Terminaloppgave om høydrevne penger | Økonomi

Her er et semesteroppgave om 'High Powered Money' spesielt skrevet for skole- og bankelever.

Semesteroppgave nr. 1. High Powered Money:

Høydrevne penger eller kraftige penger refererer til den valutaen som er utstedt av regjeringen og Reserve Bank of India. Noe av denne valutaen holdes sammen med publikum mens resten blir holdt som midler i Reserve Bank.

Dermed får vi ligningen som:

H = C + R

Hvor H = High Powered Money

C = Valuta med publikum (Papirpenger + mynter)

R = Regjeringen og bankinnskudd hos RBI

Dermed blir summen av penger som er satt inn hos publikum og bankenes midler betegnet som kraftige penger. Det er hovedsakelig opprettet av sentralbanken. Siden fond fra kommersielle banker spiller en viktig rolle i å skape kreditt, så er det veldig viktig å studere om fond.

Reservefond er av to typer:

(i) Lovbestemte reservefond for banker som er hos sentralbanken (RR), og

(ii) Extra Reserve Fund (ER).

Dermed H = C + RR + ER

Høydrevne penger er også kjent som sikrede penger (RM) fordi bankene holder med seg Reserve Fund (R) og på basis av dette etterspørselsinnskudd (DD) opprettes. Siden grunnlaget for oppretting av kreditt er Reserve Fund (R) og R oppnås som en del av høydrevne penger (H) Sikkerhetsfond så høye drevne penger betegnes som Base-penger.

Terminalpapir # 2. Komponenter av høydrevne penger:

Følgende er de viktige komponentene som bestemmer penger med høy effekt:

1. Valuta hos publikum

2. Andre innskudd hos RBI

3. Kontanter med banker

4. Bankers innskudd hos RBI.

High-powered Money (H) inkluderer valuta med Public (C), viktige reserver fra forretningsbanker og annen reserve (ER).

Dermed får vi ligningen:

H = C + RR + ER

Tilførsel av penger (M) inkluderer bankinnskudd (D) og valuta med offentlige (C).

Og dermed,

M = C + D

Ved å dele begge likningene får vi:

Nå som vi deler telleren og nevneren med D får vi:

Nå om nødvendig reserveforhold er RRr og nødvendige reserver av innskuddsgraden er RR / D og ekstra reserveforhold er ERr, vil revidert ligning være:

Vedlagt figur klargjør at hvis tilførsel av høydrevne penger øker ΔH så hopper Hs 1- kurve opp til Hs 1 etterspørsel og tilførsel av høydrevne penger er i likevektstilstand på E. Tilførsel av penger er PÅ når tilførsel av høydrevne penger går til Hs 1 da er nytt poeng i likevekt E 1 og tilgang på penger i disse to OM 1 . Fra det vedlagte tallet er det også klart at når høydrevne penger øker ΔH, øker tilgangen på penger til ΔM.

Oppgave nr. 3. Kilder til høye drevne penger:

Følgende er kildene til High Powered Money:

(1) Krav fra Reserve Bank of India:

Reserve Bank gir også lån til regjeringen. Dette lånet er i form av investering i statlige verdipapirer fra Reserve Bank. Etter å ha trukket statens innskudd fra lånemengde med reservebank, beregnes mengden av nettokreditt til regjeringen. Det er også en kilde til High Powered Money.

(2) Netto valutakursmidler i Reserve Bank:

Det er Reserve Banks arbeid å ordne valutafond. Når Reserve Bank kjøper utenlandske verdipapirer ved å betale landets penger, øker mengden utenlandsk valuta som øker høydrevne penger. Tvert imot, når Reserve Bank selger utenlandske verdipapirer, reduseres mengden av valuta med sentralbanken i landet. Det resulterer i reduksjon i høydrevne penger.

(3) Regjeringens valutaforpliktelser til publikum:

Finansdepartementet i den indiske regjeringen er ansvarlig for å trykke en rupee-seddel og også for mynt. Denne funksjonen gjøres gjennom regjeringen for å fullføre pengerelaterte ansvar overfor publikum. Så med økningen i disse forpliktelsene vil mengden tilførsel av penger øke og mengden High Powered-penger vil også øke.

(4) Netto ikke-monetære forpliktelser fra Reserve Bank:

Den ikke-monetære forpliktelsen til Reserve Bank er i form av kapital innført i nasjonalt fond og lovpålagt fond. Hovedelementene er -Betalt kapital, Reservefond, Provided Fund og pensjonsfond til ansatte i Reserve Bank of India.

Ikke-monetære forpliktelser i Reserve Bank er omvendt proporsjonal med høye drevne penger, dvs. med økningen i ikke-monetære forpliktelser vil det være en nedgang i mengden nye høydrevne penger.

Og dermed,

H = 1 + 2 + 3 - 4

Fra diskusjonen ovenfor får vi informasjon om kilden til High Powered Money, men det er også nødvendig å vite at med endringene i disse kildene eller faktorene, hvilke endringer som skjer i tilgangen på penger osv. Faktisk er levering av penger resultatet av H. Størrelse på H avhenger av forholdet mellom reservefond og innskudd, og forholdet mellom tidsinnskudd og etterspørselsdepositum.

Semesteroppgave nr. 4. Betydningen av høydrevne penger:

Følgende er viktigheten av High Powered Money:

(1) Grunnpenger:

Innskudd av offentlig i en bank og utvidelse av kreditt er basen for tilgangen på penger. Det er grunnen til at noen økonomer betraktet det som basispenger.

(2) Kilde til endringer:

Retningen som endringen i høykraftspengene skjer, drives til retningen for endring i tilgangen på penger. Derfor er High Powered Money også viktig.

(3) Pengemultiplikator:

Hva som vil være pengemultiplikator (M) er deklarert i økonomien på basis av High Powered Money fordi tilførsel av penger er langt mer enn high power-penger.

(4) Monetær kontroll:

En spesiell oppmerksomhet rettes av sentralbanken i ethvert land på High Powered Money på tidspunktet for monetær kontroll. Fordi det er en stor del av den totale tilgangen på penger i et land.

 

Legg Igjen Din Kommentar