Fordeler og avvik fra blandet økonomi

Fordeler med blandet økonomi:

Det er flere fordeler med blandet økonomi som er som nedenfor:

(i) Oppmuntring til privat sektor :

Den viktigste fordelen med blandet økonomi er at den gir oppmuntring til privat sektor og den får riktig mulighet til å vokse. Det fører til økt kapitaldannelse i landet.

(ii) Frihet :

I en blandet økonomi er det både økonomisk og yrkesfrihet som finnes i kapitalistiske system. Hvert individ har en frihet til å velge ethvert yrke etter eget valg. Tilsvarende kan hver produsent ta beslutninger om produksjon og forbruk.

(iii) Optimal bruk av ressurser :

Under dette systemet jobber både privat og offentlig sektor for effektiv ressursbruk. Offentlig sektor jobber for samfunnsnytte, mens privat sektor utnytter disse ressursene optimalt for å maksimere gevinsten.

(iv) Fordeler ved økonomisk planlegging:

I den blandede økonomien er det alle fordelene med økonomisk planlegging. Regjeringen tar tiltak for å kontrollere økonomiske svingninger og for å møte andre økonomiske problemer.

(v) Mindre økonomiske ulikheter :

Kapitalisme øker økonomiske ulikheter, men under blandet økonomi kan ulikheter lett kontrolleres av innsatsen fra regjeringen.

(vi) Konkurranse og effektiv produksjon :

På grunn av konkurranse mellom både privat og offentlig sektor, er effektivitetsnivået fortsatt høyt. Alle produksjonsfaktorer fungerer effektivt i håp om fortjeneste.

(vii) Sosial velferd :

Under dette systemet gis sosial velferd hovedprioritet gjennom effektiv økonomisk planlegging. Den private sektoren kontrolleres av regjeringen. Produksjons- og prispolitikk for privat sektor er bestemt for å oppnå maksimal sosial velferd.

(viii) Økonomisk utvikling:

Under dette systemet går både myndigheter og privat sektor i hånden for utvikling av sosioøkonomisk infrastruktur. Dessuten vedtar regjeringen mange lovgivningsmessige tiltak for å ivareta interessene til den fattige og svakere delen av samfunnet. Derfor er blandet økonomi for ethvert underutviklet land et riktig valg.

Nedganger fra blandet økonomi :

De viktigste begrensningene i blandet økonomi er som følger:

(i) Un-stabilitet :

Noen økonomer hevder at blandet økonomi er mest ustabil. Offentlig sektor får maksimale fordeler mens privat sektor fortsatt er kontrollert.

(ii) Ineffektivitet av sektorer :

Under dette systemet er begge sektorene ineffektive. Privat sektor får ikke full frihet, og dermed blir den ineffektiv. Dette fører til ineffektivitet blant offentlig sektor. I sann forstand er begge sektorer ikke bare konkurransedyktige, men også komplementære.

(iii) Ineffektiv planlegging :

Det er ingen så omfattende planlegging i blandet økonomi. Som et resultat forblir en stor sektor av økonomien utenfor regjeringens kontroll.

(iv) Mangel på effektivitet :

I dette systemet lider begge sektorer på grunn av manglende effektivitet. I offentlig sektor er det slik fordi statlige ansatte ikke utfører sin plikt med ansvar, mens i privat sektor går effektiviteten ned fordi regjeringen pålegger for mange begrensninger i form av kontroll, tillatelser og lisenser osv.

(v) Forsinkelse i økonomiske avgjørelser :

I en blandet økonomi er det alltid forsinkelse i å ta visse beslutninger, spesielt i tilfelle offentlig sektor. Denne typen forsinkelser fører alltid til en stor hindring i veien for jevn økonomi.

(vi) Flere avfall :

Et annet problem med det blandede økonomiske systemet er sløsing med ressurser. En del av midler bevilget til forskjellige prosjekter i offentlig sektor går i lomma på formidlere. Dermed blir ressursene misbrukt.

(vii) Korrupsjon og svart markedsføring:

Det er alltid korrupsjon og svart markedsføring i dette systemet. Politiske partier og selvinteresserte mennesker drar urimelige fordeler av offentlig sektor. Derfor fører dette til at det dukker opp flere onder som svarte penger, bestikkelse, skatteunndragelse og andre ulovlige aktiviteter. Alle disse bringer til slutt rød-tapisme i systemet.

(viii) Trussel om nasjonalisme :

Under blandet økonomi er det en konstant frykt for nasjonalisme i privat sektor. Av den grunn bruker ikke privat sektor ressursene sine til felles fordeler.

 

Legg Igjen Din Kommentar