Determinanter for den reelle valutakursen (med diagram)

La oss gjøre en grundig studie av bestemmelsene for den reelle valutakursen.

1. BOT (NX) er lik netto kapitalutstrømning, som igjen tilsvarer SI.

2. Sparing (S) avhenger av C, G og T.

3. Investering (I) avhenger av både den innenlandske og verdensrenten. I en verden med perfekt kapitalmobilitet er det bare en rente.

Fig. 6.5 viser hvordan RER bestemmes. NX (e r ) -kurven er nedover skrå av en enkel grunn. Dette er allerede blitt forklart. Linjen S - I, som viser overskuddet av sparing i forhold til investering, er vertikal fordi det ikke er noen sammenheng mellom S eller I og RER. Netto eksportkurve skjærer den vertikale SI-kurven ved punkt E og likevektskursen er e0 .

De to kurvene i fig. 6.6 kan tolkes som tilbuds- og etterspørselskurvene for utenlandsk valuta. Den vertikale linjen S - I representerer netto kapitalutstrømning og dermed tilbudet av pund som skal byttes til dollar (eller annen utenlandsk valuta) og investert i USA (eller i utlandet).

Den nedover skrånende kurven, NX, representerer nettoforespørselen etter pund av utlendinger som ønsker at kilo skal kjøpe britiske varer. Ved likevekten RER (e r0 ) balanserer tilbudet av pund tilgjengelig for nettokapitalutstrømningen etterspørselen etter pund ved at utlendinger som kjøper britiske varer (dvs. nettoeksporten).

 

Legg Igjen Din Kommentar