Fastsettelse av nasjonalinntekt i økonomi med fire sektorer

La oss bestemme likevekten i en åpen økonomi der de økonomiske transaksjonene foregår mellom forskjellige land.

En fire-sektoren modell av økonomien inkluderer husholdninger, bedrifter, myndigheter og utenrikshandel.

I økonomi med fire sektorer er eksport injeksjonene i nasjonalinntekten, mens import fungerer som lekkasjer eller utstrømmer av nasjonalinntekten.

Ved fastsettelse av nasjonalinntekt vurderes forskjellen mellom nettoeksport og import (XM). Injeksjonene er ansvarlige for å øke nasjonalinntekten mens lekkasjer eller utløp resulterer i nedgang i nasjonalinntekten. Når X> M er det nettinjeksjon; derfor ville det være en økning i nasjonalinntekten.

På den annen side, i tilfelle X <M som er netto lekkasjer, ville nasjonalinntekten avta. For å bestemme nasjonalinntekten med utenlandsk sektor i en sektor med fire sektorer, la oss lære om eksport- og importfunksjoner i neste seksjoner.

Eksportfunksjon :

Veksten i all økonomi og fordeling av inntekt og formue i et land er direkte forbundet med eksport. Eksport spiller en avgjørende rolle i intern handel og økonomisk stabilitet i et land. Dessuten hjelper det å øke valutareservene i et land. Eksporten av et land er avhengig av forskjellige faktorer.

Noen av disse faktorene er som følger:

en. Prisene på innenlandske varer sammenlignet med prisene på varer i importland

b. Handels- og tariffpolitikk for importland

c. Eksporttilskudd

d. Inntektselastisitet for importvarer i importland

e. Nivået på hjemlandet

Blant de nevnte eksportfaktorene er det bare priser på innenlandske varer og eksportsubsidier som kan kontrolleres av hjemlandet. De andre faktorene er relatert til policyene til importland.

Derfor antas det at eksporten bestemmes av faktorene som er utenfor økonomien. Under bestemmelse av nasjonalinntekt blir eksport således tatt som en autonom variabel og betegnet med X.

Importfunksjon :

I likhet med eksporten spiller også import en viktig funksjon i veksten i en økonomi. Det hjelper med å styrke den globale tilstedeværelsen av et land. Importen av et land er avhengig av forskjellige faktorer.

Noen av dem er som følger:

en. Importpriser i forhold til innenlandske priser

b. Innenriks tariffnivå

c. Innenrikspolitikk

d. Inntektselastisitet av import

e. Inntektsnivå

f. Eksportnivåer

For å bestemme nasjonalinntekten antas det at import avhenger av innenlands inntektsnivå (Y) og marginell tilbøyelighet til å importere (MPM).

Derfor ville importfunksjonen være:

I tilfelle b = g, er utenrikshandelsmultiplikatoren lik en.

Multiplikator med utenrikshandel med skattefunksjon :

Utenrikshandelsmultiplikatoren blir mer komplisert når skattefunksjon (T) legges til ligning 9.

Etter å ha inkludert skattefunksjonen i nasjonalinntekten til firsektorøkonomi, vil likevektsligningen være:

 

Legg Igjen Din Kommentar