Elements of Marketing Mix - 4 P's of Marketing Mix

Alt du trenger å vite om elementer i markedsføringsmiks. Elementene i markedsføringsmiks er i utgangspunktet fire, nemlig produkt, pris, markedsføring og plassering, selv om ekspertene har tenkt på flere Ps.

Uansett antall utgjør disse kjernen i markedsføringsbeslutninger fra markedsføringsvinkelen. Siden det er basert på markedsføringskonseptet, kan forbrukerne ikke glemmes. Hvis 'Ps' er for markedsførere, har forbrukere C og A.

Derfor er markedsblanding mesterblandingen av underblandinger, nemlig produktmiks, prismiks, kampanjemiks og stedsmiks. Disse elementene i markedsføringsvedtak som firmaet har kontroll over.

Markedsføring var derfor interne styrbare krefter. De strategiske beslutningene om markedsføring er der for hvert segment og variablene som gjør.

Lær om elementene i markedsføringsmiks, de er: - 1. Produktmiks 2. Prismiks 3. Plassmiks 4. Kampanjemiks.


4 P's Marketing Mix: Produkt, pris, sted og kampanjemix

Elements of Marketing Mix - 4 Ps of Marketing Mix: Produkt, pris, markedsføring og stedsmiks

Elementene i markedsføringsmiks er i utgangspunktet fire, nemlig produkt, pris, markedsføring og plassering, selv om ekspertene har tenkt på flere Ps. Uansett antall utgjør disse kjernen i markedsføringsbeslutninger fra markedsføringsvinkelen. Siden det er basert på markedsføringskonseptet, kan forbrukerne ikke glemmes. Hvis 'Ps' er for markedsførere, har forbrukere C og A.

Derfor er markedsblanding mesterblandingen av underblandinger, nemlig produktmiks, prismiks, kampanjemiks og stedsmiks. Disse elementene i markedsføringsvedtak som firmaet har kontroll over. Markedsføring var derfor interne styrbare krefter. De strategiske beslutningene om markedsføring er der for hvert segment og variablene som gjør.

Element # 1. Produktmiks :

Produktet er i fokus for markedsføring og markedsføring. Produktet er summen av fysisk og psykologisk tilfredshet det gir kjøperen. For eksempel er en bil, i fysisk forstand, en produsert transport drevet av bensinmotor som med komfortable sitteplasser, og flytter folk fra sted til et annet.

For en tenåring, med førerkortet, er det et tegn på at han ikke lenger er gutt - men en fullstendig voksen mann, for faren, er et bestemt merke en indikasjon på suksess i livet som statussymbol.

Således er et produkt summen av deler som materialer som ble brukt i konstruksjonen og dens evne til å utføre, emballasjen, merkevarene og immaterielle tingene som er knyttet til det - alt snakker om dets personlighet eller image.

Produktblandingen er sammensatt av produkter som tilbys for salg av firmaet over en periode.

Element # 2. Prismiks :

Pris er et viktig markedsføringsverktøy og hjelper deg med å lede produktet til et spesifikt forbrukersegment. Pris er verdien på et produkt uttrykt i form av penger. Pris i et kraftig instrument der både kjøpere og selgere er sterkt interessert. Det er prisen på et produkt eller en tjeneste som sikrer en anstendig avkastning, garanterer stabil økonomisk struktur, skaper, opprettholder og utvider markeds- og markedsandeler.

Pris er lik forbrukerens forventninger og forventninger innebærer produkt, installasjon, kreditt, etter salgstjenester og så videre. Prissetting utgjør derfor et av de største problemene med markedsføringsledelse. Hver markedssjef er veldig opptatt av sin prispolitikk, dens bestemmelse og gjennomføring.

Element # 3. Kampanjemiks:

Kampanjemiks er kommunikasjonsmiks som omhandler personlig upersonlig overbevisende kommunikasjon om produktet eller tjenesten til produsenten. Selv om selskaper kommuniserer med sine nåværende og potensielle kunder på en lang rekke måter, er de mest særegne kategoriene to, nemlig personlige og upersonlige.

Personlig er direkte kontakt med kundene mens upersonlig står for indirekte måter, nemlig reklame, salgsfremmende og PR.

Element # 4. Plassmiks :

Sted- eller distribusjonsblanding er et fysisk distribusjonssystem og dets samsvar med forbrukernes behov og for å sikre trygg og rettidig levering av varer til forbrukerne uansett hvor de befinner seg. Det inkluderer også institusjon av middelmenn eller distribusjonskanaler. Disse to institusjonene spiller en betydelig rolle i markedsføringen når de skaper verktøy for sted, tid og besittelse.


Elements of Marketing Mix - Produksjon, pris, distribusjon og promoteringsmiks

På den enkleste måten er den grunnleggende markedsføringsmiks blandingen av fire innganger eller delblandinger som utgjør kjernen i markedsføringssystemet:

(1) Produktmiks,

(2) Prismiks,

(3) Distribusjonsblanding, og

(4) Kampanjeblanding.

Utgangene er optimal produktivitet og tilfredshet.

