. Markedsføring er en matchende prosess, basert på mål og kapasiteter som en produsent gir en markedsføringsmiks (produkt og tjenester, markedsføring, priser og distribusjon) som oppfyller forbrukernes behov innenfor samfunnets rammer?

Markedsføring er et samlet virksomhetssystem designet for å planlegge, markedsføre og distribuere ønsker og tilfredsstillende produkter og tjenester, ideer til målmarkeder for å oppnå organisatoriske mål.

Markedsføring er prosessen med å planlegge og utføre unnfangelse, priser, markedsføring og distribusjon av ideer, varer og tjenester for å skape utvekslinger som tilfredsstiller individuelle og organisatoriske mål. Markedsføring kan med enkle ord defineres som prosessen med å tilveiebringe riktig produkt i rett sted, til rett tid og til en fornuftig pris for forbrukeren.

Markedsføring har flyttet seg fra salg av grunnleggende nødvendigheter til å selge spesifikke fasiliteter. Bruken av markedsføringskonsepter gjør at et selskap ser på forbrukerbehov som fokuspunkter for identifisering, analyse og utvikling av strategier som utvikles ut fra en klar forståelse av kundenes behov.

For å være nøyaktig identifiseres målmarkedsbehov, og det gjøres forsøk på å utvikle markedsføringsprogrammer for å øke forbrukertilfredsheten. All markedsføring starter hos forbrukeren og slutter på hans tilfredshet. Forbrukerforståelsen er derfor uunnværlig for markedsførere for effektiv planlegging og gjennomføring av markedsføringsstrategier på alle nivåer.


Hva er markedsføringskonsept - 4 søyler foreslått av Philip Kotler: Målmarkedsføring, kundebehov, integrert markedsføring og lønnsomhet

Kotler har identifisert fire pilarer som hele markedsføringskonseptet bygger på og disse er:

1. Målmarkedsføring :

En markedsfører må definere markedet den vil rette sin innsats til. Spesifikasjonen og identifiseringen av markedet vil gjøre det mulig for markedsføreren å utforme spesifikke markedsføringsstrategier. Bedrifter gjør det best når de velger målmarkedene nøye og utarbeider skreddersydde markedsføringsprogrammer.

En kjøper som har interesse for produktet, inntekt og kjøpsvilje, kan bredt kalles som potensiell kjøper.

2. Kundebehov :

Et selskap kan definere sitt målmarked, men klarer ikke å forstå kundens behov riktig. Det er ikke alltid enkelt å forstå kundens behov og ønsker.

Det er i utgangspunktet fem typer behov, (la oss ta et eksempel på bil):

Jeg. Stated Needs (Kunden vil ha en billig bil)

ii. Ekte behov (Kunden vil ha en bil hvis driftskostnader, ikke startprisen, er lave)

iii. Ikke-angitte behov (Kunden forventer god service fra forhandleren)

iv. Delight Needs (Kunden vil at forhandleren skal inkludere en gave)

v. Hemmelige behov (Kunden ønsker å bli sett av venner som en kunnskapsrik kunde).

En responsiv markedsfører finner et uttalt behov og fyller det. Han kommer til å miste kundene i nærmeste fremtid.

En forventet markedsfører ser fremover hvilke behov kundene kan ha i nær fremtid.

En kreativ markedsfører oppdager og produserer løsning. Kundene ba ikke om, men som de entusiastisk svarer på.

3. Integrert markedsføring :

Når alle selskapenes avdelinger korkes sammen for å betjene kunden, er resultatet integrert markedsføring.

Integrert markedsføring foregår på to nivåer:

For det første må de forskjellige markedsføringsfunksjonene - salgsstyrke, reklame, kundeservice, produktstyring, markedsundersøkelser samarbeide.

For det andre må markedsføring omfavnes av de andre avdelingene.

