Økonomisk vekst: Merknader om økonomisk vekst i et land

Økonomisk vekst: Merknader om økonomisk vekst i et land!

(a) Betydning av økonomisk vekst:

Hvert land i den moderne verden sikter mot den raske økonomiske veksten. Men hva forstår vi med økonomisk vekst?

"Økonomisk vekst er en prosess med vedvarende økning i landets reelle inntekter over lang tid."

Her trenger to punkter spesiell vekt:

(i) Økning i landets reelle inntekter:

Henviser til økning i nasjonale inntekter når det gjelder varer og tjenester og ikke i pengemessige forhold Nasjonale inntekter i pengemessige vilkår kan øke bare på grunn av prisøkning, selv om produksjonen av varer og tjenester produsert i løpet av året kan forbli konstant eller til og med falle.

Derfor bør det være en økning i landets reelle inntekter (når det gjelder varer og tjenester) slik at tilgjengeligheten av varer og tjenester per innbygger går opp, noe som fører til en økning i folks levestandard. Nasjonalinntekt måles til nåværende priser og til faste priser.

Mellom de to kalles nasjonalinntekt til faste priser realinntekt. For å kjenne til økningen i realinntekten, bør nasjonale inntekter til faste priser tas, fordi dette eliminerer effekten av prisendring på nasjonalinntekten.

(ii) Vedvarende økning over lengre tid:

Henviser til kontinuerlig økning i realinntekten i mange år uten pause. En økning i realinntekten i et år eller to indikerer ikke økonomisk vekst. Økningen skal være kontinuerlig i en årrekke. Dermed bør tidsenheten for å måle økonomisk vekst ikke være i form av år, men i flere tiår for å eliminere konjunkturendringer i nasjonal produksjon.

(b) Indikatorer for økonomisk vekst:

De viktige tiltakene eller indikatorene for økonomisk vekst er:

(i) Nasjonalinntekt (ii) Inntekt per innbygger og (iii) Bruttonasjonalprodukt per innbygger.

 

Legg Igjen Din Kommentar