Fordeler og ulemper ved vanntransport

Fordeler og ulemper ved vanntransport er som følger:

Fordeler:

1. Mindre vedlikeholdskostnader:

Vedlikeholdskostnader innen jernbane- og veitransport er ganske høye, men vedlikeholdskostnadene for vanntransport er ganske mindre.

2. Billig:

Transportkanalen er ganske billig sammenlignet med jernbane- og veitransport.

3. Nyttig for voluminøse varer:

Tunge og klumpete varer kan enkelt transporteres til liten pris gjennom vanntransport.

4. Nyttig under naturlige ulykker:

Under naturlige ulykker som flom og regn, når jernbane- og veitransport blir forstyrret, kan avlastningsoperasjoner utføres gjennom vanntransport.

5. Nyttig i forsvaret:

Utvikling av skipsfart er også viktig for å forsvare landet. Det kalles også andre forsvarslinje.

6. Viktig for utenrikshandel:

Vanntransport spiller en viktig rolle i utenrikshandel. Indias utenrikshandel er hovedsakelig avhengig av vanntransport.

Ulemper ved vanntransport :

Følgende er ulempene med vanntransport:

1. Langsom hastighet:

Det er et sakte transportmiddel. Svikt i monsun fører til fall i vannstanden i elver som gjør navigasjonen vanskelig.

2. Mer risikabelt:

Vanntransport er mer risikabelt sammenlignet med andre midler fordi det alltid er fare for å synke skip eller båter.

 

Legg Igjen Din Kommentar