4. Lønnsomhet:

Det endelige formålet med markedsføringskonseptet er å hjelpe organisasjoner med å nå sine mål. Når det gjelder private firmaer, er hovedmålet profitt. Men i dagens verden må selskapene også i stor grad oppfylle sitt ansvar overfor samfunnet.

Markedsføringskonseptet understreker at en organisasjon skal tilstrebe å tilfredsstille forbrukernes behov ved å identifisere dem og deretter produsere produktene deretter gjennom et koordinert sett med aktiviteter.

For å identifisere utilfredsstillende behov, måtte organisasjoner gå for omfattende markedsundersøkelser. Mens vi gjorde det, ble det oppdaget at forbrukere var svært sammensatte individer, som hadde et stort utvalg medfødte og ervervede behov. Derfor har studiet av forbrukerbehov blitt grunnlaget for en annen disiplin også, dvs. forbrukeratferd.

Samfunnsmarkedsføringskonseptet :

"The Societal Marketing Concept mener at organisasjonenes oppgave er å bestemme behov, ønsker og interesser i målmarkedene og å levere ønsket tilfredshet mer effektivt og effektivt enn konkurrenter på en måte som bevarer eller forbedrer forbrukerne og samfunnets velvære." .

Det nye konseptet dukket opp som det sosiale markedsføringskonseptet der det understrekes at foruten å tilfredsstille forbrukernes behov, må langsiktig samfunnsvelferd vurderes av markedsførerne. Markedsførerne må ta sosiale og etiske hensyn i sin markedsføringspraksis. They must make a balance between the different criteria of organization's profits, consumer's satisfaction and public interest as a whole.


What is Marketing Concept – Customer Concept, Societal Marketing Concept, Relationship Marketing, Change in Business Environment, Company Responses and Adjustment

1. Customer Concept:

Today many companies are moving beyond the marketing concept to the customer concept. In the marketing concept companies worked at the level of the customer segment, whereas in the customer concept the companies are shaping separate offers, services and messages specifically targeted at individual customers within the segment. It is this element of customization within the overall marketing strategy that has significantly impacted the way companies react to consumer needs and wants.

2. Societal Marketing Concept:

As the marketing concept was gaining wide acceptance in business organizations, it was noticed that firms were ignoring their social responsibility while satisfying consumers and achieving their organizational goals. Their activities are often in direct conflict with society's best interests.

Thus, a firm may totally satisfy its customers, achieving handsome profits but in the process of doing so, they might also be polluting the air and water in the environment or damaging the cultural environment. As companies came to realize their social responsibility, this factor became one of its primary objectives. It was seen that for a company to prosper in the long-run, it needed to satisfy social needs as well as the economic needs of customers.

The marketing concept and a company's social responsibility is compatible if the management strives over the long-run to:

(i) Satisfy the wants of its product- buying customers, even if that introduced an element of customization

(ii) Meet the societal needs of others affected by the firm's activities

(iii) Achieve the company's performance objectives

The societal marketing concept holds that organization's task is to determine the needs, wants and interests of target markets and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserves or enhances the consumer's and society's well-being.

3. Relationship Marketing:

Relationship marketing is based on building mutually satisfying long-term relations with profitable customers rather than opting for short-term, 'one-time profitable' transactions.

In relationship marketing, the company creates a marketing network, which consists of the company, and it's supporting stakeholders, namely, customers, employees, suppliers, distributors, retailers, ad agencies and others with whom the company has built a mutually profitable business relationship.

4. How the business environment is changing?

We are operating in a most dynamic business environment today, one that is changing radically as a result of major radical societal forces, such as technological advances, globalization and deregulation, which have created new behaviours and challenges –

(i) Customers increasingly expect higher quality and service along with some customisation. They are also showing greater awareness and price-sensitivity in their search for value.

(ii) Brand manufacturers are facing intense competition from domestic and foreign brands and rising promotion costs coupled with shrinking profit margins.

