Likevekt av den perfekt konkurrerende industrien

I denne artikkelen vil vi diskutere om likevekten i den perfekt konkurrerende industrien.

Vilkårene for likevekt i den perfekt konkurrerende industrien :

En næring er i likevekt:

(i) Når det ikke er noen tendens for firmaene verken å forlate eller komme inn i bransjen, og

(ii) Når hvert firma også er i likevekt.

Den første betingelsen innebærer at de gjennomsnittlige kostnadskurvene sammenfaller med den gjennomsnittlige inntektskurven for alle firmaene i bransjen. De tjener bare normal fortjeneste, som antas å være inkludert i selskapets gjennomsnittlige kostnadskurver. Den andre betingelsen innebærer likhet mellom MC og MR. Under en perfekt konkurransedyktig næring må disse to betingelsene være oppfylt på likevektspunktet, dvs.

Kortvarig likevekt av den perfekt konkurrerende bransjen:

En bransje er i likevekt på kort sikt når den totale produksjonen forblir jevn, og det er ingen tendens til å utvide eller trekke sammen produksjonen. Hvis alle firmaer er i likevekt, er industrien også i likevekt.

For å oppnå full likevekt av næringen på kort sikt, må alle firmaer tjene bare normal fortjeneste. Betingelsen for dette er SMC = MR = AR = SAC. Men bransjen i fall er like ved ulykke, fordi på kort sikt kan noen selskaper tjene supernormale overskudd og noen få tap.

Selv da er bransjen i kortsiktig likevekt når mengden etterspurt og levert mengde er lik den prisen som klarer markedet. Dette er illustrert i figur 4, der industrien i panel (A) er i likevekt på punktet E hvor etterspørselskurven D og tilbudskurven S skjærer hverandre som bestemmer OP-prisen hvor den totale utgangs-OQ-en blir klarert.

Men til den rådende prisen OP tjener noen firmaer supernormale overskudd PE 1 ST som vist i panel (B), mens noen andre selskaper har FGE 2 P-tap som vist i panel (C) i figuren.

Langvarig likevekt i den perfekt konkurrerende bransjen :

Bransjen er i likevekt på lang sikt når alle firmaer tjener normalt overskudd. Det er ikke noe insentiv for firmaer å forlate bransjen eller for nye firmaer å gå inn i den. Med alle faktorer homogene og gitt sine priser og den samme teknologien, er hvert firma og bransje som helhet i full likevekt der LMC = MR = AR (= P) = LAC på sitt minimum.

En slik likevektsposisjon oppnås når den langsiktige prisen for industrien bestemmes av like stor grad av etterspørsel og tilbud fra industrien. Bransjens langsiktige likevekt er illustrert i figur 5 (A) der langsiktig pris på og OQ-produksjon bestemmes av skjæringspunktet mellom etterspørselskurven D og tilbudskurven S ved punkt E.

Til denne prisen er selskapene i likevekt i punkt A i panel (B) på OM-nivå på produksjonen der LMC = SMC = MR = P (= AR) = SAC = LAC på det minste. På dette nivået tjener firmaene normalt overskudd og har ikke noe insentiv til å komme inn eller forlate bransjen.

Det følger at når industrien er i langsiktig likevekt, er også hvert firma i næringen i langsiktig likevekt. Hvis både næringen og bedriftene er i langsiktig likevekt, er de også i kortsiktig likevekt.

Selv om alle bedrifter i en perfekt konkurransedyktig næring på lang sikt har de samme kostnadskurvene, kan bedriftene ha ulik effektivitet. Bedrifter som bruker overlegne ressurser eller innspill som overordnet ledelse, må betale dem høyere belønning, ellers vil de skifte til nye firmaer som tilbyr dem høyere priser.

Så konkurransekreftene vil tvinge de mer effektive firmaene til å betale overlegne ressurser høyere priser til deres mulighetskostnad. Som et resultat vil lac-kurven til de mer effektive firmaene skifte oppover, og de vil ha fordel i form av høyere produksjon til den høyere langsiktige likevektsprisen som er satt av industrien.

Kan ikke betale høyere priser på ressurser eller innsats, vil mindre effektive firmaer bli konkurrert bort. Nye firmaer som er i stand til å betale mer og tiltrekkes av den nye høyere markedsprisen, kommer inn i bransjen. Men til den nye langsiktige likevektsprisen for industrien, vil alle firmaer produsere på minimum lac.

Dette er illustrert i figur 6 der industrien er i begynnende likevekt på punkt E med pris op i panel (A) og de mer effektive firmaene som alle andre firmaer er i likevekt på punkt A i panel (B). Siden industrien er i likevekt, eksisterer ikke de nye selskapene, da de ikke er i stand til å dekke kostnadene sine til OP-pris.

Når de mer effektive firmaene betaler høyere priser på ressurser eller innsats, stiger LAC-kurven til LAC 1 . Ved den nye langsiktige likevektsprisen for industrien satt til OP 1, er de mer effektive selskapene i likevekt der P 1 = LAC 1 på sitt minstepunkt A 1 i panel (B).

De produserer nå større produksjon OM 1 selv om de tjener normal fortjeneste. De nye firmaene tjener også normal fortjeneste på punkt A 2, som vist i panel (C). Men de produserer mindre output OM 2 enn OM 1 produsert av de mer effektive firmaene.

 

Legg Igjen Din Kommentar