Ulike begreper om nasjonalinntekt

Lær om sammenhengene mellom ulike konsepter av nasjonalinntekt.

1. Bruttonasjonalprodukt (BNI) = Brutto nasjonale utgifter (BNI)

2. Bruttonasjonalprodukt (BNP) = BNP - Netto inntekt fra utlandet

3. BNI til markedspriser = BNP til faktorkostnad + indirekte avgifter - subsidier

4. NNP til markedspriser = BNP til markedspriser - Avskrivning eller kapitalforbruk

5. Netto innenlandsk produkt = NNP til markedspriser - Nettofaktor

6. NNP til faktorkostnad eller nasjonal inntekt eller nasjonal produkt = NNP til markedspriser - Indirekte skatter subsidier

7. NDP til faktorkostnad eller innenlands inntekt eller innenlandsk produkt = Nasjonal inntekt - netto faktorinntekt fra utlandet

8. Privatinntekt = NNP til faktorkostnad + Betalinger fra offentlige og virksomhetsoverføringer + Nåværende overføringer fra utlandet i form av gaver og overføringer + gevinstgevinst + netto faktorinntekter fra utlandet + renter på offentlig gjeld og forbrukerinteresse - trygdeytelser - inntekt fra offentlige avdelinger og eiendommer - Fortjeneste og overskudd fra offentlige selskaper (eller selskaper)

Eller

= Inntekt fra innenlandske produkter som tilfaller privat sektor + renter på offentlig gjeld + netto faktorinntekter fra utlandet + overføringsutbetalinger + løpende overføringer fra resten av verden (eller utlandet)

9. Inntekt fra innenlandske produkter som tilfaller privat sektor = NDP til faktorkostnad - Inntekter fra innenlandske produkter som tilfaller offentlige myndigheter - Sparing av ikke-avdelingsbedrifter

10. Personlig inntekt = Privat inntekt - Sparing av privat bedriftssektor (eller ufordelte bedriftsresultater) - Selskapsskatt (eller gevinstskatt)

11. Personlig disponibel inntekt eller disponibel inntekt = Personlig inntekt - direkte skatter betalt av husholdninger (eller direkte personlige avgifter) og diverse avgifter, bøter osv.

Eller

= NDP til faktorkostnad + overføringsutbetalinger + betalinger + netto faktorinntekter fra utlandet - selskapsskatt - ufordelte bedriftsresultater - trygdeutbetalinger - direkte personlige avgifter

Eller

= Nasjonal inntekt til faktorkostnad + overføringsutbetalinger + nettoinntekt fra utlandet - selskapsskatt - ufordelte bedriftsresultater - trygdeutgifter - direkte personlige avgifter - indirekte skatter + subsidier

Noen løste problemer:

1. Beregn (a) BNP til faktorkostnad, (b) NNP til faktorkostnad, (c) netto innenlandsk produkt til faktorkostnad, og (d) netto innenlandsk produkt til markedspriser fra dataene som angår den indiske økonomien gitt nedenfor. .

2. På grunnlag av følgende informasjon angående den indiske økonomien gitt nedenfor, estimer:

(a) BNP til markedspriser,

(b) privat inntekt,

(c) Personlig inntekt, og

(d) Personlig disponibel inntekt.

3. Beregn netto nasjonalprodukt på grunnlag av følgende informasjon til markedspriser og disponibel personlig inntekt:

 

Legg Igjen Din Kommentar