(1) Produktmiks:

Produktet er det som har nytteverdi. Den har fire komponenter- (a) produktsortiment, (b) service etter salg, (c) merke og (d) pakke. Produktstyringen utvikler produktmiks i samråd med markedssjef.

(2) Prismiks:

Pris er den verdsettelsen som tilbyderen legger på produktet. Det må dekke priser, rabatter, godtgjørelser og kredittvilkår. Den omhandler priskonkurranse.

(3) Sted (distribusjon) blanding:

Distribusjon er levering av produktet og rett til å konsumere det. Det inkluderer distribusjonskanaler, transport, lager og lagerkontroll.

(4) Kampanje-blanding:

Markedsføring er den overbevisende kommunikasjonen om produktet av tilbyderen til potensielle kunder. Det dekker reklame, personlig salg, salgsfremmende tilbud, reklame, PR, utstillinger og demonstrasjoner brukt i promotering. Stort sett omhandler den ikke-konkurranse.

Noen markedsføringseksperter indikerer syv ingredienser i formelen for markedsføringsmiks. Ytterligere tre ingredienser er- (1) Emballasje, (2) Persepsjon og (3) Persistens - i alle 7 P-er av markedsføringsformelen. Plastpakke har fått ny betydning i selvbetjent detaljhandel. Persepsjon er et fakultet av innsikt som gjør det mulig å oppdage og gripe den skjulte markedsføringsmuligheten, f.eks. "Kroken" av fedd i løftetannpasta, teposer, ayurvediske ingredienser i kosmetikk.

Utholdenhet er den nødvendige holdningen for å hevde ens sterke vilje mot alle odds. Hele markedsføringsteamet må være et selvmotivert team for å demonstrere utholdenhet. For eksempel vedtok et lite selskap som markedsfører Promise tannpasta en vilje til å gjøre eller dø, og til tross for salg av høyt trykk, reklameangrep og lovlige hindringer fra multinasjonale (Colgate), kunne det komme opp til nr. 2-stilling i løpet av fem år. Så uten oppfatning og utholdenhet kan markedsføringsmiks av et nytt produkt bare være en fiasko.


Elements of Marketing Mix - Produkt-, pris-, sted- og kampanjemiks

Element # 1. Produktmiks:

Et av de viktige kravene for effektivitet i markedsføringen er en riktig produktplanlegging. Det er avgjørende for et firma å selge produktene, som er valget mellom potensielle forbrukere, som bestemmer produktenes markedsføringsområde eller produksjonsutvalg. Det er faktisk en tvetydig situasjon. I praktisk forstand bestemmes markedsføreren omfanget av produksjon og markedsføring av produkter, basert på lønnsomhet og forbrukergjenkjenning.

Imidlertid påvirker forbrukerne produktene som holder seg innenfor markedsføringsområdet. Avgjørelsen av produkter på firmaets markedsserie er kompleks, vanskelig og alltid risikovillig. Det blir observert at det å innføre slike produkter som kundene ikke kjøper snart, og de produktene som kundene bare kjøper i små beløp, har økonomiske tap. Derfor er det viktig å planlegge for produkter i markedet på en måte for å optimalisere overskuddet til firmaet og effektiviteten også.

Element # 2. Prisblanding:

En passende prispolitikk har en positiv innvirkning på gevinstregistrering og salgsrealisering. Prisingen er en direkte relatert faktor til fortjeneste og salg av produkter under forskjellige markedsforhold. Prisfastsatte politikk vil gjenspeile posisjonering av produktet i markedet. Disse problemene kan sees på som enten retningslinjer for høy pris eller lav pris. De effektive prisstrategiene kan vurderes i henhold til produktalderen i markedet - embryonale, modne og aldrende.

Saken analyserer markedsføringssegmenteringstilnærmingen, med tanke på etterspørselsgrensen for prissetting, og tillater rabatter og andre relaterte forhold.

Element nr. 3. Plassblanding:

Det er tre grunnleggende elementer - (i) produktgjenkjenning, (ii) prisstruktur og (iii) distribusjonsplanlegging som kreves for å utvikle en effektiv markedsføringsmiks. Den relative viktigheten av disse tre elementene varierer fra produkt til produkt og fra tid til annen. Distribusjon er ofte nøkkelen til en vellykket salgs- og markedsføringspolitikk. Målet med distribusjonsplanleggingen er å gjøre produktet tilgjengelig for forbrukerne på et mer praktisk sted.

Distribusjonsplanleggingen for produkter bør vurderes med største betydning for å motstå markedskonkurransen. Hvis et konkurransedyktig produkt er tilgjengelig på tilgjengelige utsalgssteder eller til lav pris, er det alle sjanser for å gå foran salget. For å håndtere en slik konkurransedyktig markedssituasjon må det derfor bestemmes en systematisk planlegging for å levere produktet til forbrukerne gjennom forskjellige distribusjonskanaler.

