Forbrukerens ordinære nyttefunksjon | Mikro

I denne artikkelen vil vi diskutere om ordinær nyttefunksjon for forbrukeren.

Tenk på en enkel sak der forbrukeren bare kjøper to varer, Q 1 og Q 2 .

Hans ordinelle nyttefunksjon er:

U = f (q 1, q 2 ) (6.1)

hvor U er ordinalt bruksnummer, og q 1 og q 2 er mengdene som forbrukes av de to varene. Anta at U er en enkeltverdifunksjon av q 1 og q 2, og f (q 1, q 2 ) er kontinuerlig, og den har kontinuerlige førsteordens og andreordens partielle derivater. Husk også at U må være en vanlig strengt kvasi-konkave funksjon av qi og q 2 .

Siden det antas at forbrukeren vil ønske å ha mer av begge varene, vil de partielle derivatene av U (wrt) q 1 og q 2 være positive, med mindre annet er nevnt som i noen uvanlige tilfeller. Men husk noen flere punkter om nyttefunksjonen.

For det første er ikke forbrukerens nyttefunksjon unik. Enhver funksjon som er en positiv monoton transformasjon av hans nyttefunksjon, kan også tas som en bruksfunksjon for forbrukeren, for den vil representere det samme preferanse-likegyldighetsmønster.

For det andre, som nevnt, står U i for ordinalt bruksnummer for en bestemt kombinasjon av varene. Dette tallet har ingen kardinal betydning. Det har bare ordinær betydning. Det indikerer bruksrangeringen av nevnte kombinasjon til forbrukeren.

Siden bruksnumrene ikke har noen kardinal betydning, kan de to tallene som indikerer to bruksranger for to spesielle varekombinasjoner være for eksempel 2 og 3, eller de kan til og med være 2 og 300, det høyere tallet indikerer den høyere bruksrangeringen til de to.

For det tredje er nyttefunksjonen definert for en bestemt tidsperiode. Forbrukerens optimale utgiftsmønster analyseres kun med hensyn til denne perioden. Muligheten for å overføre forbruksutgifter fra en periode til en annen har ikke blitt vurdert her.

Husk at tidsperioden ikke skal være så kort at ønsket om variasjon ikke kan tilfredsstilles, og heller ikke være så lenge at forbrukerens smak og formen på hans nyttefunksjon kan endre seg i mellomtiden. Enhver mellomperiode skal være passende for den statiske teorien om forbrukeratferd.

 

Legg Igjen Din Kommentar