Faktorer som påvirker prisavgjørelsene

Pris er det eneste elementet i markedsføringsmiks som hjelper til med å generere inntekter.

Derfor bør en markedsfører ta i bruk en godt planlagt tilnærming for prisfastsettelse.

Markedsføreren bør kjenne til faktorene som påvirker prisavgjørelsene før du setter pris på et produkt.

Figur 2 viser faktorene som påvirker prisavgjørelsene:

La oss nå diskutere faktorene som påvirker prisavgjørelsene (som vist i figur-2) kort:

Jeg. Organisatoriske mål:

Påvirke prisavgjørelsene i stor grad. Markedsførerne bør sette prisene i henhold til organisasjonsmålene. For eksempel har en organisasjon satt et mål om å produsere kvalitetsprodukter, og dermed vil prisene settes i henhold til kvaliteten på produktene. Tilsvarende, hvis organisasjonen har et mål om å øke salget med 18% hvert år, må de rimelige prisene settes for å øke etterspørselen etter produktet.

ii. kostnader:

Påvirke prisfastsettelsesvedtakene til en organisasjon. Organisasjonen kan selge produkter til lavere priser enn konkurrentene selv om det medfører høye kostnader. Ved å følge denne strategien kan organisasjonen øke salgsvolumene på kort sikt, men kan ikke overleve på lang sikt. Dermed analyserer markedsførerne kostnadene før de setter prisene for å minimere tap. Kostnadene inkluderer kostnadene for råvarer, salg og distribusjonskostnader, kostnader for reklame og salgsfremmende kostnader og kontor og administrasjonskostnader.

iii. Juridiske og forskriftsmessige problemer:

Overtale markedsførere til å endre prisbeslutninger. Lov- og forskriftslovene setter priser på forskjellige produkter, for eksempel forsikring og meieriprodukter. Disse lovene kan føre til fastsetting, frysing eller kontroll av priser på minimums- eller maksimumsnivå.

iv. Produktegenskaper:

Ta med produktets art, erstatninger av produktet, stadium i livssyklusen til produktet og produktdiversifisering.

v. Konkurranse:

Påvirker prisene betydelig. Organisasjonen matcher prisene med konkurrentene og justerer prisene mer eller mindre enn konkurrentene. Organisasjonen vurderer også hvordan konkurrentene reagerer på endringer i prisene.

vi. Prismål:

Hjelp en organisasjon med å bestemme prisvedtak. For eksempel har en organisasjon et prissettingsmål å øke markedsandelen gjennom lave priser. Derfor må den sette prisene mindre enn konkurrentprisene for å få markedsandelen. Å gi rabatter og rabatter på produkter er også et prismål som påvirker kundens beslutninger om å kjøpe et produkt.

vii. Priselastisitet av etterspørsel:

Henviser til endring i etterspørsel etter et produkt på grunn av endring i pris.

Det er tre situasjoner som oppstår under den:

en. Produkter som har uelastisk etterspørsel, vil bli høyt priset

b. Produkter som har mer enn elastisk etterspørsel, vil bli priset lave

c. Produkter som har elastisk etterspørsel vil være rimelige priser.

viii. Konkurrentens prispolitikk:

Påvirke organisasjonens prispolitikk. Prisen på et produkt skal bestemmes på en slik måte at det lett skal møte priskonkurranse.

ix. Distribusjonskanaler:

Impliserer en sti som sluttproduktene til produsentene når sluttbrukerne på. Hvis distribusjonskanalen er stor, vil prisen på produktet være høy, og hvis distribusjonskanalen er kort, vil prisen på produktet være lav. Dermed er dette de viktigste faktorene som påvirker prisavgjørelsene.

 

Legg Igjen Din Kommentar