Tids- og avstandsfaktoren for levering av varer påvirker normalt kjøpsbeslutningene der produksjonen av produktene er underlagt forbrukerordre, sporadiske krav og løfter fra dør til dør. I denne forbindelse må planleggingen gjøres for å utvikle forskjellige metoder for effektiv produktdistribusjon gjennom identifiserte kanaler.

Element # 4. Kampanjeblanding :

Markedsføring av produkter i et konkurransedyktig miljø har mange veier. Fashion Advertising (FAds) og strategier som bygger for optimal salgsinnsetting er fremtredende blant dem. FAds har større innvirkning på eliteklientellgruppen sammenlignet med andre tiltak som ble brukt for å øke salget. Produktmerke- og emballasjeteknologien er kjerneinngangen for FAds.

Attraktiv emballasje og populær merkevarebygging har en betydelig rolle i markedsutvidelsen og markedsføring av produkter. I en konkurransedyktig markedsøkonomi leies merkevarene inn av produsentene, for produktmarkedsføring. I dette systemet må nye produktsjefer møte en oppoverbakke oppgave. Når du markedsfører nye produkter, er det viktig å ta potensielle så vel som eksisterende kunder i tillit gjennom en effektiv kommunikasjonsstyring.

I mangel av å bygge opp en slik bevissthet, får den nye produktsjefen fordelene mens merkeeieren får en høyere andel i forbrukerens rupie. Som sådan kan disse selskapene ikke være i stand til å etablere sitt eget merke på grunn av mange svakheter knyttet til kapital, teknisk kunnskap og markedsveiledning. Den fremtidige trusselen i denne forbindelse kan visualiseres i lys av å selge produktet. På sikt vil identiteten deres bare være som en produksjonsenhet, men ikke som en produktselger.


Elements of Marketing Mix - Produkt, pris, markedsføring og distribusjonssted

Elementene er som forklart nedenfor:

Jeg. Produkt blanding:

Et produkt er et verktøy som tilfredsstiller behovet til forbrukeren. Et produkt har forskjellige funksjoner og tilhørende tjenester. Hvis produktet markedsføres riktig, fører det til tilfredshet forbrukeren ønsker. Økt nivå av kundetilfredshet fører til større salg og omvendt. Derfor er et produkt hovedelementet i markedsføringsmiks. Uten et produkt er det med andre ord ingen markedsføring.

ii. Prismiks:

Riktig prisfastsettelse er en av de viktige faktorene i markedsføringsmiks. Dette er fordi pris gir likevekt i tilbud og etterspørsel etter et produkt i markedet.

Prisen er fast på grunnlag av følgende faktorer:

en. Materiell eller egenverdi på produktet.

b. Effekt av priser på forespørsel.

For eksempel reduserer høyere pris etterspørselen og omvendt. Fornuftig prissetting er dermed avgjørende for organisasjonens overlevelse og vekst.

iii. Kampanjemix:

Markedsføring er det elementet i markedsføringsmiks som hjelper til med å skape bred bevissthet om et produkt. Det kommuniserer fordelene med produktet til forbrukerne som gir drivkraft til den samlede markedsføringsinnsatsen. Kampanjen inkluderer reklame, salgsfremmelse, reklame, personlig salg etc.

iv. Distribusjonssted:

Når et produkt er klart, tar den rettidige distribusjonen mye viktig. Nye metoder og distribusjonskanaler må vurderes for lansering av produktet i markedet. Valg av en egnet kanal for distribusjon sparer kostnader og reduserer forsinkelsen med å gjøre varene tilgjengelige på forbruksstedet. Dermed hjelper distribusjon med å skape tid, sted og eierskap for produktet.

En virksomhet bør sørge for at distribusjonen av produktet i markedet skjer mye før påbegynnelsen av salgsfremmende aktiviteter. Ellers vil ikke hele markedsføringsmixen gi det ønskede resultatet, nemlig omsetningsøkningen.


Elements of Marketing Mix - 4 P's: Produkt, pris, sted og markedsføring

Elementene i markedsføringsmiks mest populært kjent som fire P-er av markedsføring er:

1. Produkt

2. Pris

3. Plasser

4. Kampanje

1. Produkt :

Produkt refererer til varer eller tjenester eller noe av verdi som tilbys markedet for utveksling.

Produkt inkluderer-

(a) Det fysiske produktet

(b) Fordelene som tilbys av produktet

(c) Utvidede tjenester etter salg av produkt som etter salgstjenester, håndtering av forbrukerklager eller klager.

Markedsføringsvedtaket knyttet til produkt inkluderer å bestemme om produktet, dets funksjoner, kvalitet, emballasje, merking og merkevarebygging.

2. Pris :

Pris refererer til mengden penger en kunde må betale for å kjøpe produktet. Prisen på produktet påvirker etterspørselsnivået, derfor bestemmer markedsføreren om prisen etter å ha analysert faktorer som konkurrentens pris for lignende produkter, rabatter eller kredittperiode som skal gis til kunder, verdien av produktet etc.