(iii) Giant retailers are growing powerful and killing store-based retailers. They are marketing an 'experience' rather than a product assortment.

5. Company Responses and Adjustment:

Highly respected companies are adapting to the fresh challenges by:

(i) Reengineering the business process.

(ii) Outsourcing from more competitive and cost effective sources.

(iii) Attracting customers more effectively through e-commerce.

(iv) Benchmarking their activities, performances and cost structure.

(v) Building global network.

(vi) Becoming more market-driven.

Marketers are also switching to new concepts such as:

(i) Customer relationship marketing

(ii) Customer lifetime value

(iii) Customer share

(iv) Target marketing

(v) Integrated marketing communications


What is Marketing Concept – Top 2 Concepts: Traditional Concept and Modern Concept

Marketing is an integral part of market. The market is a place where the sellers and buyers assemble to exchange their product/services and vice versa.

The marketing concepts are broadly classified in two categories:

1. Traditional concept

2. Modern concept.

1. Traditional Concepts :

In traditional concept there were scarcity of the products. The customers were having very limited choice to select and purchase. In this situation the function of marketing was to make the products widely available at an affordable price.

The following viewpoints were used traditionally in marketing:

Converse, Huegy and Mitchell concepts “Marketing includes such activities which involves inflow of goods/services from production points to customers”.

American accounting association – “It is the performance of the business activities which direct the flow of goods/services from producers to users/customers”.

Thus, the traditional marketing concepts are “Product-oriented” concepts of marketing.

Comparison between Traditional and Modern Marketing:

Traditional:

(i) Meaning – It deals with production and products to be sold out at any cost.

(ii) Satisfaction of Consumers – Deals with circulation of products, with respect of satisfaction to the consumers.

(iii) Approach – It is product oriented.

(iv) Profit Generation – Profit earning has weightage.

(v) Social Responsibility – It has such an approach.

(vi) Mutual Relation – No relationship among the various marketing functions.

(vii) Research & Development – It is absent.

Modern:

(i) Meaning – It deals with production and distribution, satisfying the needs of customers.

(ii) Satisfaction of Consumers – Consider consumer satisfaction as an important aspect.

(iii) Approach – It is consumer-oriented.

(iv) Profit Generation – Profit is secondary to consumer satisfaction.

(v) Social Responsibility – Provides quality, in time, at reasonable price.

(vi) Mutual Relation – It deals with relationship, co-ordination and integration among the marketing functions.

(vii) Research & Development – It has basis of research and development, consumers and publicity.

2. Modern Concepts :

This is a new approach where emphasis is on customer and not on the availability of the products. The customers become more conscious about the quality, price, durability, looks quantity and satisfaction. The benefits to the consumers may be tangible and/or intangible. Hence, the producers were compelled to produce as per the demand of customers. The new approach is customer oriented.

Few theories are available for modern marketing:

(i) Stanton Theory – “Marketing is a total system control. The business activities are designed to plan, price, promote and distribute what satisfy the potential consumers”.

(ii) Kotler Theory – “Marketing is a social and managerial process where individuals/ groups, needs are taken into consideration”.

While the traditional concept focus on the needs of the producers. The modern concept takes care of the consumers.


What is Marketing Concept – Production Orientation, Product Concept, Selling Concept and Marketing Concept

The three basic philosophies or concepts that have evolved over the centuries are 'product', 'selling', and 'marketing'. Each of these philosophies was dominant at some time in its history, but the concepts did not die out; instead, they evolved and merged with the other philosophies and are still actively used today by large and small companies.

1. Production Orientation:

The production concept has prevailed since the time of the Industrial Revolution until the early 1920s. The production concept evolved around the idea that a firm should focus on products which it could produce most efficiently and that the creation of a supply of low-cost products which would in itself create further demand for products. The key questions that a firm would ask before producing a product were – (a) can we produce the product? and (b) can we produce enough of it? At that time, the production concept worked fairly well because the goods that were produced were largely those of basic necessity and there was a relatively high level of unfulfilled demand.

