Er prisdiskriminering gunstig og ønskelig for samfunnet?

Den følgende artikkelen vil veilede deg til å vite om prisdiskriminering er gunstig og ønskelig for samfunnet.

1. Fordelaktig for samfunnet:

Prisdiskriminering er noen ganger gunstig for samfunnet.

For eksempel:

Leger tar lav avgift fra fattige pasienter og høye avgifter fra rike. Her vil fattige pasienter få gevinst og kreve diskriminerende gebyr vil være berettiget på økonomisk og sosialt grunnlag. Det er ikke sosialt kritikkverdige fordi rike mennesker har kapasitet til å betale mer. Dermed overføres pengene fra en gruppe rike personer til en annen gruppe rike personer.

2. Fordelaktig og fordelaktig for dårlig klasse også:

Fra prisdiskriminering blir også fattige mennesker tjent med.

For eksempel:

Jernbaneprisen belastes av jernbaneselskapet. Førsteklasses passasjerer betaler forholdsvis mer enn passasjerene i andre klasse for praktisk talt samme type fordel. Derfor er systemet med lading av diskriminerende priser gunstig for de fattige klassene.

3. Øker inntekten av et firma:

Prisdiskriminering gir høyere totale inntekter til firmaet. Men de økte inntektene går til det rike monopolfirmaet, selv om allmennheten ikke er tjent med det.

4. Det øker produksjonen og gir velferd til folket:

I noen land er jernbanetakstene lavere for få priser eller viktige varer. Dette systemet er en type prisdiskriminering, men økonomer har støttet dette synet.

 

Legg Igjen Din Kommentar