3. Sted :

Sted- eller fysisk distribusjon refererer til alle aktivitetene som gjør et produkt tilgjengelig for målkundene eller i målmarkedet. Markedsføringsvedtak relatert til 'Sted' inkluderer å bestemme at mellommennene skal nå målkundene, støtten som skal gis til formidlere for å sette i gang salg til potensielle kunder, lagernivåer som skal opprettholdes av firmaet og formidlere, lagring, lager og transport av varer fra produsenter til forbrukere.

4. Kampanje :

Markedsføring av produkter og tjenester refererer til alle aktiviteter som skaper bevissthet om funksjonene, tilgjengeligheten etc. av produktet eller tjenestene blant målkundene og overtaler dem til å kjøpe produktet. Markedsføringsvedtak relatert til 'Kampanje' inkluderer å bestemme kombinasjonen av verktøy som skal brukes til å markedsføre produktet eller tjenesten. Verktøyene inkluderer reklame, personlig salg og forskjellige kampanjeteknikker som gratis prøver, rabatter, kreditt til kunder etc.

Suksessen med et markedstilbud avhenger av hvor godt og effektivt selskapet har vært i stand til å bruke kombinasjonen av alle elementene i markedsføring for å skape overlegen verdi for kundene og dermed oppnå mål om økt salgsvolum og høyere fortjeneste.


Elements of Marketing Mix - 4 P's: Produkt, priser, sted / fysisk distribusjon og markedsføring

1. Produkt - (1. 'P') :

Et produkt blir vanligvis referert til noe håndgripelig, for eksempel en sjokolade, en penn, en bil eller en kjole. Produktet inkluderer også ideer, personer og steder. Derfor er et produkt definert som alt som en produsent tilbyr for en verdi for å tilfredsstille behovene eller ønsker hos målkunder.

Fra kundens synspunkt er et produkt et knippe verktøy som kjøpes fordi det har evnen til å tilfredsstille hans / hennes behov eller ønsker.

En kunde kjøper et produkt som gir fordeler:

(i) Funksjonelle fordeler

(ii) Psykologiske fordeler

(iii) Sosiale goder

Derfor påvirkes beslutningen om å kjøpe produktet av forskjellige faktorer som:

(i) Fysiske egenskaper

(ii) Merkenavn

(iii) Omdømme fra produsenten

(iv) Garanti eller etter salgstjeneste

(v) Emballasje osv.

Derfor er markedsføring av et produkt en blanding av konkrete og immaterielle egenskaper som kan byttes mot en verdi og tilfredsstille kundenes behov eller ønsker.

2. Prising - (2. 'P'):

Markedsføring er utveksling av varer eller tjenester for en verdi. Verdien er pengene som er betalt for å kjøpe et produkt. Disse pengene representerer summen av verdier som forbrukerne bytter mot fordelen av å ha eller bruke produktet eller tjenestene og blir referert til som prisen på produktet.

Pris kan defineres som mengden penger som en kjøper betaler til selgeren med tanke på kjøp av et produkt eller en tjeneste.

Bedrifter må være veldig forsiktige med å fastsette prisene for sine produkter eller tjenester på grunn av følgende årsaker:

Jeg. Ingen produkter eller tjenester kan lanseres uten prislapp.

ii. Pris regulerer etterspørselen etter et produkt. Prisøkning fører til redusert etterspørsel og omvendt.

iii. Pris brukes som et effektivt konkurransevåpen. .

iv. Pris påvirker inntektene og fortjenesten til et firma.

3. Sted / fysisk distribusjon - (3. 'P'):

Fysisk distribusjon er opptatt av å gjøre varene og tjenestene tilgjengelige på rett sted slik at folk kan kjøpe det samme. For å selge varer må en produsent bestemme at formidlere skal selge varene sine og kanalene for å distribuere varer mellom kundene.

Elements of Place / Physical Distribution Mix :

(i) Distribusjonskanaler :

Forbrukerproduktene har stort antall kunder fordelt på et bredt geografisk område. Det er ikke mulig for en produsent å nå direkte til alle sine eksisterende og potensielle kunder effektivt og effektivt. Derfor bruker produsenter formidlere for å selge produktene sine og distribuere dem fra produksjonsstedet til forbruksstedet.

For eksempel kan Xellent Traders utnevne en distributør i hver stat som igjen vil utnevne forhandlere i forskjellige byer i staten til å selge produkter fra Xellent Traders. Forhandlerne selger på sin side produktene til direkte kunder. På denne måten vil Xellent Traders kunne selge varene sine til kundene som er spredt over hele landet gjennom distributører, forhandlere eller forhandlere. Koblingene mellom produsent og kunde kalles distribusjonskanaler.

Distribusjonskanaler er sett med firmaer og enkeltpersoner som tar tittel eller hjelper med å overføre tittel til bestemte varer og tjenester når det går fra produsenter til forbrukere.

Distribusjonskanaler letter følgende:

en. De etablerer et nettverk av markedsføringskanaler for å distribuere varer og tjenester.

b. De bringer inn innsatsøkonomi.

c. De bidrar til å dekke store geografiske områder og få effektivitet i distribusjon, transport, lagring og forhandlinger.

d. De gir kundene bekvemmelighet ettersom mer enn ett produkt kan kjøpes fra ett sted.

e. De gir autentisk markedsinformasjon på grunn av deres direkte kontakt med kunder.