Virtually everything that could be produced was sold easily by a sales team whose job was simply to execute transactions at a price determined by the cost of production. The production concept prevailed into the late 1920s. The concept simply suggests that the customers prefer inexpensive products that are readily available.

In effect, 'if we make it, they will come'. As long as the colour of the car is black, according to Henry Ford, any car would sell. Of course, things took an ugly turn when everyone started producing the same kind of goods or essentially the same product with more or less similar features. No one bought the so-called 'me-too products' after a while.

2. Product Concept:

The product concept itself suggests that the companies that build the 'better mousetrap' will gain favour. The concept emerged as a belief that consumers will buy only those products that are superior. This superiority may be achieved through higher levels of quality, performance, or innovation. Manufacturers are obsessed with the product—the quality and features of the product—more than with the customer and his/her needs. The product concept seeks to win markets and profit through high volumes and low unit cost.

The only difference (between the product concept and the production concept) is the change in the emphasis—through product excellence— improved products, new products and ideally designed and engineered products. It seeks to achieve business success through product attributes. The thinking is based on the premise that the consumers would automatically buy products of high quality. It is a technique that is still widely practised today, with the use of comparative advertising and market leaders who introduce new inventions. Firms primarily focus on developing a product and fine-tuning its features.

Other marketing strategies, such as – pricing, distribution, and promotion are all afterthoughts. For the firms/marketing people who are totally engrossed with the product and almost forget about the consumer for whom the product is actually meant, Theodore Levitt says, 'they don't get as excited about their customers in their own backyard as about the oil in the distant Sahara Desert'.

The product concept, thus, makes one believe that the purpose of business is to make high quality products. This is clearly a wrong definition of business. Unfortunately, the fact of the matter is that people buy benefits or services or solutions or even value satisfactions but not the products.

3. Selling Concept :

The reason for the selling philosophy was the ever-rising number of goods available after the Industrial Revolution. Businesses became progressively more efficient in production, which increased the volume of goods. With the increased supply, competition also entered the picture.

These two events eventually led to the end of product shortages and the creation of surplus. It was because of the surpluses that companies turned to the use of advertising and personal selling in order to reduce their stocks and sell their products. Selling is pushy. You need aggressive salesmen to convince the customer somehow. You also need obnoxious advertising to support selling effort. The focus is always on selling somehow—taking the customer for a ride.

The Ford Motor Company is a good example of the selling philosophy and why this philosophy does not work in many instances. Ford produced and sold the Model T for many years. During its production, the automobile market attracted more and more competition. Not only did the competition begin to offer cars in other colours, the styling of the competition was viewed as modern and the Model T became considered as old-fashioned. Henry Ford's sons were aware of the changes in the automobile market and tried to convince their father to adapt.

However, Henry Ford was sure that his standardized low-price automobile was what the public needed. Consequently, Ford turned to marketing techniques to sell the Model T. It continued to sell, but its market share began to drop. Eventually, even Henry Ford had to recognize consumer desires and introduce a new model.

The selling philosophy assumes that a well-trained and motivated sales force can sell any product. However, more companies began to realize that it is easier to sell a product that the customer wants, than to sell a product the customer does not want. When many companies began to realize this fact, the selling era gave way to the era of the marketing concept and philosophy.

4. Marketing Concept :

The marketing concept focuses on discovering and responding to the consumer needs. Firms produce what the market demands, rather than expecting potential customers to purchase whatever they make. Research and development methods uncover consumer perceptions and needs. Firms design the products that will specifically meet the consumer needs.

Rather than distributing to the masses, companies focus on market segments with distinct sets of needs and preferences. The idea behind the marketing concept is to build a long-term relationship between the firm's products and its customers. The marketing concept is founded on the belief that profitable sales and satisfactory returns on investment can only be achieved by identifying anticipating and satisfying customer needs and desires.


