5 Hovedtrekk ved bedriftsøkonomi

Noen av hovedegenskapene til bedriftsøkonomi er som følger:

1. Micro in Nature:

Bedriftsøkonomi er mikroøkonomisk i naturen. Dette skyldes studiet av bedriftsøkonomi hovedsakelig på firmaets nivå.

Vanligvis er en virksomhetsleder opptatt av problemer med sin egen forretningsenhet. Han studerer ikke de økonomiske problemene i en økonomi som helhet.

2. Grunnlaget for teorien om markeder og private foretak:

Bedriftsøkonomi bruker i stor grad teorien om markeder og privat foretak. Den bruker teorien om firmaet og ressursallokering av privat bedriftsøkonomi.

3. Pragmatisk tilnærming:

Bedriftsøkonomi er pragmatisk i sin tilnærming. Det involverer seg ikke i økonomiens teoretiske kontroverser. Likevel er det ikke relatert realitetene i beslutningsprosesser til bakgrunnen ved å bringe abstrakte forutsetninger. Mens økonomisk teori abstraherer fra realiteten til de enkelte forretningsenheter for å bygge opp teoriene sine, tar lederøkonomi ordentlig oppmerksom på det spesielle økonomiske miljøet som et firma jobber i.

4. Normativ i naturen:

Bedriftsøkonomi kalles også normativ økonomi som foreskriver standarder eller normer for politikkutforming. Bedriftsøkonomi er forskrivende snarere enn beskrivende. I økonomisk teori prøver vi å forklare økonomisk bahaviour: innen bedriftsøkonomi prøver vi å foreskrive retningslinjer for en forretningsfører som mest sannsynlig brukes for å oppnå målene hans. I økonomisk teori bygger vi 'lover' som loven om etterspørsel og loven om reduserende avkastning. I bedriftsøkonomi bruker vi disse lovene for policyplanlegging på et firma.

5. Makroanalyse:

Makroøkonomi som omhandler prinsippene for økonomisk atferd for økonomien som helhet er også nyttig for bedriftsøkonomi. En forretningsenhet opererer i et eller annet økonomisk miljø som igjen er formet av atferden til økonomien som helhet. Derfor må virksomhetsleder kjenne til de ytre kreftene som arbeider over sitt forretningsmiljø.

Han må tilpasse seg selv til usikkerhetene i virksomheten sin på klok måte. De viktige aspektene ved makroøkonomi av spesiell interesse for bedriftsøkonom er nasjonal inntektsføring, konjunkturer og økonomisk politikk fra myndighetene i forhold til forretningsvirksomhet.

 

Legg Igjen Din Kommentar