Hvordan beregne standardavvik i 3 forskjellige serier? - Forklart!

Les denne artikkelen for å lære hvordan du beregner standardavvik i 3 forskjellige serier!

A. Individuelle serier :

Avvik kan hentes fra faktisk gjennomsnitt, og følgende formel brukes.

B. Diskret-serie :

Her kan også avvikene tas fra faktisk eller antatt gjennomsnitt.

Fra faktisk middel:

SD = √∑ fx2 / N

Hvor x2 er kvadratet med avvik fra faktisk gjennomsnitt, betegner f tilsvarende frekvens; N = f

C. Kontinuerlig serie :

Her tar vi avvikene fra faktisk eller antatt middel etter ønske fra midtpunktet for klasseintervaller.

 

Legg Igjen Din Kommentar