What is Marketing Concept – Need, Wants, Demand, Exchange, Transaction, Product and Utility

A traditional market was a physical place where buyers and sellers gathered to buy and sell goods. Market is often described as a collection of buyers and sellers who transact over a particular product or product class. From the marketing viewpoint, sellers constitute the industry and buyers constitute the market. Sellers and buyers are connected by four types of flows. The sellers send market-offering (goods and services) and product communications to the market, in return for which they receive money and feedback/information.

Need, Wants and Demand:

The marketers must try to understand that the basic concept underlying all economic activities is based on human needs. Needs can be defined as the states of felt deprivation. They include basic physical needs for food, clothing, warmth and safety; social needs for belonging and affection; and individual needs for knowledge and self-expression.

Wants can be stated as educated needs based on human needs as shaped by culture and individual personality. Wants are described in terms of objectives that will satisfy needs.

For example, a consumer in India while feeling the need for food, may want to have rice and curry, whereas an American consumer in a similar situation may want to have hamburger and coke.

Demands are empowered human wants, ie, when consumers have the capability to satisfy their wants. Companies must measure not only how many people want their product but also how many will actually be willing and able to buy it.

Here also, a consumer while wanting a car may have a demand for Maruti 800 or Mercedes Benz depending on his financial capabilities.

Hence marketers must try to understand the target market's needs, wants and demands. They do not create needs. Needs pre-exist marketers. Marketers along with their social factors influence wants and manage demands.

Exchange and Transaction:

Needs can be best satisfied by a socially accepted process of exchange and we define marketers as people and organizations that wish to make exchanges.

Exchange is a process by which an individual gets a desired object from someone by offering something of value in return.

Transaction is a trade between two parties that involves at least two things of value, agreed-upon conditions, a time of agreement, and a place of agreement.

Product:

Product is a generic term to describe what is being marketed-whether it is a good, service, idea, person or place. Product can also be defined, as a need satisfier, ie, a product is any offering that can satisfy a need or want. Customer is the individual or organization that actually makes a purchase decision, while a consumer is the individual or organizational unit that uses or consumes a product. In many cases, the customer is also the consumer, such as when you buy and eat a sandwich, otherwise in a household when the parents buy products which are consumed by the children (and the reverse occurs too!).

Nytte:

A customer purchases a product because it provides satisfaction. That something which makes a product capable of satisfying wants is its utility. And it is through marketing that much of a product's utility is created.

Examples of different types of utilities:

(i) Form utility – When leather takes the form of a shoe, it satisfies our need for footwear.

(ii) Place utility – An oven is useful in the kitchen.

(iii) Time utility – A newspaper has value early in the morning, it loses is value in the afternoon.

(iv) Information utility – TV news is useful when it provides relevant information.

(v) Possession utility – A car fulfills our need when we possess one and ride to our destination on it.


What is Marketing Concept – Need, Wants, Demand, Product, Services, Value, Cost, Satisfaction, Exchange, Transaction, Relationships and Markets

1. Needs, Wants and Demands :

Needs, Wants and Demand are the bases of marketing. All marketing strategies revolve around customers and understanding customer's need, want and demand becomes the vital part of any business. These components help marketing managers in various way such as procurement of raw material, production cycle, forecasting demand, and post-sale services.

Needs:

Every individual have basic requirements. Previously the process was to identify the need and satisfy those needs. But now the process is to create need. This can be done by various promotional activities.

Needs are classified by Maslow's hierarchy of needs. Abraham Maslow's has presented about the same in his paper 'the theory of human motivation'. Hierarchy of Needs helps to explain how these needs motivate us all. This theory state that humans have different needs at different level of their life. The other important aspect of this theory is that human are motivated by unsatisfied need. As the name suggest according to Maslow there is hierarchy in needs and it should be satisfy in one by one.

The higher order needs of influence surface only after our lower order needs of both physical and emotional well-being are fulfilled.