Funksjoner av distribusjonskanaler:

Distribusjonskanaler overvinner distribusjonsbarrierene som kan eksistere mellom produsenter og forbrukere og jevner flyt av varer ved å skape besittelses-, sted- og tidsverktøy.

De viktige funksjonene som utføres av forskjellige distribusjonskanaler er:

(a) Sortering - Middelmenn anskaffer forskjellige varer fra forskjellige kilder. Disse varene kan variere når det gjelder kvalitet, art og størrelse. Før de selger varer, sorterer mellommennene dem i homogene grupper på grunnlag av størrelse eller kvalitet.

(b) Akkumulering - De forskjellige kanalene letter kontinuerlig flyt av forsyning av varer ved å samle inn varer i store, homogene bestander.

(c) Tildeling - Engrosdistributørene og detaljistene deler den homogene aksjen i mindre, salgbare partier og selger dem til forskjellige kjøpere.

(d) Assorting - Middlemen bygger utvalg av produkter for videresalg. Produsenter produserer produkter fra en produktserie, men kundene kan kreve forskjellige typer produkter. Mellommennene kjøper produkter fra forskjellige produsenter for å oppfylle de forskjellige kravene eller kravene til kunder eller sluttbrukere.

(e) Produkt promotering - Produsentene organiserer vanligvis reklame og andre salgsfremmende aktiviteter, men kanalene deltar og viderefører disse aktivitetene til kundene. Det er for eksempel detaljistene som viser eller demonstrerer produktene for sluttbrukere, holder konkurranser eller kjører salgsfremmende ordninger for å øke salget.

(f) Forhandling - Kanaler er mellommennene som arbeider med produsenter og kunder samtidig. De forhandler om priser, kvalitet, garanti og andre relaterte forhold med produsentene og overfører fordelene til kundene for å øke salget og kundegrunnlaget.

(g) Risikotaking - I ferd med distribusjonen er tittelen på vareroverføring fra produsenten til distributøren som påtar seg risikoen på grunn av svingninger i pris og etterspørsel, ødeleggelse eller annen form for skade.

(ii) Fysisk distribusjon:

Når varene er produsert, pakket, merket, priset og markedsført, må disse varene være tilgjengelige for kundene på rett sted, til rett tid og i riktig mengde. I tilfelle varene ikke er tilgjengelige et sted hvor det er praktisk for kunder å kjøpe, kan det tvinge kundene til å kjøpe alternativt produkt og dermed føre til tap av salg. Dermed er det et viktig ansvar fra en markedsfører å sikre at produkter er fysisk tilgjengelige på steder som er praktisk for eksisterende eller potensielle kunder.

Fysisk distribusjon er et element i markedsføringsmiks som refererer til fysisk håndtering og bevegelse av varer fra produksjonsstedet til distribusjonsstedet. Hovedkomponentene i fysisk distribusjon er transport, lager, materialhåndtering og lagerkontroll.

Komponenter for fysisk distribusjon :

Hovedkomponentene i fysisk distribusjon er:

(a) Behandling av ordre:

Kjøper-selger-forholdet begynner med ordrerens plassering av selgeren. En god fysisk distribusjon er den som sørger for en nøyaktig og rask behandling av ordrer. For å utvikle et godt forhold til kunder, opprettholde selskapets image og ha gjentatte ordrer, er det et must at selskapet utfører ordrer uten forsinkelse og sikrer levering av varer med riktig spesifikasjoner og riktig mengde.

(b) Transport:

Kunder kan kjøpe varer bare hvis de er tilgjengelige på steder som er praktisk for dem. Derfor er transport et av de viktigste elementene i fysisk distribusjon av varer. Det er transporten som frakter varer fra produksjonssted til salgssted. Et firma kan bruke vei, luft eller jernbane som transportmodus avhengig av kostnad, hastighet, frekvens, tilgjengelighet osv. Et firma må bruke transporten som er mest kostnadseffektiv og gir verdien av produktet.

(c) Lagring:

Lagring av en komponent i fysisk distribusjon gir lagring, assortering, gradering osv. Av produkter for å skape tidsnytte i dem. Lagring eliminerer hindringen for "Time", da det gjør det lettere for firmaer å lagre produktene sine nærmest målmarkedene og betjene kundene sine og minimere forskjellen mellom produksjon og forbrukstid. Større antall lager et firma opprettholder mindre er tiden det tar å levere varer til målkunder, men det medfører kostnad. Derfor avgjør beslutningen om å vedlikeholde lager av kostnadene for lager og deres verdi tillegg til produktet. Et selskap som produserer produkter som kan kreve langtidslagring, kan ha lager lokalisert nær produksjonsstedet, men for klumpete produkter eller bedervelige varer er lager nær målmarkedet å foretrekke.

