Forskjellen mellom Short-Run og Long-Run

Lær om forskjellen mellom Short-Run og Long-Run.

I mikroøkonomi skiller vi et skille mellom kort sikt og lang sikt på grunnlag av fiksitet og / eller variasjon av produksjonsfaktorer.

Men tidshorisontene for makroøkonomi blir sett på på en annen måte.

På kort sikt antas prisene å forbli faste (eller klissete), som Keynes hevdet; på sikt er prisene fleksible (som de klassiske økonomene har postulert). Og dette har en viktig implikasjon for effektiviteten av pengepolitikken og finanspolitikken.

Normalt opererer pengepolitikken med tidsforsinkelse, men effekten av finanspolitikken merkes umiddelbart. Denne forutsigelsen holder imidlertid ikke hvis pengemarkedet tilpasser seg øyeblikkelig, men markedet for varer og tjenester tar tid å tilpasse seg som svar på politiske endringer.

På kort sikt er de fleste, om ikke alle, priser og lønninger klebrig og faller ikke selv når pengemengden reduseres. Dette er grunnen til at pengepolitikken ikke påvirker økonomien på kort sikt. I møte med prisstabilitet justeres produksjonen og sysselsettingen. Som svar på endringer i pengemengden. Dette er grunnen til at den klassiske dikotomien ikke holder på kort sikt.

 

Legg Igjen Din Kommentar