On the contrary if the things that satisfy our lower order needs are swept away, we are no longer concerned about the maintenance of our higher order needs.

Jeg. Physiological Needs :

The basic needs such as air, water, food which without consuming we cannot even function or perform a simple task are to be satisfied first. If such needs are not satisfied individual feel irritation and discomfort. A child when born is not feed well he will never be motivated to focus on fulfilling other needs. According to this theory once this needs are fulfilled, one can focus on other needs.

ii. Safety Needs :

Safety needs comes second in Maslow's hierarchy of need. According to him after » fulfilling physiological need the focus turns to safety. Safety needs are psychological in nature such as four walls and a roof on top, life insurance, medical insurance, a permanent job, bank account.

If an individual has not fulfilled its safety needs it will be impossible for him to go to next level. For example an individual struggling for job or not having a home they will not be able to focus on love or belongingness.

iii. Love and Belonging Needs :

Moving up the pyramid, human crave for feeling of love and belongingness. Sense of belongingness and acceptance in embedded in us since childhood. From childhood we aspire to be part of some group, clubs, with the passing time this need increases and we look up to bigger and renowned groups. The feeling of being loved and to love is so important for humans that people who don't get love suffer from clinical depression, social anxiety, loneliness.

iv. Esteem Needs :

After being part of a group the need to be respected in that group arises. Being accepted and respected is the typical human desire. Maslow divided esteem into two categories one is higher version and the second is lower version. Higher version of esteem is the need of self-respect, it means how a person see himself/herself with respect to others.

For example a teacher's feeling of mastery a subject in the best possible with respect to other teachers teaching the subject. On the other hand lower version of esteem is the need of respect from others. For example the teacher who wants to master the subject also wants that his mastery should be recognized from his peers, students and management.

v. Self-Actualization :

It is the zenith point of this hierarchy. Self-actualization is a stage where all the needs are fulfilled. It's a stage where one has achieved what he can, he/she has become what the best they can be. This is the stage where there is no emptiness in one's life. It's the stage where all the materialistic quest ends and the quest for wisdom, justice and truth arise.

People at this are highly experienced and have a feeling of profound happiness. According to Maslow, only a small percentage of the population reaches the level of self-actualization.

Maslow divided the needs of human in a hierarchy but all this five levels are interrelated. Needs are not hierarchical they are closely related for example an individual needs love and belongingness since birth before they even understand the concept of basic needs other example can be even though somebody can achieve at self-actualization stage other need such as mastery in different field may arise so it is not an end to need.

Wants :

Needs are limited in nature and human wants are unlimited. Need is to quench thirst, want is to quench the thirst by having water, having mineral water, having cold drink, or by having fruit juice. Environment such as family, society, neighbors, friends, colleagues has a huge impact in shaping one's want.

For example a person need to buy a vehicle to commute to office now he wants to buy a two vehicle but seeing the need of other family member he buys a four wheeler. Marketers always focus in influencing wants and to pursue customers to buy products.

Demands :

Wants are unlimited but resources are limited. Therefore each and every customer chooses that product which has maximum value for their hard-earned money. When a purchase is done based on the ability of an individual to buy wants become demands. For example may people wants to visit and explore places such as Bali, Switzerland, Venice etc. but only few can afford it. Thus demands are basically wants for specific product that are linked with the ability to buy the product.

In truth, marketers do not actually create needs. On the other hand, they trigger and influence the wants of people. For example, they suggest or provide ideas to the end users that the product or the service will cater to the person's social status or just fulfill the want. Marketers do not even create the need for social status, in turn they try to indicate or provide strong clues that the particular product will satisfy that need. And in turn, they try to influence this want or demand by making the product attractive, affordable and well within reach.

2. Products and Services :

A product can be defined as a tangible item that satisfy needs and wants. People buy products which then find worthy of their money. The difference between products and services are that product is physical objects and services are intangible in nature.