(d) Lagerkontroll:

Beholdningskontroll viser til beslutningen om å opprettholde lagernivået. Varebeholdningsnivå avhenger av forventet etterspørsel og kostnadene for å føre varelageret. Høyere nivå på varebeholdningen, høyere vil servicenivået til kundene være, men samtidig vil det føre til høye bærekostnader på grunn av enorme mengder kapital som blir bundet opp i form av aksjer. De passende lagernivåene kan opprettholdes hvis faktorer som påvirker lagernivået blir vurdert nøye. Fremgangen innen informasjonsteknologi har utviklet konseptet 'Just-In-Time' som hjelper firmaer med å opprettholde de nødvendige aksjenivåene.

Nivå på varelager avhenger av prediksjon for fremtidig etterspørsel. En tilnærmet nøyaktig forutsigelse hjelper til med å opprettholde et minimum som kreves og dermed reduserer bærekostnadene, kontrollerer kontantstrømmene og opprettholder jevn produksjonsnivå.

De forskjellige faktorene som påvirker etterspørselsforutsigelsene og beslutningen om å opprettholde lagerbeholdningen er som følger:

(a) Firmaets policy angående nivået på kundeservice som skal tilbys - Høyere servicenivå, høyere vil være kravet for å opprettholde aksjenivået.

(b) Grad av nøyaktighet av etterspørselsprognosen. Jo høyere nøyaktigheten er mindre er behovet for å opprettholde høye lagernivåer.

(c) Distribusjonssystemets respons overfor den ekstra etterspørselen - Jo lengre tid det tar å møte ekstra etterspørsel, jo høyere er nivået på lager som skal opprettholdes.

(d) Bærekostnader for varelager som inkluderer produksjon eller kjøp av kostnader, lager, transport osv. - Høyere kostnad lavere vil være nivået på beholdningen opprettholdt.

4. Kampanje - (fjerde 'P'):

Markedsføring er en teknikk for å skape oppmerksomhet blant potensielle forbrukere om produktet og overbevise dem om at verktøyene og fordelene ved produktet vil tilfredsstille deres behov og ønsker.

Et selskap kan produsere produkt av ypperlig kvalitet til mest konkurransedyktige priser og gjøre det tilgjengelig på alle strategiske salgssteder, men hvis det ikke klarer å kommunisere med sine målkunder, er det ikke sikkert at produktet selger godt i markedet.

Gjennom "promotering" har selskapene derfor som mål å oppnå tvillingmål:

(i) Informer potensielle kunder om produktet og

(ii) Overtal dem til å kjøpe produktet.

Markedsføring er et viktig element i markedsføringsmiks der markedsførere bruker forskjellige kommunikasjonsverktøy for å oppmuntre til utveksling av varer og tjenester i markedet.


Elementer av markedsføringsmiks - med strategier og mål

1. Produkt:

Produkt er hovedelementet i markedsføring. Markedsføring er ikke mulig uten et produkt. "Et produkt er alt som kan tilbys et marked for oppmerksomhet, anskaffelse, bruk eller forbruk som kan tilfredsstille et behov eller et behov", sier Philip Kotler. I følge Alderson er "Produktet en pakke med verktøy som består av forskjellige produkter"

Som mennesker har til og med et produkt en viss livssyklus som er delt inn i fire stadier - Introduksjon, vekst, modenhet og tilbakegang. En markedsfører skal være smart nok til å gi den beste markedsføringsmiks som passer livssyklusstadiet til produktet.

Produktstrategi:

Produktstrategi bestemmer retningen på produktinnsatsen din som - Hva blir fremtiden til produktet? Hvordan vil det komme andre til gode? Vil det være lik konkurrentens produkt eller annerledes? Hvordan vil dette produktet nå kunden? Hvordan blir kunden trukket til produktet?

Vil det oppnå selskapets mål? Med enkle ord lager produktstrategi et veikart som et produkt oppfyller selskapets mål.

Vellykket produktstrategi skal være basert på marked og behov, viktige funksjoner og differensierere og forretningsmessige mål.

2. Pris:

Prisfastsettelse er et av de viktige elementene i markedsføringsmiks, som refererer til hvor mye penger kunden trenger å betale for å kjøpe et produkt. Det er det eneste elementet som gir omsetning for selgeren. Det innebærer å fange eller "høste" verdien som er skapt av de andre elementene i markedsføringsmiks som produkt, sted og markedsføring. Det er et resultat av forskningen på forskjellige segmenter, kundens evne til å betale, markedsforhold, konkurrentens handlinger og totale utgifter.

Pris som en av P-erne i markedsføringsmiks, bruker en håndfull markedsførere det som et markedsføringsverktøy. De fleste markedsførere har en passiv tilnærming som fører dem til å begå feil i å prissette produktene sine. Noen av feilene kan inkludere at pris er for kostnadsorientert, pris ikke blir revidert i henhold til markedssituasjonen, noe som gjør pris uavhengig av andre Ps i markedsføringsmiks.

Dermed er pris en verdi som vil kjøpe en endelig mengde, vekt eller annet mål på varer eller tjenester.

Det bestemmes av tre faktorer:

(i) En kjøper villig til å betale.

