Forskjell mellom internasjonal handel og intern handel

Handel betyr utveksling av varer. Hvilken forskjell gjør det da med teorien om handel om disse varene lages i samme land eller i forskjellige land?

Hvorfor er det behov for en egen teori om internasjonal handel? Innenriks og utenrikshandel er egentlig en og samme.

De antyder begge utveksling av varer mellom personer. De har begge som mål å oppnå økt produksjon gjennom arbeidsdeling.

Det er imidlertid en rekke ting som utgjør en forskjell mellom utenrikshandel og innenrikshandel og som krever en egen teori om internasjonal handel.

De er som under:

(i) Immobilitet av produksjonsfaktorer:

Arbeidskraft og kapital beveger seg ikke fritt fra et land til et annet som i det samme landet. "Mennesket", erklærte Adam Smith, "er, av alle former for bagasje, den vanskeligste å transportere". Mye mer så når en utenlandsk grense må krysses. Derfor kan ikke forskjeller i produksjonskostnader fjernes ved å flytte menn og penger, resultatet er bevegelse av varer.

Tvert imot, mellom regioner innenfor de samme politiske grensene, fordeler folk seg mer eller mindre etter muligheter. Reallønn og levestandard pleier å søke et felles nivå, selv om de ikke er helt ensartede. Som mellom nasjoner fortsetter imidlertid disse forskjellene for lønn og sjekker befolkningsbevegelser. Kapital flytter heller ikke fritt fra et land til et annet. Kapital er notorisk sjenert.

(ii) Ulike valutaer:

Hvert land har en annen valuta. India for eksempel har rupien, USA dollar, Tyskland marka, Italia lira, Spania pesoen, Japan yen, og så videre. Derfor gir kjøp og salg mellom nasjoner opphav til komplikasjoner fraværende i intern handel.

(iii) Begrensninger i handel:

Handel mellom forskjellige land er ikke gratis. Svært ofte er det begrensninger som er pålagt av tilpassede avgifter, byttebegrensninger, faste kvoter eller andre tollbarrierer. For eksempel har vårt eget land lagt tunge toll på import av biler, vin og brennevin og andre luksusvarer.

(iv) Uvitenhet:

Kunnskap om andre land kan ikke være så eksakt og fullstendig som om eget land. Forskjeller i kultur, språk og religion står i veien for fri kommunikasjon mellom forskjellige land. På den annen side beveger arbeidskraft og kapital seg fritt innenfor et lands grenser. Også disse faktorene gjør intern handel forskjellig fra internasjonal handel.

(v) Transport- og forsikringskostnader:

Da sjekker kostnadene for transport og forsikring også fri internasjonal handel. Jo større avstanden mellom de to landene er, desto større er disse kostnadene. Kriger øker dem enda mer.

Konklusjon:

Dermed gjør komparativ immobilitet av arbeidskraft og kapital, begrensninger i handel, transport og andre kostnader, uvitenhet og forskjeller i språk, skikker, lover og valutasystemer internasjonal handel forskjellig fra innenrikshandel og nødvendiggjør en egen teori om internasjonal handel.

 

Legg Igjen Din Kommentar