The importance of physical products does not lie in owning them rather using them to satisfy our wants. People do not buy expensive APPLE laptops to look at, but because it is faster and better than other competitive products. In short, it can be said that physical products are platforms that provide services to people.

Noticing the upward growing trend of service industry many companies have now begun to focus on the service part of their products. If an individual is bored, then a lot many things can be done such as going to a musical concert (entertainment), traveling to a hill station (place), go to a gym for physical fitness (activity), join a laughter club (organization) or simply adopt a different philosophy about life (idea).

All these are fine examples of mix of products and services that can be offered to individuals telling us that services can indeed be offered through physical products. When we mean a product, we refer to a service product or a physical product that satisfies a need or a want.

3. Value, Cost and Satisfaction :

The concept value, cost and satisfaction are interlinked. For a customer that product or service is valuable which gives maximum satisfaction at lower price. For example one person needs to travel daily 10 kilometer to his office. Numerous options are available to meet this distance such as bicycle, motor-cycle, car, state-owned transport (bus, train, and metro train), private transport (taxi, auto rickshaw).

These options represent his product choice set. Factors such as speed, safety, time, comfort also play an important role before zeroing to one option. Each travelling option has a different capacity to satisfy different needs. Like using a bus might be cheaper but it may take more time. Now, the person has to decide based on all the factors that which mode of commuting should be used.

Here comes the concept of value. Value is the consumer's estimate of each product in satisfying his needs. Assume his priority is to reach office on time every time he is not concern with the money factor it is likely that he will choose to travel by car. But what if his concern is money then he will choose to travel by either bus or bicycle.

However each commuting mode involved a cost, he will choose the product that will produce the most value per rupees. He will consider the products value and price before making a choice. He will make an estimate of all the options and then consider the factors such as time and comfort and choose that option which gives more value and satisfaction.

Customers in today's era are very informative and tech savvy. So before narrowing down to an option customers do lot of research and choose the best. Marketers cannot ignore the modern theories on consumer behavior because the sum and substance of the marketing plan rests on ideas about how consumers take their decisions. As a consequence, principles namely the value, cost and satisfaction are critical to the concept of marketing.

4. Exchange, Transactions and Relationships :

Exchange is a process of attaining a product by giving something in return. The concept of exchange has changed with the evolution of mankind. In primitive age when people did not had much option they use to depend upon hunting, fishing or on fruits. Then with evolution concept of barter system came into existence.

Barter system is trading goods with another person. This system worked for centuries but with passing time people had different needs and in different quantities for example a milkman cannot exchange milk with barber in long run because a barber might need milk daily but a milkman will not need haircut daily.

So after the invention of money barter system lost its importance. Trade became easier with money, an individual can choose what to buy, at what quantity and when to buy.

Kotler (1984) explains that for exchange to take place, five conditions must be satisfied:

Jeg. There are at least two parties.

ii. Each party has something that might be of value to the other party.

iii. Each party is capable of communication and delivery.

iv. Each party is free to accept or reject the offer.

v. Each party believes it is appropriate or desirable to deal with the other party.

Exchange takes place between two persons when all the above conditions are met satisfactorily. Exchange results in satisfaction for both the parties and it can be said that both the parties are now better off than before the exchange actually took place.

You say that two parties are engaged in an exchange in case they are negotiating a deal and moving in the direction of signing an agreement. Negotiation is the natural process of trying to arrive at naturally agreeable terms. A transaction is said to have taken place when an agreement is reached.

Transaction is a deal between two parties. It has several dimensions such as place of agreement, things to exchange, and both the party agreeing to the condition of agreement. The terms of transactions are also supported by legal system of all the nations to safeguard the interest of both the parties.

Transfer is also a kind of exchange where one person exchange a product (in terms of a gift, a donation, or a help) with another person but it is different from transaction. In transfer the other party is not oblige of giving anything in return, there is commitment place of giving or receiving gift, and this exchange is not based on need, want or demand.