(ii) En selger som er villig til å godta.

(iii) Priser fra konkurrenter.

3. Sted:

Place, et element i markedsføringsmiks, tar for seg kanalene som råvarer blir konvertert til ferdige varer og deretter transportert til kundene. Det involverer forskjellige formidlere som distributører, grossister og detaljister og til og med Internett.

Det er viktig å plassere riktig produkt på rett sted for å generere inntekter og øke fortjenesten for selskapet. Det hjelper også med å lære endringene i kundenes tenkning, stiler, mote og behov.

'Plass' i markedsføringsmixen er broen som forbinder produsenten med kunden. Det inkluderer alle elementene som hjelper deg med å få produktene fra produsentens sted til kundens sted. Det starter fra leverandørens leverandør og slutter hos den endelige forbrukeren.

4. Kampanje:

Det er nødvendig å skape bevissthet om produktet og tjenesten et selskap tilbyr til kundene. Dette behovet for bevissthet kommer inn under det fjerde elementet i markedsføringsmiks, promotering. Markedsføring er kunsten og vitenskapen om å kommunisere til kundene, om produktet, merkevaren eller tjenesten til. Bare når fordelene med produktet blir overført til kunden, vil salg og fortjeneste genereres for selskapet. Dette kan enkelt gjøres ved å markedsføre produktet effektivt.

Mål for promotering :

Jeg. Skaper bevissthet rundt produkter og tjenester

ii. Bygger merkevare- og selskapsbilde

iii. Kobler merkevaren og selskapet med forbrukerne

iv. Minner forbrukerne om produktene, tjenestene, merkevarene i markedet

v. Skaper et konkurransedyktig miljø

vi. Overtaler forbrukerne til produkter og tjenester

vii. Gir kunder tilbud om rabatter m.m.

viii. Forsterker merkevarebildet i hodet til forbrukerne

ix. Hjelper selskapet med å overleve i et konkurranseutsatt marked

x. Bygger tillit og lojalitet i hodet til forbrukerne

xi. Styrker forholdet mellom forbrukere og organisasjonen


Elements of Marketing Mix - 4 viktige ingredienser: produkt, pris, sted og markedsføring

De fire viktigste ingrediensene i markedsføringsblandingen er beskrevet på følgende måte:

1. Produkt:

Et produkt er hvilken som helst vare eller tjeneste som forbrukerne ønsker. Det er et knippe verktøy eller en klynge av konkrete og immaterielle attributter. Det innebærer planlegging, utvikling og produksjon av riktig type produkter og tjenester. Den tar for seg dimensjonen produktlinje, holdbarhet og andre kvaliteter. Firmaets produktpolicy omhandler også riktig merkevarebygging, riktig emballasje, passende farge og andre produktfunksjoner.

2. Pris:

Prisavgjørelser og policyer har direkte innflytelse på salgsvolumet og fortjenesten i virksomheten. I praksis er det veldig vanskelig å fikse riktig pris. Right price can be determined through pricing research and test marketing. Demand, cost, competition, government regulations, etc., are the vital factors that must be taken into consideration in the determination of price. Price mix involves decisions regarding base price, discounts, allowances, freight payment, credit, etc.

3. Place:

This element of the marketing mix involves choice of the place where products are to be displayed and made available to the consumers. It is concerned with decisions relating to the channels of distribution.

A manufacturer may distribute his goods through his own outlets or he may employ wholesalers and retailers for this purpose. Irrespective of the channel used, management should continuously evaluate channel performance and make changes whenever performance falls short of expected targets. Management must develop a physical distribution system for handling and transporting the goods through the selected channels.

4. Promotion:

Promotion component of the marketing mix is concerned with bringing products to the knowledge of customers and persuading them to buy. It involves decisions with respect to advertising, personal selling and sales promotion.

All these techniques help to promote the sale of products and fight competition in the market. No single method of promotion is alone effective and therefore a promotional campaign involves a combination of two or more promotional methods.

There is no one ideal promotional mix that fits all situations. While devising a promotional mix, nature of the product, type of customers, promotion budget and the stage of demand should be taken into consideration.


Elements of Marketing Mix – With Additional P's of Marketing

Marketing mix is known as the Four P's of marketing, the marketing mix components are price, place, product, and promotion.

1. Product:

A product is viewed as an item that satisfies what a consumer needs or wants. It is a tangible good or an intangible service. Intangible products are service based like the tourism industry, the hotel industry and the financial industry. Tangible products are those that have an independent physical existence. Typical examples of mass-produced, tangible objects are the refrigerators and the CFL bulbs. A less obvious but ubiquitous mass-produced service is a computer operating system.

Every product passes through a product life cycle, which starts with introduction phase of the product, then moves on to the growth phase, followed by maturity phase. Lastly, the product faces the decline phase. In fact it is often compared with human life cycle such as birth, childhood, adulthood and death.

Keeping in view the life cycle – The marketer must also consider the product mix by expanding the current product mix. It can be done by increasing a certain product line's depth or by increasing the number of product lines. Marketers should consider how to position the product, how to exploit the brand, how to exploit the company's resources and how to configure the product mix so that each product complements the other.

