Forsyningssjokkene (med diagram)

Enhver endring i AD og AS vil føre til svingninger i økonomien som helhet. Disse endringene kalles sjokk for økonomien.

Et forsyningssjokk er en forstyrrelse for økonomien hvis første innvirkning er et skifte i AS-kurven. Støt kan være ugunstig eller gunstig. I tilfelle av et negativt forsyningssjokk.

Det vil ha 2 effekt:

(i) Økning i P

(ii) Nedgang i utgangsnivået

f.eks. oljeprisstøt. Det er et tilfelle av negativt forsyningssjokk, det er en plutselig og betydelig prisøkning. En økning i oljeprisen innebærer en økning i produksjonskostnadene. Som et resultat vil firmaer være villige til å levere produksjon bare til en høyere pris. AS-kurven vil skifte oppover til venstre.

Hvis vi integrerer tilbudssjokk i AS-kurven ved å inkludere pris på råvarer, vil pris (AS) -ligningen bli skrevet som:

Ligning (3) viser at gitt a) lønn (b) fortjenestemargin og (c) arbeidsproduktivitet, vil en økning i den virkelige prisen på materialer føre til en økning i produksjonskostnadene og dermed til en økning i prisnivå.

Dermed vil AS-kurven skifte til venstre.

Opprinnelig er økonomien på fullt ansettelsesnivå (Y *) på punkt E

Prisnivå - P 0 .

På grunn av et negativt forsyningssjokk forårsaket av en økning i prisen på materiale (olje), til en gitt lønn, forskyves AS-kurven oppover til venstre fra AS 0 til AS 1 (Fig. 13.5).

Årsaken:

Økning i produksjonskostnadene.

Likevekt i økonomien går fra punkt E til E 1 .

Umiddelbar effekt:

(i) Økning i prisnivået fra P 0 til P 1 (P 1 > P 0 )

(ii) Nedgang i utgangsnivået fra Y * til Y 1 (Y 1 <Y *)

(iii) Reallønn vil falle.

Som Y 1

Arbeidsledighet skjer på grunn av redusert etterspørsel etter arbeidskraft.

Resultat: Lønn vil falle.

Økning i prisnivå og fall i lønn innebærer fall i:

Reallønn (V / P):

På grunn av reduksjon i reallønn (W / P), faller på den ene siden arbeidskraftskostnadene og på den andre siden faller i reallønnen (W / P) til en nedgang i AD, og ​​dermed vil prisnivået falle. Justeringen fortsetter til økonomien ikke kommer tilbake til samme prisnivå og fullt sysselsettingsnivå som det var før sjokket.

Økonomien går fra punkt E ] til E, og det totale sysselsettingsutbyttenivået (Y *) er nådd. Dette kalles automatisk justeringsprosess. Dermed gir et ugunstig tilbudssjokk dobbelt slag for økonomien, det vil si høyere pris og lavt produksjonsnivå. Det er således inflasjon med lavkonjunktur kjent som stagflasjon. Prisøkning er ledsaget av høyere arbeidsledighet. Dette fører til nedbryting av Phillips-kurven.

Hvordan imøtekomme et forsyningssjokk?

Ettersom den automatiske justeringsprosessen er treg fordi lønningene justeres sakte, vil økonomien derfor måtte tolerere langvarig lavkonjunktur. Dermed brukes ekspansiv pengepolitikk og finanspolitikk som vil føre til en økning i AD og dermed kan brukes i tilfelle negativt forsyningssjokk. Slike retningslinjer som øker AD kalles imøtekommende retningslinjer, da det vil forhindre at prisen faller. Prisen vil stige i det fulle AS-kurven skifter oppover.

På fig. (13.5) vil AD-kurven skifte til høyre fra AD 0 til AD 1 på grunn av ekspansiv pengepolitikk og finanspolitikk. Likevekt oppnås på punkt E 2, på et høyere prisnivå - P 2, men på hele sysselsettingsproduksjonsnivået - Y *. Imidlertid gjennomføres ikke imøtekommende politikk på grunn av avveining mellom inflasjonseffekten av forsyningssjokk og dens lavkonjunktur.

 

Legg Igjen Din Kommentar