Every company wants exchange to happen on regular basis and to make this happen every company should work on relationship marketing. Relationship marketing is a bond of loyalty between buyer and seller this bonding is achieved by effort of both the parties. Seller has to ensure quality product at better price and buyer has to pay the price and will be brand loyal. This 'win-win' situation strengthened the relationship of buyer and seller.

A marketing asset consists of building trust, knowledge and help amongst two parties. Relationship marketing results in cutting down of transaction costs and time. Out of the building of true relationship marketing emerges a unique company asset which is known as a marketing network. Within the fold of marketing network, fall companies and firms which have over years come to build solid and dependable business relationships.

5. Markets :

A layman regards market as a place where buyers and sellers personally interact and finalize deals. The term “market” originates from the Latin word “Marcatus” which means “a place where business is conducted.”

According to Perreault and McCarthy, market is defined as a group of potential customers with similar needs or wants who are willing to exchange something of value with sellers offering various goods and/or services to satisfy those needs or wants. Of course, some negotiation will be needed. This can be done face-to-face at some physical location (for example, a farmer's market). Or it can be done indirectly through a complex network that links middlemen, buyers and sellers living far apart.

Depending upon what is involved, there are different types of markets which deals with products and/or services such as:

Jeg. Consumer Market:

In this market the consumers obtain what they need or want for their personal or family consumption. This market can be subdivided into two parts—fast moving consumer goods market from where the consumers buy the products like toothpaste, biscuits, facial cream etc. and services like internet, transportation etc.

Another is durables market from where, the consumers buy the products of longer life like motorcycles, cars, washing machines etc. and services like insurance, fixed deposits in the banks and non-banking financial companies etc.

ii. Industrial/Business Market:

In this market, the industrial or business buyers purchase products like raw materials (iron ore, coke, crude oil etc.), components (wind-screen, tyres, picture tubes, micro-processors etc.), finished products (packaging machines, generators etc.), office supplies (computers, pens, paper etc.) and maintenance and repair items (grease, lubricating oil, broom etc.).

Apart from products, now-a-days due to outsourcing the industrial buyers also require a number of services like accounting services, security services, advertising, legal services etc. from the providers of these services.

iii. Government Market:

In most of the countries central/federal, state or local governing bodies are the largest buyers requiring a number of products and services. Government is also the biggest provider of services to the people, especially in a developing country like India where army, railways, post and telegraph etc. services are provided by the Central Government and State Govt. and local municipality provides services like roadways and police and sewage and disposal and water supply respectively.

iv. Global Market:

The world is rapidly moving towards borderless society thanks to information revolution and the efforts of WTO to lower the tariff and non- tariff barriers. The product manufacturers and service providers are moving in different countries to sustain and increase their sales and profits.

Although the global companies from the developed countries are more in number (AT & T, McDonald's, Ford Motors, IBM, Sony, Citibank etc.); the companies from developing countries are also making their presence felt in foreign countries (Aditya Vikram Birla Group, Maruti-Suzuki, Infosys, IRCON etc.). The ultimate winners are the consumers who are getting world class quality products and services at an affordable price.

v. Non-Profit Market:

On one hand the society is making progress in every field, on the other hand the number of problems that it is facing are also increasing. Most of the people don't care for these problems due to variety of reasons such as lack of awareness, lack of time, selfishness etc. So in order to fill the void, the non-profit organizations came into being.

These organizations support a particular issue or a charity and create awareness among the general public towards these issues and try to obtain financial and non-financial support. For example, there are NGOs who are working towards the conservation of flora and fauna, Narmada Bachao Andolan, Chipko Andolan (to conserve the trees in the Himalayan region) etc.

These non-profit organisations need monetary support from individuals, institutions and governments to promote a cause or a charity like old age home, free dispensary, free education, home for destitute etc.


 

Legg Igjen Din Kommentar