Blandet økonomi: Betydning, funksjoner og typer blandet økonomi

"Blandet økonomi er den økonomien der både myndigheter og privatpersoner utøver økonomisk kontroll." –Murad.

Betydning:

Det er en gylden blanding av kapitalisme og sosialisme. Under dette systemet er det frihet for økonomiske aktiviteter og myndighetsinngrep for sosial velferd. Derfor er det en blanding av begge økonomiene. Konseptet med blandet økonomi er av nyere opprinnelse.

U-landene som India har tatt i bruk blandet økonomi for å få fart på den økonomiske utviklingen. Til og med de utviklede landene som Storbritannia, USA osv. Har også tatt i bruk 'Mixed Capitalist System'. Ifølge prof. Samuelson, "Blandet økonomi er den økonomien der både offentlig og privat sektor samarbeider." I følge Murad, "Blandet økonomi er den økonomien der både myndigheter og privatpersoner utøver økonomisk kontroll."

Hovedtrekk ved blandet økonomi :

Blandet økonomi har følgende hovedtrekk:

(i) Sameksistens av privat og offentlig sektor:

Under dette systemet er det sameksistens av offentlig og privat sektor. I offentlig sektor etableres bransjer som forsvar, kraft, energi, grunnleggende næringer etc.. På den annen side, i privat sektor utvikles alle forbruksvareindustrier, landbruk, småskala næringer. Regjeringen oppfordrer begge sektorene til å utvikle seg samtidig.

(ii) Personlig frihet :

Under blandet økonomi er det full frihet til valg av yrke, selv om forbruker ikke får full frihet, men samtidig kan myndighetene regulere priser i offentlig interesse gjennom offentlig distribusjonssystem.

(iii) Privat eiendom er tillatt:

I blandet økonomi er privat eiendom tillatt. Imidlertid må det huskes at det må være lik fordeling av formue og inntekt. Det må sikres at overskuddet og eiendommen ikke kan konsentrere seg i noen få lommer.

(iv) Økonomisk planlegging :

I en blandet økonomi prøver regjeringen alltid å fremme den økonomiske utviklingen i landet. For dette formålet blir økonomisk planlegging vedtatt. Dermed er økonomisk planlegging veldig viktig under dette systemet.

(v) Prismekanisme og kontrollert pris:

Under dette systemet opererer prismekanisme og regulert pris samtidig. I forbruksvareindustrien følges generelt prismekanismen. Imidlertid kontrolleres prisene ved store mangler eller under nasjonale nødsituasjoner og offentlig distribusjonssystem må effektiviseres.

(vi) Resultatmotiv og sosial velferd :

I blandet økonomisystem er det både gevinstmotiv som kapitalisme og sosial velferd som i sosialistisk økonomi.

(vii) Kontroller økonomiske ulikheter :

I dette systemet tar regjeringen flere tiltak for å redusere gapet mellom rike og fattige gjennom gradvis beskatning av inntekt og formue. Tilskuddene gis til de fattige menneskene, og også arbeidsmuligheter blir gitt dem. Andre skritt som innrømmelser, alderspensjon, gratis medisinske fasiliteter og gratis utdanning tas også for å forbedre standarden til fattige mennesker. Derfor er alle disse med på å redusere økonomiske ulikheter.

(viii) Kontroll av monopolmakt:

Under dette systemet tar regjeringen enorme initiativer for å kontrollere monopolpraksis blant de private gründerne gjennom effektive lovgivningsmessige tiltak. Dessuten kan myndighetene også falske over disse tjenestene i allmenn interesse.

Typer blandet økonomi :

Den blandede økonomien kan klassifiseres i to kategorier:

Kapitalistisk blandet økonomi :

I denne typen økonomi er eierskap til ulike produksjonsfaktorer fortsatt under privat kontroll. Regjeringen blander seg ikke inn på noen måte. Hovedansvaret for regjeringen i dette systemet er å sikre rask økonomisk vekst uten å tillate konsentrasjon av økonomisk makt i få hender.

Sosialistisk blandet økonomi :

Under dette systemet er produksjonsmidler i statens hender. Kreftene for etterspørsel og tilbud brukes til grunnleggende økonomiske beslutninger. Imidlertid, når og hvor som helst etterspørsel er nødvendig, tar regjeringen tiltak slik at den grunnleggende ideen om økonomisk vekst ikke hindres.

Imidlertid er dette systemet igjen delt inn i to deler:

(i) Liberal Socialistic Mixed Economy :

Under dette systemet griper regjeringen inn i å få til rettidige endringer i markedskreftene slik at tempoet i rask økonomisk vekst forblir uavbrutt.

(ii) Sentralisert sosialistisk blandet økonomi :

I denne økonomien blir viktige beslutninger tatt av sentralbyrå i samsvar med økonomiens behov.

 

Legg Igjen Din Kommentar