The product development strategies must also be considered. The Product area is concerned with developing the right “product” for the target market. This offering may involve a physical good, a service, or a blend of both. Product is not limited to “physical good”.

2. Place:

Place refers to providing the product at a place which is convenient for consumers to access. Place is synonymous with distribution. Various strategies such as intensive distribution, selective distribution, exclusive distribution, and franchising can be used by the marketer to complement the other aspects of the marketing mix.

Place is concerned with all the decisions involved in getting the “right” product to the target market Place. A product isn't much good to a customer if it isn't available when and where it's wanted. A product reaches customers through a channel of distribution.

3. Promotion:

It represents all of the methods of communication that a marketer may use to provide information to different parties about the product. Promotion comprises elements such as – advertising, public relations, personal selling, and sales promotion.

Advertising covers any communication that is paid for, from cinema commercials, radio and Internet advertisements through print media and billboards. Public relations is where the communication is not directly paid for and includes press releases, sponsorship deals, exhibitions, conferences, seminars or trade fairs and events.

Word-of-mouth is any apparently informal communication about the product by ordinary individuals, satisfied customers or people specifically engaged to create word of mouth momentum. Sales staff often plays an important role in word of mouth and public relations. Promotion is concerned with telling the target market about the “right” product. Promotion includes personal selling, mass selling, and sales promotion and advertising.

4. Price:

The price is the amount a customer pays for the product. Price is very important, as it determines the company's profit and hence, survival. Adjusting the price has a profound impact on the marketing strategy, and depending on the price elasticity of the product, often it will affect the demand and sales as well.

The marketer should set a price that complements the other elements of the marketing mix. While deciding upon the price of the product, the customer's perceived value for the product must be kept in mind.

Three basic pricing strategies are:

Jeg. Market skimming pricing,

ii. Market penetration,

iii. Neutral pricing.

The 'reference value', where the consumer compares the price with competitors' product and the 'differential value', where the consumer view of this product's attributes with the attributes of other products must be taken into account. In addition to developing the right Product, Place, and Promotion, marketing managers must also decide the right Price.

In setting a price, they must consider the kind of competition in the target market – and the cost of the whole marketing mix. They must also try to estimate customer reaction to possible prices.

The Additional Ps of Marketing :

Three more P[s] have been added to the existing list of marketing mix which has four components, making them to 7 Ps of marketing mix. These additional Ps of marketing include physical evidence, people and process.

These are being discussed, in brief, below:

1. Physical Evidence – this refers to the decor or ambience of the store and even the uniform of the staff as well. Many private Hospitals are also indulging in marketing strategies by disregarding the traditional uniform of the nursing staff and even making the rooms more happy looking.

2. People – people refer to the employees of the company and their capability and calibre in dealing with the customers, clients, outsiders, dealers etc.

3. Process – this refers to various systems and sub-systems prevailing in the marketer.


Elements of Marketing Mix – To be Considered by the Manufacturer

In marketing planning, we use marketing information to assess the situation, where we have to select specific targets in the form of market segments. For each segment or sub-division of the market, we formulate a number of combinations or devices or policies that are coordinated into a single marketing programme to reach a particular target or market segment. The combination, so made of these marketing methods or devices, is known as the marketing mix.

Marketing mix is composed of product, price, place and promotion.

In view of what has been discussed above, we can state that marketing is a system of integrated business activities designed to develop strategic plans (in the form of marketing mix) leading to the satisfaction of customers' wants of selected market segments.

According to Philip Kotler, “the marketing concept is customer-oriented, backed by integrated marketing, aimed at generating customers' satisfaction as the key to satisfying organizational goals.”

The following are the elements of the marketing mix which the manufacturers should consider:

Jeg. Product Planning – Policies and procedures relating to product lines to be offered – quality, design, the market to sell, whom, where, when and in what quantity.

ii. Pricing – Policies and procedures relating to a the level of prices to adopt, the specific prices to adopt, use of list prices, and the margins to adopt for company and for the trade.

iii. Branding – Policies and procedures relating to selection of trademarks, individualized or family brand, sale under private brand or unbranded.

iv. Channels of distribution – Policies and procedures relating to the Channels to use between plant and consumer, the degree or selectivity among wholesalers and retailers.

v. Personal selling – Policies and procedures relating to the burden to be placed on personal selling and the methods to be employed in the manufacture's organization, the wholesale segment of the trade, and the retail segment of the trade.

vi. Advertising – Policies and procedures relating to the amount to spend, the copy to adopt, product image desired, and corporate image desired.

vii. Promotions – Policies and procedures relating to the burden to place on special selling plans, the form of devices for consumer promotion and for trade promotions.

viii. Packaging – Formulation of package and label. The burden to be put on display to help effective sale, the methods to adopt to secure display.

ix. Servicing – Providing pre-sale and after-sale service needed.

x. Physical handling/Fact finding and analysis – Warehousing, Transportation, Inventories/use of facts in marketing operations.


 

Legg Igjen Din Kommentar