Forholdet mellom gjennomsnitt, marginale og totale kostnader | Produksjon | Mikro

I utgangspunktet fokuserer vi på to forhold: 1. Forhold mellom gjennomsnittskostnad og marginalkostnad, og 2. Forhold mellom totale kostnader og marginalkostnader.

Detaljer er som under:

1. Forholdet mellom gjennomsnittskostnader og marginalkostnader :

Forholdet mellom gjennomsnittlig kostnad og marginalkostnad er forklart gjennom tabell 8 og fig. 9.

Tabell 8 og fig. 9 viser følgende observasjoner med hensyn til forholdet mellom gjennomsnittskostnad og marginalkostnad:

(1) Når AC faller, er MC lavere enn AC:

Når gjennomsnittlig kostnad faller, er marginalkostnadene mindre enn vekselstrøm. I tabell 8 faller vekselstrømmen til den blir Rs.8, og MC forblir mindre enn Rs.8. I figur 9 faller vekselstrømmen til punktet E, og MC fortsetter å være lavere enn vekselstrømmen. I dette tilfellet faller marginalkostnadene raskere enn gjennomsnittlig kostnad. Det er grunnen til at når marginalkostnadskurven faller, er den under gjennomsnittlig kostnadskurve (AC). Det er vist på fig. 9.

(2) Når AC stiger, er MC større enn AC:

Når gjennomsnittlig kostnad begynner å stige, er marginalkostnadene større enn gjennomsnittlig kostnad. I tabell 8, når AC stiger fra Rs.8 til Rs.9, stiger MC fra Rs.8 til Rs.16. I fig. 9 begynner AC å stige fra punkt E. Og utover E er MC høyere enn AC.

(3) Når vekselstrøm ikke endres, er MC lik AC:

Når gjennomsnittlig kostnad ikke endres, da MC = AC. Det skjer når fallende AC når sitt laveste punkt. I tabell 8, ved den syvende enheten, endres ikke gjennomsnittlig kostnad. Den holder seg til minimumsnivået Rs.8. Her er marginalkostnad også Rs.8. Således viser fig. 9 at MC-kurven krysser vekselstrømskurven ved sitt minimumspunkt E.

2. Forholdet mellom totalkostnad og marginalkostnad :

Tabell 8 og fig. 11 viser følgende observasjoner med hensyn til forholdet mellom totale kostnader og marginalkostnader:

(i) Marginalkostnader er estimert som forskjellen mellom de totale kostnadene for to påfølgende produksjonsenheter. Og dermed,

MC n = TC n - TC n-1

(ii) Når MC minker, øker TC i en reduserende hastighet.

(iii) Når MC stiger, øker TC i en økende hastighet.

(iv) Når MC når sitt laveste punkt (punkt Q i fig. 11), slutter TC å øke med en synkende hastighet (punkt Q * i fig. 11).

Kort fortalt er MC frekvensen av TC.

 

Legg Igjen Din Kommentar